Aaltodispersiivinen röntgenfluoresenssianalysaattori (WDXRF-analysaattori)

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston kemian laitos pyytää tarjouksia WDXRF-analysaattorista alkuainepitoisuuksien määrittämiseen kiinteistä (puristeista, irtojauheista, hienoista rakeista ja muodottomista tai heterogeenisistä kappaleista) sekä nestemäisistä näytteistä täydentämään laitoksen tutkimuslaiteinfrastruktuuria sekä tutkimus- että yritysyhteistyötarkoituksissa. Laitteen on kyettävä määrittämään sekä kevyet (B, C, N, O) että raskaammat alkuaineet näytematriisissa ja sovelluttuva usean tuntemattoman näytteen analysointiin automaattisesti sarjassa.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-12. Hankinta julkaistiin 2023-05-08.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-08 hankintailmoitus
2023-07-14 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-08)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Jyväskylän yliopisto
Kansallinen rekisterinumero: 0245894-7
Postiosoite: Seminaarinkatu 15
Postitoimipaikka: Jyväskylän yliopisto
Postinumero: 40014
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 142601211 📞
Sähköposti: hankinnat@jyu.fi 📧
Alue: Keski-Suomi 🏙️
URL: http://www.jyu.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/jyu?id=459068&tpk=b63d4059-4fda-4188-af71-0d02110d9d5f 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/jyu?id=459068&tpk=b63d4059-4fda-4188-af71-0d02110d9d5f 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Aaltodispersiivinen röntgenfluoresenssianalysaattori (WDXRF-analysaattori) 524/13.00.00.00/2023”
Tuotteet/palvelut: Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja) 📦
Lyhyt kuvaus:
“Jyväskylän yliopiston kemian laitos pyytää tarjouksia WDXRF-analysaattorista alkuainepitoisuuksien määrittämiseen kiinteistä (puristeista, irtojauheista,...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Spektrometrit 📦
Lisätuotteet/palvelut: Analysaattorit 📦
Lisätuotteet/palvelut: Säteilyn käyttöön perustuva muu kuin lääketieteellinen laitteisto 📦
Suorituspaikka: Keski-Suomi 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena oleva laite on aaltodispersiivinen röntgenfluoresenssianalysaattori, jolla voidaan määrittää alkuainepitoisuuksia näytteessä boorin,...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2023-06-26 📅
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Hankinta sisältää optiona määräaikaishuoltosopimuksen, jolla taataan laitteiston toiminta takuuajan jälkeen. Huoltosopimuksen sisältö on kuvattu hankinnan...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Tietoa Euroopan unionin rahastoista:
“Kriittiset raaka-aineet tietoon, talteen ja kiertoon. A80024. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Dnro: EURA 2021/401162/0902 01 01/2022/KSL”

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-12 16:15 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-13 09:30 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Lisätietoja

“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/87775/notice/128020”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 092-284611 (2023-05-08)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-07-14)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 258 720 💰
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laatu
Laatukriteeri (painotus): 30
Hinta (painotus): 70

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 092-284611

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Sopimuksen numero: 524/13.00.00.00/2023
Otsikko: Aaltodispersiivinen röntgenfluoresenssianalysaattori (WDXRF-analysaattori)
Sopimuksen tekopäivä: 2023-07-14 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 1
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 2
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Oy G.W.Berg&Co Ab
Kansallinen rekisterinumero: 01551517
Postiosoite: Mäkituvantie 7
Postitoimipaikka: Vantaa
Postinumero: 01510
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 258 720 💰
Lähde: OJS 2023/S 137-437741 (2023-07-14)