Kiinteistöjen polttokelpoisen jätteen keräys- ja kuljetuspalvelut

Rovaniemen kaupunki/Hankintapalvelut

Hankinta koskee Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistamien kiinteistöjen polttokelpoisen jätteen keräystä ja kuljetusta sisältäen jäteastiavuokrauksen ja jäteastiapesut voimassa olevien yleisten jätehuoltomääräysten ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä tarjouspyyntö koskee vain polttokelpoista jätettä. Tilaajat kuuluvat kunnan järjestämän jätehuollon piiriin ja sen seurauksena erilliskerättävän pakkausjätteen (kartonki, pakkausmuovi, metalli ja lasi) ja biojätteen kuljetusten järjestämisvelvollisuus siirtyy Napapiirin Residuum Oy:n vastuulle pakkausjätteiden osalta 1.7.2023 alkaen ja biojätteen osalta 19.7.2023 alkaen. Keräyspaperin jätehuollon tilaaja järjestää jätelain 47 §:n mukaisesti.
Hankinta on jaettu seuraaviin osakokonaisuuksiin:
1. Rovaniemen kaupunki
2. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai molempiin osakokonaisuuksiin.
Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalla 1.9.2023 - 31.8.2025. Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen mahdollisen option käyttöönottoa. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.
Liitteessä 1-2 on ilmoitettu kiinteistön osoite, jäteastioiden määrä ja koko, jätelajike, tyhjennysväli sekä vuokra-astiat ja omat astiat. Tilaajalla on tarkoitus siirtyä sopimuskaudella omista pinta-astioista vuokra-astiamalliin. Tarjouspyynnössä ja liitteissä 1-2 ilmoitetut tyhjennysvälit, jäteastiamäärät ja jäteastioiden koot ovat viitteellisiä ja perustuvat tämän hetkiseen tilaajan tiedossa olevaan tilanteeseen, eivätkä ne sido tilaajaa. Kyseisiä määriä käytetään tarjousten vertailussa.
Tilaaja voi joutua tekemään hankinnan sisältöön ja kohteisiin muutoksia sopimuskauden aikana. Muutosten johdosta tyhjennyskohteita, jäteastiamääriä tai jätelajikkeita voidaan lisätä tai poistaa tai jäteastioiden kokoa tai tyhjennysrytmiä muuttaa. Erilliskerättävien jätteiden siirtymisen myötä Napapiirin Residuum Oy:n vastuulle tilaajan hankintamäärät voivat pienentyä esimerkiksi kierrätyksen parantumisen johdosta. Nämä muutokset eivät vaikuta sopimuksen yksikköhintoihin.
Tämä tarjouspyyntö muodostuu tästä tarjouspyyntödokumentista ja seuraavista liitteistä:
- Liite 1 Rovaniemen kaupungin tyhjennyskohteet ja jäteastiat
- Liite 2 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tyhjennyskohteet ja jäteastiat
- Liite 3 Laatulupaukset ROIDno-2023-410
- Liite 4 Hankinnoilla työllistäminen
- Liite 5 Rovaniemen kaupungin jätehuoltomääräykset
- Liite 6 Henkilötietojen käsittelyn ehdot
- Liite 6.1 Rovaniemen kaupungin henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus
- Liite 7 JYSE 2014 PALVELUT (huhtikuun 2022 päivitysversio)
- Liite 8 Hankintasopimus
- Liite 9 Sitoumus muiden yksiköiden voimavarojen käytöstä ROIDno-2023-410

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-22. Hankinta julkaistiin 2023-04-20.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-20 hankintailmoitus
2023-10-12 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-20)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Rovaniemen kaupunki/Hankintapalvelut
Kansallinen rekisterinumero: 1978283-1
Postiosoite: PL 8216
Postitoimipaikka: Rovaniemi
Postinumero: 96101
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Arja Kutila
Sähköposti: arja.kutila@rovaniemi.fi 📧
Alue: Lappi 🏙️
URL: https://www.rovaniemi.fi/Yritys--ja-tyollisyyspalvelut/Julkiset-hankinnat 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Kansallinen rekisterinumero: 0973110-9
Postitoimipaikka: Rovaniemi
Yhteyshenkilö: Tapani Tuomaala

Hankintaviranomainen
Sähköposti: tapani.tuomaala@redu.fi 📧
URL: http://www.redu.fi 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/rovaniemi?id=443048&tpk=601ebdc4-10d3-4fff-a382-91db6e4dbeef 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/rovaniemi?id=443048&tpk=601ebdc4-10d3-4fff-a382-91db6e4dbeef 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Kiinteistöjen polttokelpoisen jätteen keräys- ja kuljetuspalvelut ROIDno-2023-410”
Tuotteet/palvelut: Jätteiden keruupalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinta koskee Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistamien kiinteistöjen polttokelpoisen jätteen keräystä ja kuljetusta sisältäen...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 900 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Rovaniemen kaupunki
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Jätteiden keruupalvelut 📦
Suorituspaikka: Lappi 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Rovaniemi
Hankinnan kuvaus:
“Hankinta koskee Rovaniemen kaupungin omistamien kiinteistöjen polttokelpoisen jätteen keräystä ja kuljetusta sisältäen jäteastiavuokrauksen ja...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laatu (Ks. tarkemmin kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit)
Laatukriteeri (painotus): 15
Hinta (painotus): 85
Kesto
Aloituspäivä: 2023-09-01 📅
Loppupäivä: 2025-08-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinta koskee Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistamien kiinteistöjen polttokelpoisen jätteen keräystä ja kuljetusta sisältäen jäteastiavuokrauksen ja...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Katso hankinta-asiakirjat.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Katso hankinta-asiakirjat.

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-22 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 4
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-22 12:05 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä):
“Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tilaaja pidättää oikeuden muuttaa tarjousten avaamispäivää.”

Täydentävät tiedot
Tietoa toistumisesta
Tämä on toistuva hankinta
Arvioitu aikataulu uusien ilmoitusten julkaisemiselle:
“Kyse ei ole sillä tavalla toistuvasta hankinnasta, että hankinnasta tehtäisiin uusia hankintasopimuksia sopimuskauden aikana.”
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 081-243839 (2023-04-20)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-10-12)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Yhteyshenkilö: Satu Räisänen
Sähköposti: satu.raisanen@rovaniemi.fi 📧

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kiinteistöjen polttokelpoisen jätteen keräys- ja kuljetuspalvelut
Lyhyt kuvaus:
“Hankinta koskee Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistamien kiinteistöjen polttokelpoisen jätteen keräystä ja kuljetusta sisältäen...”    Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 520 200 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinta koskee Rovaniemen kaupungin omistamien kiinteistöjen polttokelpoisen jätteen keräystä ja kuljetusta sisältäen jäteastiavuokrauksen ja...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Kuorma-autojen ympäristöystävällisyys (EURO-päästöluokka)
Laatukriteeri (painotus): 5
Laatukriteeri (nimi): Kuorma-autojen vähäpäästöisyys ja puhtaus
Laatukriteeri (nimi): Työllistämisen edistäminen
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Tilaaja pidättää oikeuden jatkaa sopimuskautta entisin ehdoin siihen asti, kunnes seuraavan tarjouskilpailun hankintapäätös on saanut lainvoiman....”    Näytä lisää
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinta koskee Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistamien kiinteistöjen polttokelpoisen jätteen keräystä ja kuljetusta sisältäen jäteastiavuokrauksen ja...”    Näytä lisää

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 081-243839

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: 1
Otsikko: Rovaniemen kaupunki
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-07 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 2
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 4
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: L T Ympäristöpalvelut Oy
Kansallinen rekisterinumero: 31559384
Postiosoite: Vasaratie 5
Postitoimipaikka: Rovaniemi
Postinumero: 96320
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Lappi 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 374 776 💰

2️⃣
Erän tunnistenumero: 2
Otsikko: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-25 📅
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 145 424 💰
Lähde: OJS 2023/S 200-627239 (2023-10-12)