Hausjärven kunnan koulukuljetusten järjestäminen lukuvuosina 2023–2025, optiona lukuvuosi 2025–2026

Hausjärven kunta

Tarjouspyynnön kohteena oleva sopimus koskee perusopetuslain (628/1998) 32 §:n sekä tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia koulukuljetuksia Hausjärven kunnan peruskoulujen lukuvuosina 2023–2024 ja 2024–2025. Tilaajalla (Hausjärven kunta) on oikeus käyttää sopimuskauden päättyessä lukuvuoden 2025–2026 koulukuljetuksia koskeva optio tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevassa hankintasopimuksessa (liite 5) määrätyllä tavalla.
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016, hankintalaki).
Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 32 §:n mukaista avointa menettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-05. Hankinta julkaistiin 2023-05-02.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-02 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-05-02)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Hausjärven kunta
Kansallinen rekisterinumero: 0145997-2
Postiosoite: Keskustie 2-4
Postitoimipaikka: Oitti
Postinumero: 12100
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Joonas Riihimäki
Puhelin: +358 197586710 📞
Sähköposti: joonas.riihimaki@hausjarvi.fi 📧
Alue: Kanta-Häme 🏙️
URL: http://www.hausjarvi.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hausjarvi?id=457865&tpk=48addcd1-a125-4e6e-9625-566d6e40df76 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hausjarvi?id=457865&tpk=48addcd1-a125-4e6e-9625-566d6e40df76 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Hausjärven kunnan koulukuljetusten järjestäminen lukuvuosina 2023–2025, optiona lukuvuosi 2025–2026”
Tuotteet/palvelut: Tieliikennepalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Tarjouspyynnön kohteena oleva sopimus koskee perusopetuslain (628/1998) 32 §:n sekä tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia koulukuljetuksia Hausjärven...”    Näytä lisää
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Eskon koulu
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Tieliikennepalvelut 📦
Suorituspaikka: Kanta-Häme 🏙️
Hankinnan kuvaus: Ks. liite 2
Myöntämisperusteet
Hinta
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 24
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Tilaajalla (Hausjärven kunta) on oikeus käyttää sopimuskauden päättyessä lukuvuoden 2025-2026 koulukuljetuksia koskeva optio tarjouspyynnössä ja sen...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Ryttylän koulu
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Tilaajalla (Hausjärven kunta) on oikeus käyttää sopimuskauden päättyessä lukuvuoden 2025–2026 koulukuljetuksia koskeva optio tarjouspyynnössä ja sen...”    Näytä lisää

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Monnin koulu, Ruotsalainen koulu Hyvinkää
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Oitin koulu ja Oitin Yläaste
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4

5️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Monni-Eskon koulu, Oitin koulu, Ruotsalainen koulu Hyvinkää
Otsikko
Erän tunnistenumero: 5

6️⃣
Otsikko
Erän tunnistenumero: 6
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Tilaajalla (Hausjärven kunta) on oikeus käyttää sopimuskauden päättyessä lukuvuoden 2022–2023 koulukuljetuksia koskeva optio tarjouspyynnössä ja sen...”    Näytä lisää

7️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Oitin koulu ja Oitin yläaste
Otsikko
Erän tunnistenumero: 7

8️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Yläaste, Oitti
Otsikko
Erän tunnistenumero: 8
Kuvaus
Hankinnan kuvaus: Kts. liite 2.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-05 13:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-05 13:30 📅

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 088-268677 (2023-05-02)