Koulujen ja päiväkotien ruokakuljetukset (tavoite) 1.8.2023 - 31.7.2026 + 2 v

Turun kaupunki

Turun kaupungin konsernihallinnon Hankintapalvelut pyytää tarjouksia ruokakuljetuksista ajalle 1.8.2023 (tavoite) - 31.7.2026, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa ajalle 1.8.2026 - 31.7.2028.
Hankinta on jaettu kolmeen osa-kokonaisuuteen:
Osa-kokonaisuus 1 alue 1
Osakokonaisuus 2 alue 2
Osakokonaisuus 3 alue 3
Hankinnan kohteena ovat ympärivuotiset kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden koulujen ja päiväkotien ruokien kuljetuspalvelut Turun kaupungin alueella. Kesäajalla ja koulujen muina loma-aikoina kuljetetaan reiteistä vain avoinna olevien päiväkotien ruoat. Kuljetusmäärät ja reitit voivat muuttua sopimuskauden aikana. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-22. Hankinta julkaistiin 2023-04-21.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-21 hankintailmoitus
2023-05-10 Lisätietoilmoitus
2023-07-03 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-21)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Turun kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0204819-8
Postiosoite: PL 630
Postitoimipaikka: Turku
Postinumero: 20101
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Pekka Lång
Puhelin: +358 406350534 📞
Sähköposti: pekka.lang@turku.fi 📧
Alue: Varsinais-Suomi 🏙️
URL: http://www.turku.fi/hankinnat 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=407737&tpk=a25d21c6-59ec-48ae-a42f-41aa897b452e 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Koulujen ja päiväkotien ruokakuljetukset (tavoite) 1.8.2023 - 31.7.2026 + 2 v 8174-2022”
Tuotteet/palvelut: Ateriakuljetuspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Turun kaupungin konsernihallinnon Hankintapalvelut pyytää tarjouksia ruokakuljetuksista ajalle 1.8.2023 (tavoite) - 31.7.2026, minkä jälkeen sopimusta...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 1 600 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Alue 1
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Ateriakuljetuspalvelut 📦
Suorituspaikka: Varsinais-Suomi 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Turun kaupunki kilpailuttaa kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden koulujen ja päiväkotien ruokapalvelut ajalle 1.8.2023 - 31.7.2026,...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Kesto
Aloituspäivä: 2023-08-01 📅
Loppupäivä: 2026-07-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus: Sopimusta voidaan jatkaa ajalle 1.8.2026 - 31.7.2028.

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Alue 2
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Turun kaupunki kilpailuttaa kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden koulujen ja päiväkotien ruokapalvelut ajalle 1.8.2023 - 31.7.2026,...”    Näytä lisää

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Alue 3
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Turun kaupunki kilpailuttaa kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden koulujen ja päiväkotien ruokapalvelut ajalle 1.8.2023 - 31.7.2026,...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Tarkemmat tiedot hankinta-asiakirjoissa.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista: Tarkemmat tiedot hankinta-asiakirjoissa.
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista: Tarkemmat tiedot hankinta-asiakirjoissa.

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-22 11:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 4
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-22 11:05 📅

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 082-247558 (2023-04-21)
Lisätietoilmoitus (2023-05-10)

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 082-247558

Muutokset
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.2
Muutettavan tekstin paikka: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-05-22 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-05-23 📅
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.7
Muutettavan tekstin paikka: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-05-22 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-05-23 📅
Muut lisätiedot
Tarjouskilpailuasiakirjoja muutetaan.
Lähde: OJS 2023/S 093-285837 (2023-05-10)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-07-03)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 40 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laatu
Laatukriteeri (painotus): 20
Hinta (painotus): 80

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 082-247558

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: 1
Otsikko: Alue 1
Sopimuksen tekopäivä: 2023-06-20 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 2
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 3
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Posti Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2344200-4
Postiosoite: Postintaival 7 A
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00230
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 40 💰

2️⃣
Erän tunnistenumero: 2
Otsikko: Alue 2
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 40 💰

3️⃣
Erän tunnistenumero: 3
Otsikko: Alue 3
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 40 💰
Lähde: OJS 2023/S 129-408354 (2023-07-03)