Etelä-Savon hyvinvointialueen työnohjauspalvelut

Etelä-Savon hyvinvointialue

Etelä-Savon hyvinvointialue pyytää tarjousta työnohjauspalveluista.
Työnohjaus on erilaisissa toimintaympäristöissä tapahtuvaa oman työn tavoitteellista tutkimista, arvioimista ja kehittämistä työnohjauskoulutuksen saaneen työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on auttaa siihen osallisena olevia tahoja löytämään uusia näkökulmia, lähestymistapoja ja ratkaisuja työhön, työskentelyprosesseihin ja niistä nouseviin haasteisiin ja/tai tukea osallistuvien työssäjaksamista sekä työn laadukasta tekemistä. Työnohjaus voidaan kohdentaa esimerkiksi työn sisällössä tai organisaatiossa tapahtuvien muutosten käsittelyyn, emotionaalisesti kuormittavan työn sisältöjen purkamiseen tai työroolin vahvistamiseen. Työnohjaus perustuu toimijaosapuolten väliseen sopimukseen, jossa määritellään työnohjauksen tavoitteet ja toimintaperiaatteet muun muassa ohjausprosessin arviointia koskien sekä työnohjauksen käytännön toteutusta koskevat asiat, kuten aikataulu, käytettävä ohjaustila tai esimerkiksi mahdolliset verkko-ohjausjärjestelyt.
Etelä-Savon hyvinvointialue (Eloisa) kilpailuttaa työnohjauspalvelut luokiteltuna seuraaviin hankinnan kohteisiin:
1. Yksilötyönohjaus
a. Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdetyön potilastyötä sekä psykoterapiatyötä tekevien työnohjaus
b. Muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja/tai potilastyötä tekevien työnohjaus
2. Ryhmätyönohjaus
a. Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdetyön potilastyötä sekä psykoterapiatyötä tekevien työnohjaus
b. Muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja/tai potilastyötä tekevien työnohjaus
3. Parityönohjaus
4. Työyhteisöjen työnohjaus
5. Esihenkilön työnohjaus
6. Kriisityönohjaus
Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä ajalla 1.7.2023-30.6.2025, optiona 1.7.2025-30.6.2026.
Puitejärjestelyyn hyväksytään kaikki tarjouspyynnön ehdot täyttävät palveluntuottajat.
Kilpailutuksen perusteella valittavista työnohjaajista julkaistaan hankintapäätöksen mukaisen kokonaisedullisuusjärjestyksen mukainen luettelo Etelä-Savon hyvinvointialueen intranetissa. Luettelossa käyvät ilmi hankinnan kohteittain:
• työnohjaajan nimi,
• toiminimi tai yritys,
• yhteystiedot (puhelin, sähköposti),
• palvelun yksikköhinta,
• koulutus (loppututkinto, valmistumisvuosi),
• työnohjaajakokemus,
• työkokemus,
• työnohjaaja- ja psykoterapiakoulutukset viitekehyksineen ja valmistumisvuosineen, tärkeimmät erikoistumisalueet.
Työnohjausta tarvitseva työntekijä, ryhmä tai työyhteisö valitsee luettelosta ohjaajan työyhteisön/ työntekijän tarpeen ja työnohjaukselle asetettujen tavoitteiden sekä kokonaisedullisuusjärjestyksen perusteella. Tämä tapahtuu aina työyksikön esihenkilön tekemän päätöksen perusteella.
Tarkempi palvelukuvaus tarjouspyynnön liitteenä 1.
Hankinta kuuluu hankintalain liitteen E mukaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-19. Hankinta julkaistiin 2023-04-18.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-18 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-18)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Etelä-Savon hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 3221315-8
Postiosoite: Porrassalmenkatu 35-37
Postitoimipaikka: Mikkeli
Postinumero: 50100
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Vesa Äijö
Puhelin: +358 406202816 📞
Sähköposti: hankinnat@etelasavonha.fi 📧
Alue: Etelä-Savo 🏙️
URL: http://www.etelasavonha.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/etelasavonhva?id=449655&tpk=a814776a-9c05-49f8-b55c-9007ef8d57b0 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/etelasavonhva?id=449655&tpk=a814776a-9c05-49f8-b55c-9007ef8d57b0 🌏

Kohde

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Etelä-Savon hyvinvointialueen työnohjauspalvelut
Tuotteet/palvelut: Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus 📦
Lyhyt kuvaus:
“Etelä-Savon hyvinvointialue pyytää tarjousta työnohjauspalveluista. Työnohjaus on erilaisissa toimintaympäristöissä tapahtuvaa oman työn tavoitteellista...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 750 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Yksilötyönohjaus
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus 📦
Suorituspaikka: Etelä-Savo 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista, työnohjaajan ja ohjattavan välistä ammatillista vuorovaikutusta. Tavoitteena on ohjattavan ammatillinen tuki ja...”    Näytä lisää
Kesto
Aloituspäivä: 2023-07-01 📅
Loppupäivä: 2025-06-30 📅
Kuvaus
Lisätietoja:
“Sopimusta voidaan jatkaa optiolla ajalla 1.7.2025-30.6.2026. Päätös option käytöstä tehdään vähintään 3 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.”

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Ryhmätyönohjaus
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Ryhmätyönohjauksessa työvälineenä on vuorovaikutusprosessi. Ryhmän jäsenet tutkivat ja kehittävät yhteistä tai kunkin omaa työskentelyä määriteltyjen...”    Näytä lisää

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Työyhteisön työnohjaus
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Työyhteisön työnohjauksessa esihenkilö ja työyhteisön jäsenet yhdessä tutkivat ja kehittävät tavoitteita, työnjakoa, toimintamalleja, visioita ja...”    Näytä lisää

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Parityönohjaus
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Parityönohjauksessa työvälineenä on vuorovaikutusprosessi. Jäsenet tutkivat ja kehittävät yhteistä tai omaa työskentelyä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.”

5️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Esihenkilön työnohjaus
Otsikko
Erän tunnistenumero: 5
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Työnohjauksessa ohjattava tutkii omaa johtajuuttaan, itseään johtajana sekä suhdettaan johtamaansa työyhteisöön/työryhmään sekä omaan esihenkilöönsä ja...”    Näytä lisää

6️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kriisityönohjaus
Otsikko
Erän tunnistenumero: 6
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Kriisityönohjausta käytetään vaativien kriisitilanteiden ja konfliktien käsittelyyn, asiakastilanteisiin, työstä esiin nousseiden ongelmien/haasteiden...”    Näytä lisää

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Kuvaus
Puitesopimusten osalta on esitettävä perustelut 8 vuotta ylittävälle kestolle:
“Puitejärjestelyn sopimuskausi on 1.7.2023-30.6.2025, sopimukseen sisältyy optiokausi 1.7.2025-30.6.2026. Päätös option käyttöönotosta tehdään kirjallisesti...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-19 16:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Jos tarjoaja tarjoaa useampaa työnohjaajaa samaan osa-alueeseen, niin jokaisesta työnohjaajasta tulee täyttää oma tarjous.”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 079-236879 (2023-04-18)