KALAJOEN KOULUKULJETUSPALVELUT (8 kohdetta) LUKUVUODELLE 2023-2024

Kalajoen kaupunki

Hankinnassa on kysymys tarjouspyynnössä määritellyistä koulukuljetuksista, jotka kilpailutetaan lukuvuodeksi 2023-2024. Kukin hankinnan osa on kuvattu sitä osaa koskevassa reittiliitteessä.
Todetaan hankinnan rajaukseen liittyen, että kilpailutettavana ei ole kaikki Kalajoen kaupungin koulukuljetukset. Osa kuljetussopimuksista on voimassa lukuvuoden 2023-2024 loppuun. Suunnitelmissa on, että kokonaisuus reititetään ja kilpailutetaan pidemmille sopimuskausille seuraavan talven aikana.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-29. Hankinta julkaistiin 2023-04-28.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-28 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-28)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Kalajoen kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0185924-7
Postiosoite: Kalajoentie 5
Postitoimipaikka: Kalajoki
Postinumero: 85100
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Niina Isopahkala
Sähköposti: niina.isopahkala@kalajoki.fi 📧
Alue: Pohjois-Pohjanmaa 🏙️
URL: http://www.kalajoki.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/kalajoki?id=454187&tpk=a1afd023-5882-48bf-9335-ab0a4800e98d 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/kalajoki?id=454187&tpk=a1afd023-5882-48bf-9335-ab0a4800e98d 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: KALAJOEN KOULUKULJETUSPALVELUT (8 kohdetta) LUKUVUODELLE 2023-2024
Tuotteet/palvelut: Tieliikennepalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnassa on kysymys tarjouspyynnössä määritellyistä koulukuljetuksista, jotka kilpailutetaan lukuvuodeksi 2023-2024. Kukin hankinnan osa on kuvattu sitä...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 1 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä
Hankinnan laajuus
Hankintaviranomainen pidättää itsellään oikeuden tehdä hankintasopimuksia, joissa yhdistyvät seuraavat erät tai eräryhmät:
“Hankintasopimuksen luonnos on tarjouspyynnön liitteenä. Tarkoitus on, että kunkin sopimuskumppanin kanssa solmitaan yksi sopimus ja siihen liitetään kaikkia...”    Näytä lisää

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: 1a1 Raution suunta (M3-ajoneuvo)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Tieliikennepalvelut 📦
Suorituspaikka: Pohjois-Pohjanmaa 🏙️
Hankinnan kuvaus: Liitteenä olevan reittiliitteen 1a1 mukaiset kuljetukset.
Myöntämisperusteet
Hinta
Kesto
Aloituspäivä: 2023-08-15 📅
Loppupäivä: 2024-06-01 📅
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Koulujen retkiä ja esim. uimahallikuljetuksia koskevat ehdot on kuvattu liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa.”

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: 1a2 Kääntä / Etelänkylä (M3-ajoneuvo)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus: Liitteenä olevan reittiliitteen 1a2 mukaiset kuljetukset.

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: 1a3 Kärkinen / Pitkäsenkylä (M3-ajoneuvo)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus: Liitteenä olevan reittiliitteen 1a3 mukaiset kuljetukset.

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: 1a4 Mehtäkylä / Vasankari (M3-ajoneuvo)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Hankinnan kuvaus: Liitteenä olevan reittiliitteen 1a4 mukaiset kuljetukset.

5️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: 1a5 Rahja / Hiekkasärkät (M3-ajoneuvo)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 5
Kuvaus
Hankinnan kuvaus: Liitteenä olevan reittiliitteen 1a5 mukaiset kuljetukset.

6️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: 1a6 Kärkinen / Kääntä / Etelänkylä (M1/M2-luokan ajoneuvolla)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 6
Kuvaus
Suorituspaikka: Pohjois- ja Itä-Suomi 🏙️
Hankinnan kuvaus: Liitteenä olevan reittiliitteen 1a6 mukaiset kuljetukset.

7️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: 1a7 Mehtäkylä / Vasankari / Plassi (M1/M2-luokan ajoneuvolla)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 7
Kuvaus
Hankinnan kuvaus: Liitteenä olevan reittiliitteen 1a7 mukaiset kuljetukset.

8️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: 1a8 Rahja / Hiekkasärkät / Holma / Etelänkylä (M1/M2-luokan ajoneuvolla)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 8
Kuvaus
Hankinnan kuvaus: Liitteenä olevan reittiliitteen 1a8 mukaiset kuljetukset.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Tarjouspalvelun kohdan "Muut ehdot" mukaisesti.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tietoa tietystä ammatista
Varattu tiettyyn ammattiin
Viittaus asianomaiseen lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen:
“Laki liikenteen palveluista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170320#O2L2”

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-29 10:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen on oltava voimassa: 2023-08-31 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-29 10:01 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä):
“Tarjousten avaustilaisuus ei ole avoin tarjoajille, eikä yleisölle. Tilaisuudessa on läsnä vain hankintayksikön edustajia. Avaustilaisuus järjestetään...”    Näytä lisää

Täydentävät tiedot
Tietoa toistumisesta
Tämä on toistuva hankinta
Arvioitu aikataulu uusien ilmoitusten julkaisemiselle: Seuraava hankintamenettely järjestetään arviolta joulukuu 2023 - tammikuu 2024.
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Ilmoituksella ilmoitetaan hankinnasta, joka kuuluu ympäristöystävällisistä ja energiatehokkaista annetun lain 740/2021 piiriin”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 086-265919 (2023-04-28)