Jätteiden keruu- ja kuljetuspalvelu

Metsäsairila Oy

Seka- ja biojätteen sekä hyötyjakeiden (lasi- ja muovipakkaukset, metalli sekä kartonki) astiatyhjennykset ja jätteenkuljetukset koko Mikkelin kaupungin alueella.
Hankinnan aiemmat ilmoitukset:
430095/Tietopyyntö/kutsu markkinavuoropuheluun (Hilma 2023-117441)
453992/Ennakkoilmoitus (Hilma 2023-124772)

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-20. Hankinta julkaistiin 2023-05-07.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-07 hankintailmoitus
2023-09-15 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-07)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Metsäsairila Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2011619-0
Postiosoite: PL 106 (Arkistokatu 12)
Postitoimipaikka: Mikkeli
Postinumero: 50101
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Ville Kakkonen
Puhelin: +358 401618461 📞
Sähköposti: ville.kakkonen@metsasairila.fi 📧
Alue: Etelä-Savo 🏙️
URL: http://www.metsasairila.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=458468&tpk=4abaa75f-675a-4ca4-b535-8709027f5a79 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=458468&tpk=4abaa75f-675a-4ca4-b535-8709027f5a79 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kuntaomisteinen jätehuoltoyhtiö

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Jätteiden keruu- ja kuljetuspalvelu
Tuotteet/palvelut: Jätteiden kuljetuspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Seka- ja biojätteen sekä hyötyjakeiden (lasi- ja muovipakkaukset, metalli sekä kartonki) astiatyhjennykset ja jätteenkuljetukset koko Mikkelin kaupungin...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 8 540 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien erien enimmäismäärä: 3

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Hankinta-alue 1
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Jätteisiin liittyvät palvelut 📦
Suorituspaikka: Etelä-Savo 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Mikkeli
Hankinnan kuvaus:
“Mikkelin kaupungin keskustaajaman asuinkiinteistöjen sekä siihen rinnastettavan seka- ja biojätteen pienastioiden, sekä etukuormaus- ja syväkeräyssäiliöiden...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 3 900 000 💰
Kesto
Aloituspäivä: 2025-01-01 📅
Loppupäivä: 2029-08-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Urakka-aikaa voidaan jatkaa 1–24 kk:n pituisella optiolla. Option käytöstä päättää palvelun tilaaja.”
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Jätteen hyötykäytön järjestäminen, viranomaismääräykset sekä tuottajavastuu saattavat aiheuttaa muutoksia urakkaan sisältyvän jätteen määrään tai...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Hankinta-alue 2
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Mikkelin kaupungin haja-asutusalueen sekä Otavan, Ristiinan, Pellosniemen, Haukivuoren ja Anttolan taajamien seka- ja biojätteen pienastioiden,...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 2 900 000 💰

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Hankinta-alue 3
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Koko Mikkelin kaupungin alueen (haja-asutusalue ja taajamat) kartongille ja lasipakkauksille tarkoitettujen pienastioiden, sekä nostoperusteisten säiliöiden...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 1 000 000 💰

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Hankinta-alue 4
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Koko Mikkelin kaupungin alueen (haja-asutusalue ja taajamat) metallille ja muovipakkauksille tarkoitettujen pienastioiden, sekä nostoperusteisten säiliöiden...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 740 000 💰

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Ks. LIITE 1 Hankintaohjelma.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Ks. LIITE 1 Hankintaohjelma.
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-20 14:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen on oltava voimassa: 2023-12-31 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-20 14:15 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Metsäsairila Oy, Arkistokatu 12, 50100 Mikkeli
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Täydentävät tiedot
Tietoa toistumisesta
Tämä on toistuva hankinta
Arvioitu aikataulu uusien ilmoitusten julkaisemiselle:
“Seuraava Metsäsairila Oy:n jätteenkuljetusten tarjouspyyntö julkaistaan vuonna 2024, jolloin tarjouspyyntö käsittää lava-autolla suoritettavia hyötyjakeiden...”    Näytä lisää
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Palvelu ja sen laatukriteerit on kuvattu yksityiskohtaisesti hankintaohjelmassa (LIITE 1). Tarjouksen jättämiseen liittyvät ohjeet löytyvät liitteestä...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 092-285424 (2023-05-07)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-09-15)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 8 060 550 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 092-285424

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: 1
Otsikko: Hankinta-alue 1
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-08 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 2
Muista EU:n jäsenvaltioista tulevilta tarjoajilta saatujen tarjousten määrä: 0
EU:n ulkopuolisista maista tulevilta tarjoajilta saatujen tarjousten määrä: 0
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 4
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: LT Ympäristöpalvelut Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI16801400
Postiosoite: Liimaajankatu 2
Postitoimipaikka: Lahti
Postinumero: 15520
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Etelä-Savo 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 3 900 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 3 230 898 💰

2️⃣
Erän tunnistenumero: 2
Otsikko: Hankinta-alue 2
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: RL-Palvelut Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0207178-5
Postiosoite: Sammonkatu 22
Postitoimipaikka: Mikkeli
Postinumero: 50100
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 2 900 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 3 241 768 💰

3️⃣
Erän tunnistenumero: 3
Otsikko: Hankinta-alue 3
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 1 000 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 941 217 💰

4️⃣
Erän tunnistenumero: 4
Otsikko: Hankinta-alue 4
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 740 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 646 667 💰
Lähde: OJS 2023/S 181-567169 (2023-09-15)