Itärajan esteaitahanke - Betoniponttonit Sallan osuudelle

Rajavartiolaitos

Hankinnan kohteena on Suomen itärajan esteaidan Sallan osuuden betoniponttonielementtien (61 kpl) suunnittelu, valmistus ja toimitus sekä asennussuunnitteluun osallistuminen.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-11. Hankinta julkaistiin 2023-04-21.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-21 hankintailmoitus
2023-05-08 Lisätietoilmoitus
hankintailmoitus (2023-04-21)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Rajavartiolaitos
Kansallinen rekisterinumero: 0246003-5
Postiosoite: PL 3
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00131
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: kaupallinen_yksikko.rvle@raja.fi 📧
Alue: Suomi/Finland 🏙️
URL: https://www.raja.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=8514&guid=fc65f10e-461c-4d48-abaf-8b3aa8eae6bb 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=8514&guid=fc65f10e-461c-4d48-abaf-8b3aa8eae6bb 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Itärajan esteaitahanke - Betoniponttonit Sallan osuudelle
Tuotteet/palvelut: Betonituotteet 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Suomen itärajan esteaidan Sallan osuuden betoniponttonielementtien (61 kpl) suunnittelu, valmistus ja toimitus sekä...”    Näytä lisää

1️⃣
Suorituspaikka: Lappi 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka:
“Rakennuskohde sijaitsee Sallassa. Noin 4 km pitkä esteaita rakennetaan valtakunnan rajalle Sallan rajanylityspaikan molemmille puolille.”
Hankinnan kuvaus:
“Toimittaja suunnittelee, valmistaa ja toimittaa (DDP Salla) betoniponttonit tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Lisäksi hankinnassa on kolme...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2023-05-17 📅
Loppupäivä: 2023-12-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus: Optioiden mahdollinen toimitusaika asiakirjojen mukaisesti.
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Optio 1: 120 kpl samanlaisia ponttoneita, tilaajalla on oikeus lunastaa optio haluamassaan laajuudessa 1.12.2023 mennessä. Optioelementtien toimitus vuoden...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Täytetty ESPD-lomake toimitetaan muiden tarjousasiakirjojen mukana BEM Kilpailutus -alustalle. Muut osallistumisvaatimukset löytyvät tarjouspyyntöasiakirjoista.”    Näytä lisää
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Ks. hankinta-asiakirjat

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Nopeutettu menettely:
“Nopeutetun menettelyn käyttö hankinnassa on perusteltu määräaikojen noudattamisen mahdottomuudella kiireen vuoksi.”
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-11 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: englanti 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-11 12:15 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/86744/notice/126505”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 082-248373 (2023-04-21)
Lisätietoilmoitus (2023-05-08)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Finnish Border Guard
Postiosoite: P.O.Box 3
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 082-248373

Muutokset
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: I.1
Muutettavan tekstin paikka: Virallinen nimi
Vanha arvo
Teksti: Rajavartiolaitos
Uusi arvo
Teksti: Finnish Border Guard
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: I.1
Muutettavan tekstin paikka: Aluekoodi
Vanha arvo
Teksti: Fi
Uusi arvo
Teksti: FI1B1
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: I.1
Muutettavan tekstin paikka: Postiosoite
Vanha arvo
Teksti: PL 3
Uusi arvo
Teksti: P.O.Box 3
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.2
Muutettavan tekstin paikka: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-05-11 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-05-22 📅
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.7
Muutettavan tekstin paikka: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-05-11 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-05-22 📅
Muut lisätiedot
Hankintayksikkö on jatkanut tarjousten jättämiselle varattua määräaikaa.
Lähde: OJS 2023/S 092-284281 (2023-05-08)