Akaan kaupungin henkilökuljetukset

Akaan kaupunki

Hankinnan kohteena ovat Akaan kaupungin henkilökuljetukset. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-29. Hankinta julkaistiin 2023-04-28.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-28 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-28)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Akaan kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 2050864-5
Postiosoite: Sirkesalontie 3
Postitoimipaikka: Akaa
Postinumero: 37800
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 35691120 📞
Sähköposti: info@hankintajuristit.fi 📧
Alue: Pirkanmaa 🏙️
URL: http://www.akaa.fi/ 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/akaa?id=449335&tpk=afbb5c86-5159-4f0b-83a5-fa2d332ad92c 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/akaa?id=449335&tpk=afbb5c86-5159-4f0b-83a5-fa2d332ad92c 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Akaan kaupungin henkilökuljetukset
Tuotteet/palvelut: Tieliikennepalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat Akaan kaupungin henkilökuljetukset. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.”
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Koulukuljetus ja kutsuliikenne linja-autolla
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Tieliikennepalvelut 📦
Suorituspaikka: Pirkanmaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena on koulukuljetukset ja kaikille avoin kutsuliikenne. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.”
Myöntämisperusteet
Hinta
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 48
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimuskausi on 1.8.2023 - 31.7.2025. Sopimusta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä enintään kahdella yhden vuoden optiokaudella vuosi kerrallaan 31.7.2026...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Hankinnan kohteen kuvauksessa on kuvattu optiona mahdollisesti hankittavat palvelut.”

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Toijalan taajaman koulukuljetukset
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2.1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Taksipalvelut 📦
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena on koulukuljetuksia Toijalan taajaman alueella ja lähiympäristössä. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen.”

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Viialan taajaman koulukuljetukset
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2.2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Viialan taajaman koulukuljetukset. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen.”

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kylmäkosken ympäristön koulukuljetukset
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2.3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Kylmäkosken ympäristön koulukuljetukset. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen.”

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Vähimmäisvaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-29 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-29 12:05 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista):
“Valitusosoitus ja oikaisuohje annetaan hankintapäätöksen tiedoksisaannin yhteydessä. Valitusaika markkinaoikeudelle ja oikaisuvaatimuksen määräaika on 14...”    Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 086-263782 (2023-04-28)