Biojätteen keräys ja kuljetus, urakka-alueet 6-9

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Urakat käsittää sopimuksen mukaisilla yksikköurakkahinnoilla biojätteen keräyksen ja kuljetuksen.
Hankintailmoituksessa on neljä (4) osaa eli urakka-aluetta:
- Osa 1, Urakka-alue 6
- Osa 2, Urakka-alue 7
- Osa 3, Urakka-alue 8
- Osa 4, Urakka-alue 9
Kaikissa osissa/urakka-alueissa on takalastattavia astioita tyhjennettävänä. Osaan/urakka-alueeseen 6 kuuluu lisäksi nostoperusteisia astioista. Nostoperusteisten astioiden jätteet tulee punnita.
Tarjoaja voi tarjota kaikkia osia, mutta voi voittaa korkeintaan kaksi (2) osaa. Tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan osien tärkeysjärjestykset (asteikko 1-4, 1=tärkein urakka-alue, jonka tarjoaja haluaa voittaa, 4 = vähiten tärkein urakka-alue).
Soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoukset otetaan vertailuun. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ja valinta tehdään vaatimukset täyttävistä tarjouksista alimman hinnan mukaan. Valinta voidaan tehdä alimman hinnan mukaan, sillä hankintailmoituksessa ja siihen liittyvässä sopimuksessa on määritelty palvelulle korkea laatutaso.
Jos sama tarjoaja antaa alimman hinnan useammasta kuin kahdesta (2) osasta, päättää tilaaja, minkä osan tarjoaja saa tarjoajan tärkeysjärjestys huomioiden. Samassa tapauksessa kahden osa-alueen ylittävissä osissa valitaan seuraavaksi alimman hinnan tarjoaja. Esimerkki: tarjoaja on antanut alimman hinnan osa-alueille 1–3 ja tärkeysjärjestyksen mukaan saa osa-alueet 1–2, valitaan osa-alueen 3 voittajaksi toiseksi alimman hinnan tarjonnut yritys.
Jos hyväksyttäviä tarjouksia tulee vain yhdeltä tarjoajalta, on tilaajalla oikeus valita yli kahteen (2) osaan suorittajaksi sama tarjoaja.
Voittanut palveluntuottaja velvoitetaan hyväksymään sopimusmallin (liite 1) sisältö sellaisenaan.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-30. Hankinta julkaistiin 2023-04-27.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-27 hankintailmoitus
2023-05-16 Lisätietoilmoitus
2023-07-13 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-27)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1868393-8
Postiosoite: Kuormakatu 17
Postitoimipaikka: Turku
Postinumero: 20380
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Katja Salmi
Puhelin: +358 27276826 📞
Sähköposti: katja.salmi@lsjh.fi 📧
Alue: Varsinais-Suomi 🏙️
URL: https://www.lsjh.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/lsjh?id=457815&tpk=c6e35850-7cb8-46ff-8619-f51b79b4c0e2 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/lsjh?id=457815&tpk=c6e35850-7cb8-46ff-8619-f51b79b4c0e2 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kuntaomisteinen osakeyhtiö

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Biojätteen keräys ja kuljetus, urakka-alueet 6-9
Tuotteet/palvelut: Jätteiden keruupalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Urakat käsittää sopimuksen mukaisilla yksikköurakkahinnoilla biojätteen keräyksen ja kuljetuksen. Hankintailmoituksessa on neljä (4) osaa eli...”    Näytä lisää
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien erien enimmäismäärä: 2

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Urakka-alue nro 6
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Jätteiden keruupalvelut 📦
Lisätuotteet/palvelut: Jätteiden kuljetuspalvelut 📦
Suorituspaikka: Varsinais-Suomi 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Uusikaupunki
Hankinnan kuvaus:
“Urakka käsittää sopimuksen mukaisilla yksikköurakkahinnoilla biojätteen keräyksen ja kuljetuksen takalastaavalla ja nostoperusteisella kalustolla...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Kesto
Aloituspäivä: 2024-02-26 📅
Loppupäivä: 2028-03-04 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimusta voidaan jatkaa optiolla 1–24 kuukaudella edellyttäen, että urakoitsijan työsuoritus vastaa tilaajan odotuksia ja se on kaikin puolin mahdollista...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Sopimusta voidaan jatkaa optiolla 1–24 kuukaudella edellyttäen, että urakoitsijan työsuoritus vastaa tilaajan odotuksia ja se on kaikin puolin mahdollista...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Urakka-alue nro 7
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Pääkohde tai suorituspaikka: mm. Kaarina ja Parainen, tarkemmin liitteenä olevassa urakka-aluekartassa
Hankinnan kuvaus:
“Urakka sisältää sopimuksen mukaisilla yksikköurakkahinnoilla biojätteen keräyksen ja kuljetuksen takalastaavalla pakkaavalla kalustolla sekä suojasäkin...”    Näytä lisää
Kesto
Loppupäivä: 2029-03-05 📅

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Urakka-alue nro 8
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Pääkohde tai suorituspaikka:
“mm. Turun Hirvensalo, Kakskerta ja Satava, tarkemmin liitteenä olevassa urakka-aluekartassa”
Hankinnan kuvaus:
“Urakka sisältää sopimuksen mukaisilla yksikköurakkahinnoilla biojätteen keräyksen ja kuljetuksen takalastaavalla pakkaavalla kalustolla sekä suojasäkin...”    Näytä lisää

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Urakka-alue nro 9
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Pääkohde tai suorituspaikka: mm. Kaarina, tarkemmin liitteenä olevassa urakka-aluekartassa
Hankinnan kuvaus:
“Urakka sisältää sopimuksen mukaisilla yksikköurakkahinnoilla biojätteen keräyksen ja kuljetuksen takalastaavalla pakkaavalla ja nostoperusteisella...”    Näytä lisää

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-30 13:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen on oltava voimassa: 2023-12-31 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-30 13:15 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka):
“Tarjoukset voidaan avata myös muuna aikana tarjousajan päätyttyä. Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen. Tarjousten avaamisen jälkeen tutkitaan...”    Näytä lisää

Täydentävät tiedot
Tietoa toistumisesta
Tämä on toistuva hankinta
Lisätietoja

“Ilmoituksella ilmoitetaan hankinnasta, joka kuuluu ympäristöystävällisistä ja energiatehokkaista annetun lain 740/2021 piiriin”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 085-260524 (2023-04-27)
Lisätietoilmoitus (2023-05-16)

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 085-260524

Muutokset
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: II.2.4
Erän tunnistenumero: 4
Muutettavan tekstin paikka: Kuvaus hankinnasta
Vanha arvo
Teksti:
“Urakka sisältää sopimuksen mukaisilla yksikköurakkahinnoilla biojätteen keräyksen ja kuljetuksen takalastaavalla pakkaavalla ja nostoperusteisella...”    Näytä lisää
Uusi arvo
Teksti:
“Urakka sisältää sopimuksen mukaisilla yksikköurakkahinnoilla biojätteen keräyksen ja kuljetuksen takalastaavalla pakkaavalla kalustolla sekä suojasäkin...”    Näytä lisää
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.2
Muutettavan tekstin paikka: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-05-30 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-06-01 📅
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.7
Muutettavan tekstin paikka: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-05-30 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-06-01 📅
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: VI.3
Muutettavan tekstin paikka: Lisätiedot
Vanha arvo
Teksti:
“Ympäristöystävällisistä ja energiatehokkaista ajoneuvoista annetun lain 740/2021 mukaisia ajoneuvoja hankittiin seuraavasti: Henkilöautoja ja kevyitä...”    Näytä lisää
Uusi arvo
Teksti:
“Markkinaoikeuden osoite: Käynti- ja postiosoite 28.5.2023 saakka: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki Käynti- ja postiosoite 29.5.2023 alkaen:...”    Näytä lisää
Muut lisätiedot

“Urakka-alue 9 osan 4 kuvauksessa poistettu virheellinen tieto nostoperusteisesta tyhjennyksestä.”
Lähde: OJS 2023/S 096-296840 (2023-05-16)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-07-13)
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Urakat käsittää sopimuksen mukaisilla yksikköurakkahinnoilla biojätteen keräyksen ja kuljetuksen. Hankintailmoituksessa on neljä (4) osaa eli...”    Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 3 380 949 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin
Kuvaus
Pääkohde tai suorituspaikka: mm. Kaarina ja Parainen, tarkemmin urakka-aluekartassa
Pääkohde tai suorituspaikka: mm. Turun Hirvensalo, Kakskerta ja Satava
Pääkohde tai suorituspaikka: mm. Kaarina
Hankinnan kuvaus:
“Urakka sisältää sopimuksen mukaisilla yksikköurakkahinnoilla biojätteen keräyksen ja kuljetuksen takalastaavalla pakkaavalla kalustolla sekä suojasäkin...”    Näytä lisää

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 085-260524

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: 1
Otsikko: Urakka-alue nro 6
Sopimuksen tekopäivä: 2023-07-06 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 1
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 4
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Remeo Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI09460054
Postiosoite: Kärsämäentie 49
Postitoimipaikka: Turku
Postinumero: 20360
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Suomi/Finland 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 850 948 💰

2️⃣
Erän tunnistenumero: 2
Otsikko: Urakka-alue nro 7
Sopimuksen tekopäivä: 2023-07-10 📅
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Urbaser Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2230771-6
Postiosoite: Hyttitie 3
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00700
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 649 831 💰

3️⃣
Erän tunnistenumero: 3
Otsikko: Urakka-alue nro 8
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: LT Ympäristöpalvelut Oy
Kansallinen rekisterinumero: 3155938-4
Postiosoite: Vaskikatu 13
Postinumero: 20380
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 946 960 💰

4️⃣
Erän tunnistenumero: 4
Otsikko: Urakka-alue nro 9
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 933 660 💰

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Markkinaoikeuden osoite: Käynti- ja postiosoite 28.5.2023 saakka: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki Käynti- ja postiosoite 29.5.2023 alkaen:...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Lähde: OJS 2023/S 136-433507 (2023-07-13)