Hinattava Sähkövoimakone 28KVA

Puolustusvoimien Logistiikkalaitos

Aikaisempi hankintailmoitus on julkaistu 5988/2022
Puolustusvoimien logistiikkalaitos (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää osallistumishakemustanne Hinattavien sähkövoimakoneiden 28 KVA hankintaan Puolustusvoimille tämän osallistumishakemuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
Hankinnan kohde on hinattava, teholtaan vähintään 28 kVA sähkövoimakone. Hankinta sisätää näiden koneistojen valmistuksen, tarvittavat dokumentit ja lopputarkastuksen tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Myöhemmin tässä asiakirjassa käytetään sähkövoimakoneista ilmaisua "koneisto".
Sähkövoimakoneet tulevat yleiskäyttöisiksi ja niillä syötetään useita erilaisia kuormituksia, joista osa on myös hankalia sähkövoimakoneen kannalta (esim. erotusmuuntajat, EMP-suotimet, UPS-laitteet, ilmastointi).
Koneiston käyttäjä ei yleensä ole sähköalalla ammattitaitoinen henkilö. Hän saa opastuksen koneiston käyttöön. Häiriö- ja vikatilanteissa on käyttöpaikalle saatavissa henkilö, joka on perehtynyt koneistoon ja sen rakenteeseen. Koneiston valvonta käytön aikana tapahtuu säännöllisin välein (yleensä 3...5 h) tapahtuvin käynnein Koneiston luona.
Koneiston vuotuinen käyttötuntimäärä vaihtelee suuresti eli on luokkaa 50…1000h/vuosi. Myös koneistojen teho vaihtelee suuresti, se saattaa käydä useita tunteja yhdellä käyttöjaksolla pienellä kuormalla.
Koneistojen suunniteltu elinikä tulee olemaan n. 25 vuotta.
Koneistojen vetäjänä käytetään: N2 tai N3-luokan kuorma-autoa, N2G tai N3G-luokan jokapyörävetoista maastokuorma-autoa tai maastohenkilöautoa M1G

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-15. Hankinta julkaistiin 2023-05-05.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-05 hankintailmoitus