Elintarvikkeet ja non-food -tuotteet 2023–2027

Hansel Oy

Tämän hankinnan kohteena ovat ammattikeittiöiden ja vähittäiskaupan elintarvikkeet sekä vähäisessä määrin ammattikeittiöiden toimintaa tukevat non-food -tuotteet, kuten keittiön tarvitsemat kattaus- ja ruoanvalmistustarvikkeet. Lisäksi hankinnan kohteena ovat edellä mainittujen tuotteiden tilaamiseen ja käyttämiseen liittyvät palvelut, kuten logistiikkapalvelut ja muut tukipalvelut.
Asiakkaille, joiden toimipaikat jakautuvat maanlaajuisesti, tulee olla tuotteiden hankintaan yksi kanava. Tavarantoimitusten tulee tapahtua tehokkaasti, toimitusvarmasti sekä kustannustehokkaasti.
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä, erityisestä liitteissä:
- 1 "Hankinnan kohteen kuvaus" ja sen alaliitteissä 1.1 "Vastuullisuus", 1.2 "Code of Conduct -ehdot" sekä 1.3 "Sähköinen kauppapaikka" ja
- 2 "Tuote- ja hintaluettelo".

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-16. Hankinta julkaistiin 2023-05-02.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-02 hankintailmoitus
2023-05-29 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-02)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Hansel Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0988084-1
Postiosoite: PL 1386
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00101
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: kilpailutus@hansel.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: https://www.hansel.fi 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Hankintasopimuksen tekee keskitetty hankintaelin
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hansel?id=446932&tpk=7ee07b9f-f98d-453c-9977-07d80290a1d7 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hansel?id=446932&tpk=7ee07b9f-f98d-453c-9977-07d80290a1d7 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Yhteishankintayksikkö

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Elintarvikkeet ja non-food -tuotteet 2023–2027 HANSEL PJ 00663
Tuotteet/palvelut: Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet 📦
Lyhyt kuvaus:
“Tämän hankinnan kohteena ovat ammattikeittiöiden ja vähittäiskaupan elintarvikkeet sekä vähäisessä määrin ammattikeittiöiden toimintaa tukevat non-food...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Keittiölaitteet, talous- ja kodin tavarat ja ateriointivälineet 📦
Lisätuotteet/palvelut: Henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet 📦
Lisätuotteet/palvelut: Puhdistus- ja kiillotustuotteet 📦
Lisätuotteet/palvelut: Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) 📦
Lisätuotteet/palvelut: Polyeteenijätesäkit ja -pussit 📦
Lisätuotteet/palvelut: Kodinkoneet 📦
Lisätuotteet/palvelut: Asiakaspalvelu 📦
Suorituspaikka: Suomi/Finland 🏙️
Hankinnan kuvaus: Ks. tarjouspyynnön kohta II.1.4) "Lyhyt kuvaus".
Myöntämisperusteet
Hinta
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 51
Lisätietoja:
“Jos puitesopimus päättyy ennen puitesopimuksen luvussa 6 määriteltyä sopimuskauden päättymistä, Asiakkaan hankintasopimus voi olla voimassa enintään...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Katso hankinta-asiakirjat.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Katso hankinta-asiakirjat.

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus yhden toimijan kanssa
Kuvaus
Puitesopimusten osalta on esitettävä perustelut 8 vuotta ylittävälle kestolle:
“Puitejärjestelyn voimassaolokausi asetetaan poikkeuksellisesti neljää vuotta pidemmäksi muun muassa sen vuoksi, että haltuunotto on vaativa ja runsaasti...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2022/S 228-654155
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-16 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-16 12:05 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Sähköinen kilpailutusjärjestelmä.
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä):
“Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjousten avaustilaisuudessa ei ole läsnä muita kuin Hansel Oy:n henkilöstöä.”

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“PUITEJÄRJESTELYN LAAJUUS Puitejärjestelyn arvioitu arvonlisäveroton arvo sopimuskaudella on 380-480 milj. €. Arvio perustuu ostohistoriatietoihin sekä...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 088-269708 (2023-05-02)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-05-29)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: KESKEYTYSILMOITUS: Elintarvikkeet ja non-food -tuotteet 2023–2027
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena olivat ammattikeittiöiden ja vähittäiskaupan elintarvikkeet sekä vähäisessä määrin ammattikeittiöiden toimintaa tukevat non-food...”    Näytä lisää
Kuvaus
Hankinnan kuvaus: Ks. kohta II.1.4) "Lyhyt kuvaus".

Menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 088-269708

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Tiedot muista kuin palkintorahoista
Muut syyt (menettelyn lopettaminen)

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“PÄÄTÖS HANKINTAMENETTELYN KESKEYTTÄMISESTÄ Hansel Oy julkaisi 2.5.2023 avoimena menettelynä toteutettavasta Elintarvikkeet ja non-food -tuotteet 2023-2027...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista):
“Selvyyden vuoksi todetaan, että kohdassa VI.4) "Muutoksenhakumenettelyt" ilmoitettu Markkinaoikeuden posti- ja käyntiosoite on muuttunut...”    Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 105-330948 (2023-05-29)