Karigasniemen koulun koulukuljetukset 1.8.2023-31.7.2024

Utsjoen kunta

Utsjoen kunnan sivistystoimi pyytää tarjouksia koulukuljetuksista sopimuskaudelle 1.8.2023 – 31.7.2024. Hankintaan sisältyy myös yksi (1) yhden (1) vuoden optiokausi ajalle 1.8.2024 – 31.7.2025. Tarjoajat sitoutuvat tarjoamaan kuljetuspalveluita myös mahdollisen optiokauden ajan jättäessään tarjouksen. Hankintayksikkö päättää optiokauden käyttämisestä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Optioissa on kyse hankintayksikön oikeudesta, ei velvollisuudesta. Sopimus laaditaan liitteenä 3 olevan hankintasopimusmallin mukaisesti.
Hankinnan kohteena oleva reittikokonaisuus on kuvattu tarkemmin liitteellä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.
Hankintayksikkö vertaa saatuja tarjouksia julkisilla kulkuneuvoilla toteutettaviin kuljetuksiin ja pidättää oikeuden toteuttaa koulukuljetukset julkisilla kulkuneuvoilla, mikäli se on kokonaistaloudellisesti edullisempaa.
Tarjoushintaa sevelletaan koko sopimuskauden ajan.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-22. Hankinta julkaistiin 2023-04-19.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-19 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-19)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Utsjoen kunta
Kansallinen rekisterinumero: 9129466-4
Postiosoite: Luossa 1a
Postitoimipaikka: Utsjoki
Postinumero: 99980
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Maritta Lukkari
Puhelin: +358 408097466 📞
Sähköposti: maritta.lukkari@utsjoki.fi 📧
Alue: Lappi 🏙️
URL: http://www.utsjoki.fi 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Hankintasopimuksen tekee keskitetty hankintaelin
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/utsjoki?id=456760&tpk=e4419e6f-0ec3-43ae-95e1-23c4102ca7b0 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/utsjoki?id=456760&tpk=e4419e6f-0ec3-43ae-95e1-23c4102ca7b0 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Karigasniemen koulun koulukuljetukset 1.8.2023-31.7.2024
Tuotteet/palvelut: Tilausmatkustajaliikenteen palvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Utsjoen kunnan sivistystoimi pyytää tarjouksia koulukuljetuksista sopimuskaudelle 1.8.2023 – 31.7.2024. Hankintaan sisältyy myös yksi (1) yhden (1) vuoden...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 290 000 💰

1️⃣
Suorituspaikka: Lappi 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Karigasniemen koulu Ylätenontie 330 99950 Utsjoki
Hankinnan kuvaus:
“Kuljetuksissa on kysymys kodin ja koulun välisistä kuljetuksista. Hankinnan kohteena oleva reittikokonaisuus on kuvattu tarkemmin liitteellä 1 Hankinnan...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 80 000 💰
Kesto
Aloituspäivä: 2023-08-01 📅
Loppupäivä: 2024-07-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Hankintaan sisältyy myös yksi (1) yhden (1) vuoden optiokausi ajalle 1.8.2024 – 31.7.2025. Tarjoajat sitoutuvat tarjoamaan kuljetuspalveluita myös...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Mikäli kuljetettavien määrä, reitti tai aikataulu muuttuu oleellisesti tässä tarjouspyynnössä ilmoitetusta, voidaan tehdä lisähankinta.”

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Hankintaa koskevissa liiteasiakirjoissa määritetyn mukaisesti. LIsäksi tarjoajan tulee ilmoittaa tämän tarjouspyynnön ESPD-lomakkeella: - Tarjoajaa koskevat...”    Näytä lisää
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Hankintaa koskevissa liiteasiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-22 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen on oltava voimassa: 2023-08-22 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-22 14:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Utsjoen kunta, Luossatie 1 a, 99980 Utsjoki
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaamisessa tulee olla vähintään kaksi henkilöä.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista):
“Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus määräaikoineen annetaan päätöksen tiedoksi antamisen yhteydessä.”
Lähde: OJS 2023/S 080-243144 (2023-04-19)