Hankinnat alueella Åland

>20 arkistoidut hankinnat

Viimeaikaiset hankinnat alueella Åland

2023-09-15   Hemservice och stödtjänster (Kommunernas socialtjänst k.f.)
Entreprenören ska ansvara för och hemservice och stödservice åt klienter som, i enlighet med 19 § landskapslag om socialvård LL 12/2020, beviljats servicen av Beställaren. Antalet inköpta timmar per månad kommer att variera under uppdragstiden utgående från behov. Beställaren uppskattar att under uppdragstiden i snitt köpa in 2 200 timmar hemservice och stödtjänster per kalendermånad. Av de 2 200 h timmarna/kalendermånad uppskattas 85 % utgöra hemservice och 15 % utgöra stödtjänster. Hemservicen och … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Energiakatsastuspalvelu 2024-2027 Senaatti-konserni (Senaatti-kiinteistöt)
Hiilineutraaliustavoitteet, uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuuden varmistaminen sekä edistäminen ovat tärkeä osa Senaatin yhteiskuntavastuullisuutta ja strategisia tavoitteita. Senaatin tavoite on olla kiinteistöalan edelläkävijä ylläpidon ja rakentamisen energiatehokkuustoiminnassa. Senaatti on sitoutunut kansalliseen hiilineutraaliusohjelmaan ja sen päästötavoitteisiin. Hiilineutraalisuuden pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali vuokraus 2030 mennessä ja Senaatti vastaa … Näytä hankinnat »
2023-09-08   Upphandling av måltidstransporttjänster (Matservice - stödservice för hemmaboende äldre) (Mariehamns stad)
Upphandlingen avser uttransport av färdiglagad mat i transportboxar från tillagningskök till olika mottagaradresser i Mariehamn och på anvisad plats enligt önskemål. Maten är i huvudsak varm men det finns kylda produkter också. Transporterna utförs varje dag, året runt. Antalet portioner är ca 27 300 per år eller i medeltal ca 70–85 portioner dagligen (variera från dag till dag). Transporterna ska vara kvalitetssäkra enligt livsmedelslagen och speciell hänsyn ska tas till matens temperatur, leveranstider … Näytä hankinnat »
2023-09-05   Nopeusvalvontatutkat ja huoltopalvelut (Poliisihallitus)
Hankinnan kohteena ovat nopeusvalvontatutkat, niiden lisätarvikkeet ja varaosat sekä huoltopalvelut poliisin käyttöön. Näytä hankinnat »
2023-08-30   Kuvauskopterit varusteineen (Poliisihallitus)
Hankinnan kohteena on kuvauskopterit viranomaisten käyttöön. Hankintaan sisältyy tuotteiden varaosat ja tarvikkeet. Hankinnan kohde, sekä hankinnan kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu osa-aluekohtaisesti tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Hankinta on jaettu osa-alueittain seuraavasti: Osa-alue 1) Kuvauskopteri A Osa-alue 2) Kuvauskopteri B Osa-alue 3) Kuvauskopteri C Osa-alue 4) Kuvauskopteri D Osa-alue 5) Kuvauskopteri E Kilpailutuksen perusteella tullaan valitsemaan jokaiselle osa-alueelle … Näytä hankinnat »
2023-08-28   Drift av applikationer i IBM i-miljö för outsourcing (Åda AB)
Åda Ab inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i upphandling avseende en lösning på en teknisk IBM i-miljö för drift av virtuell server. Näytä hankinnat »
2023-08-17   Server och lagring (Mariehamns stad)
Upphandlingen avser server och lagring samt tillhörande tjänster för Mariehamns stad. Mer detaljerade krav för upphandlingen anges i upphandlingsdokumenten. Endast en anbudsgivare kommer att antas som avtalsleverantör. Avtalet gäller först en tidsbegränsad period om 4 år och därefter tillsvidare. Det planerade startdatumet för avtalet är så snart som möjligt. Näytä hankinnat »
2023-07-17   Traficomin vastuulla olevien korttien toimittamista koskevat palvelut (Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom)
Hankinnan kohteena on Liikenne- ja viestintäviraston (TRAFICOM) vastuulla olevien korttien valmistaminen, toimittaminen sekä muut palvelut ja Fordonsmyndighetenin (jäljempänä FMA) osalta sen vastuulla olevan Ahvenanmaan ajokortin valmistaminen ja toimittamiseen liittyvät palvelut. Näytä hankinnat »
2023-06-27   Ombyggnad av Kumlinge färjfäste och utbyte av Kastörsbron (Ålands landskapsregering)
Ålands landskapsregering inbjuder härmed anbudsgivare att delta i denna upphandling som avser en byggnadsentreprenad för ombyggnad av Kumlinge färjfäste och utbyte av Kastörsbron i Kumlinge kommun. Uppdraget är en utförandeentreprenad och anbudsgivaren är huvudentreprenör. Uppdraget avser en byggnadsentreprenad indelad i två byggnadsobjekt. Näytä hankinnat »
2023-06-21   Städningsarbeten Mariehamns Hamn Ab 2023 (Mariehamns Hamn Ab)
Årsavtal för städtjänster i Mariehamns Hamn Ab:s anläggningar med option på förlängning ytterligare 12 månader. Näytä hankinnat »
2023-06-05   Om- och tillbyggnad av Kyrkby högstadieskola (Södra Ålands utbildningsdistrikt)
Södra Ålands Utbildningsdistrikt (SÅUD) begär in anbud på om- och tillbyggnation av Kyrkby Högstadieskola. Objektet avser saneringar, rivningar samt om- och tillbyggnad av högstadieskola. Arbetena utföres som platsbyggda konstruktioner med delar av element. Beställaren / Byggherren genomför upphandlingen såsom delad entreprenad varefter avtalen överföres/transporteras med entreprenörerna till en entreprenör (i detta fall byggentreprenören) som får ställning som generalentreprenör, s.k. samordnad … Näytä hankinnat »
2023-05-30   Färjetrafik Svinö-Degerby 2024-2028 + option 2029 och 2030 (Ålands landskapsregering)
Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Svinö i Lumparland och Degerby på Föglö Åland. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en driftentreprenad, där Beställaren tillhandahåller färjan, M/S Skarven och Entreprenören ansvarar för bemanningen, det dagliga … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: EW Finland Oy
2023-05-30   Hjullastare 2023 (Ålands landskapsregering)
Vägunderhållsenheten vid Ålands landskapsregering upphandlar en hjullastare, avsedd för vägunderhåll (sopning, plogning, halkbekämpning, släntklippning) Näytä hankinnat »
2023-05-17   e-tjänsteplattform (Åda AB)
Åda Ab inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende en plattform för e-tjänster så att Åda ska kunna upprätthålla och erbjuda sina kunder möjligheten att administrera flexibla, lätthanterade och säkra e-formulär för datainsamling och kommunikation. Åda avser upphandla tjänsten som en platform as a service (PaaS) där leverantören tillhandahåller servrar, lagring, övervakning av integrationer och tjänster. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Consilia Solutions Ab
2023-05-17   Traficomin vastuulla olevien korttien toimittamista koskevat palvelut (Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom)
Hankinnan kohteena on Liikenne- ja viestintäviraston (TRAFICOM) vastuulla olevien korttien valmistaminen, toimittaminen sekä muut palvelut ja Fordonsmyndighetenin (jäljempänä FMA) osalta sen vastuulla olevan Ahvenanmaan ajokortin valmistaminen ja toimittamiseen liittyvät palvelut. Näytä hankinnat »
2023-05-15   Upphandling av leasingtjänster för rena sjukhustextilier (Ålands hälso- och sjukvård)
Ålands hälso- och sjukvård bjuder in leverantörer att inkomma med anbud för hyrtjänster för rena sjukhustextilier enligt sjukhusstandard. Näytä hankinnat »
2023-05-15   Jalkineet (Poliisihallitus)
Hankinnan kohteena ovat jalkineet ja niihin liittyvät lisätarvikkeet. Hankinta toteutetaan yhteishankintana, johon osallistuvat Poliisihallituksen lisäksi Kriisinhallintakeskus CMC Finland sekä Ahvenanmaan poliisiviranomainen. Poliisihallitus vastaa kilpailutuksen toteuttamisesta. Poliisihallitus sekä Kriisinhallintakeskus solmivat erilliset hankintasopimuksensa valittujen tarjoajien kanssa. Poliisiyksiköt sekä Ahvenanmaan poliisiviranomainen toimivat tilaajina Poliisihallituksen hankintasopimuksilla. … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: C.P.E. Production Oy Finnprotec Oy Hultafors Group Finland Oy Tamrex Oy Teknosafe Oy Veljekset Kulmala Oy
2023-05-02   Upphandling av apotekslagersystem (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandling av apotekslagersystem till Ålands hälso- och sjukvård Näytä hankinnat »
2023-04-18   Livsmedelstransporter från fasta Åland och Åbo till den åländska norra skärgården Brändö - Kumlinge 2024 – 2027 +... (Ålands landskapsregering)
Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling som avser att bedriva och ansvara för livsmedelstransporter från fasta Åland och Åbo till den åländska norra skärgården Brändö - Kumlinge 2024 - 2027 + option 2028 och 2029. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Transmar Ab
2023-04-18   Planläggning och miljöbedömning Sunnanvind (Ålands landskapsregering)
Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende konsultuppdrag för upprättande av en generalplan, inklusive miljöbedömning för havsområden för havsvindkraftsparker för delar av Norrhavet på Åland. Uppdraget planeras genomföras under 2023-2025 utredningar, upprättande av generalplaner inklusive miljöbedömning av de åländska havsområden i huvudsak för åtgärder på byggnation och drift av vindkraftverk och kabeldragning. Landskapsregeringen avser att … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: WSP Sverige AB
2023-04-12   Tullin virkavaatetus ja jalkineet sekä niihin liittyvät palvelut (Tulli)
Tulli pyytää tarjousta Tullin henkilöstön käyttöön tarkoitetusta virkavaatteista, jalkineista sekä niihin liittyvistä palveluista. Hankinnan tarkempi kohde sekä hankinnan kohteelle asetetut vaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Hankintaa ei ole jaettu osa-alueisiin, vaan hankinnalle valitaan yksi kokonaistoimittaja. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Image Wear Oy
2023-03-31   Grundskolorna läromedelsupphandling läsåret 2023-2024 (Mariehamns stad)
Upphandling av läromedel för Mariehamns stads grundskolor läsåret 2023 -2024 Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Ferdosi Media AB
2023-03-31   Kollektivtrafik i tätort (Ålands landskapsregering)
Ålands landskapsregering har enligt landskapslag (2019:60) om ordnande av kollektivtrafiktjänster ett ansvar att fastställa omfattningen av och nivån på servicen i den kollektivtrafik för vilken landskapsregeringen har beslutat om allmän trafikplikt. Grundat i detta ansvar inbjuder den upphandlande enheten till anbudsgivning gällande kollektivtrafik för tätorten Mariehamn-Jomala, samt regionaltrafik Mariehamn - Järsö. Näytä hankinnat »
2023-03-30   Skolskjutsar 2023-2026 (Hammarlands kommun)
Beställaren upphandlar ett ramavtal för skolskjutsar för barn bosatta i Hammarlands kommun till och från Näfsby skola. Skolans närmare placering framstår av bifogade karta (Bilaga 1). Skolskjutsarna utförs enbart i form av skolskjutsar i beställningstrafik. Skolskjutsarna sker från hela Hammarlands kommun till Näfsby skola i enlighet med de skolskjutslinjer som fastställs årligen av Beställaren senast första veckan i juni månad före varje läsår inleds. Bifogat finns information gällande … Näytä hankinnat »
2023-03-30   Skolskjutsar 2023-2025(2026) (Jomala kommun)
Beställaren upphandlar ett ramavtal för skolskjutsar för barn bosatta i Jomala kommun på Åland till och från Vikingaåsens skola, Södersunda skola och Kyrkby högstadieskola. Skolornas närmare placering framstår av bifogade karta (Bilaga 1). Skolskjutsarna utförs enbart i form av skolskjutsar i beställningstrafik. Skolskjutsarna sker från hela Jomala kommun till ovan angivna skolor i enlighet med de skolskjutslinjer som fastställs årligen av Beställaren senast första veckan i augusti månad före varje läsår inleds. Näytä hankinnat »
2023-03-30   Skolskjutsar 2023-2026 (Lemlands kommun)
Beställaren upphandlar ett ramavtal för skolskjutsar för barn bosatta i Lemlands kommun till och från Lemlands grundskola. Skolans närmare placering framstår av bifogade karta. Skolskjutsarna utförs enbart i form av skolskjutsar i beställningstrafik. Skolskjutsarna sker från hela Lemlands kommun till Lemlands grundskola i enlighet med de skolskjutslinjer som fastställs årligen av Beställaren senast första veckan i augusti månad före varje läsår inleds. Bifogat finns information gällande … Näytä hankinnat »
2023-03-27   Pitkän käsiaseen valaisin (Poliisihallitus)
Hankinnan kohteena on pitkiin käsiaseisiin kiinnitettävä asevalo ja siihen liittyvät lisätarvikkeet viranomaisten käyttöön. Hankinnan kohde sekä hankinnan kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tässä tarjouspyynnössä ja sen seuraavissa liitteissä: Liite 1 Tuotteelle asetetut vaatimukset; Pitkän käsiaseen valaisin Liite 2 Sopimus Kilpailutuksen perusteella tullaan valitsemaan yksi toimittaja ja yksi varatoimittaja. Hankinta toteutetaan yhteishankintana, johon osallistuu Poliisihallituksen lisäksi … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Hantaurus Shot Oy
2023-03-23   Anläggningsarbete Klintkajen (Mariehamns Hamn Ab)
Mariehamns Hamn Ab upphandlar anläggningsarbeten för reparation av Klintkajen i Västra Hamnen, Mariehamn Näytä hankinnat »
2023-03-22   Snöröjning och halkbekämpning på fasta Åland och Vårdö, 2023-2026 + option 2027-2028 (Ålands landskapsregering)
Arbetet omfattar plogning och halksandning av lands-, bygde- och kommunalvägar inom sju separata distrikt enligt vad som framgår av upphandlingen. Distrikten är benämnda: • Distrikt 1 – Eckerö och delar av Hammarland • Distrikt 3 – Västra Jomala • Distrikt 6 – Östra Jomala • Distrikt 8 – Finström • Distrikt 9 – Geta samt delar av Finström och Saltvik • Distrikt 11 – Sund samt delar av Saltvik • Distrikt 12 – Vårdö Varje distrikt kommer således att utvärderas separat och en anbudsvinnare kommer att utses … Näytä hankinnat »
2023-03-13   Upphandling av biblioteksmedia för Mariehamns stads stadsbibliotek (Mariehamns stad)
Uppdraget avser leverans av biblioteksmedia i form av tryckta böcker för barn och vuxna på svenska: Skönlitteratur, lättläst litteratur och facklitteratur i pappersformat samt kombinerade medier t.ex. bok och CD. Leverantören ska kunna leverera produkter utrustade med rfid-etikett, utrustade utan rfid-etikett, outrustade med rfid-etikett och outrustade utan rfid-etikett. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: BTJ Sverige AB
2023-03-10   Juridiska tjänster (Ålands landskapsregering)
Ålands landskapsregering begär in anbud för juridiska tjänster avseende ärenden och frågeställningar som kan uppstå i samband med möjliggörandet av etablering av havsvindkraft och konkurrensutsättning av nyttjanderätt till havsområden i Norrhavet på Åland. Den upphandlande enheten avser teckna ett ramavtal med en leverantör. Näytä hankinnat »
2023-03-07   Färjetrafik Långnäs-Kökar-Galtby 2023-2027 + option 2023 och 2029 (Ålands landskapsregering)
Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Långnäs på Åland och Galtby i Pargas, fasta Finland. Mellanhamnar som trafikeras är Överö, Sottunga, Husö, Kyrkogårdsö och Kökar, alla på Åland. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en driftentreprenad, där Beställaren … Näytä hankinnat »
2023-03-07   Propelleraggregat till landsvägsfärja, Färja 122 (Ålands landskapsregering)
Ålands landskapsregering inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud på 2 nya propelleraggregat (Azimuth thrusters) till Färja 122 enligt denna anbudsbegäran. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: SCHOTTEL GmbH
2023-03-03   Jalkineet (Poliisihallitus)
Hankinnan kohteena ovat jalkineet ja niihin liittyvät lisätarvikkeet. Hankinta toteutetaan yhteishankintana, johon osallistuvat Poliisihallituksen lisäksi Kriisinhallintakeskus CMC Finland sekä Ahvenanmaan poliisiviranomainen. Poliisihallitus vastaa kilpailutuksen toteuttamisesta. Poliisihallitus sekä Kriisinhallintakeskus solmivat erilliset hankintasopimuksensa valittujen tarjoajien kanssa. Poliisiyksiköt sekä Ahvenanmaan poliisiviranomainen toimivat tilaajina Poliisihallituksen hankintasopimuksilla. … Näytä hankinnat »
2023-02-28   MS CSOC-valvontapalvelu (CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy)
Tällä hankintailmoituksella CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (”CSC”, ”Hankintayksikkö”) pyytää osallistumishakemuksia ehdokkaiden valitsemiseksi neuvottelumenettelyyn MS CSOC-valvontapalvelun (Cyber Security Operations Center, ”Palvelu”) hankkimiseksi. Hankintailmoituksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perusteella ehdokkaat voivat arvioida hankinnan luonnetta ja laajuutta ja päättää, jättävätkö ne osallistumishakemuksen. Näytä hankinnat »
2023-02-24   Seulonta-alkometrit, näytteenottovälineet ja huoltopalvelu (Poliisihallitus)
Hankinnan kohteena on seulonta-alkometrit, niiden näytteenottovälineet ja huoltopalvelu varaosineen, sekä näytteenottovälineet olemassa olevaan laitekantaan hankinnassa mukana olevien hankintayksiköiden käyttöön. Näytteenottovälineistä käytetään seuraavia nimityksiä: Pilli = kertakäyttöinen näytteenottoväline, johon näytteenantaja on fyysisesti kosketuksissa Kuppi = kestokäyttöinen näytteenottoväline, johon näytteenantaja ei ole fyysisesti kosketuksissa Nimityksiä käytetään selvyyden vuoksi, eivätkä ne … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Dräger Suomi Oy Turvata Oy
2023-02-23   Tullin virkavaatetus ja jalkineet sekä niihin liittyvät palvelut (Tulli)
Tulli pyytää tarjousta Tullin henkilöstön käyttöön tarkoitetusta virkavaatteista, jalkineista sekä niihin liittyvistä palveluista. Hankinnan tarkempi kohde sekä hankinnan kohteelle asetetut vaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Hankintaa ei ole jaettu osa-alueisiin, vaan hankinnalle valitaan yksi kokonaistoimittaja. Näytä hankinnat »
2023-02-15   Lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden yhteishankinta hankintakaudeksi 1.1.2024-31.12.2025 (Varsinais-Suomen hyvinvointialue)
Hankinta koskee lääkevalmisteita ja niihin rinnastettavia tuotteita Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueiden sekä Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) hankintarenkaassa v. 2024-2025. Tarkempi kuvaus hankinnasta ja mahdollisista optioista tarjouspyynnössä. Näytä hankinnat »
2023-02-14   Konsulttjänster för trafikutredningar i trafiknätet på Åland, 2023 – 2026 + option 2027 (Ålands landskapsregering)
Infrastrukturavdelningen genomför kontinuerligt flera projekt i planerings- och utförandeskedet vilket skapar behov av konsulttjänster gällande trafikutredningar. Ålands landskapsregering avser upphandla ramavtal som möjliggör trafikutredningar för olika delar av landskapsregeringens trafiknät bl.a. med hänseende på trafiksäkerhet, buller, dagvatten, kollektivtrafik och långsiktig trafikplanering till följd av samhällsutveckling. Näytä hankinnat »
2023-01-13   Ny släckningsbil för räddningstjänsten (Lemlands kommun)
Lemlands kommun avser att under 2023 upphandla en ny släckningsbil för kommunens räddningstjänst. Den nuvarande bilen är en Scania av årsmodell 1994 med påbyggnad av Saurus Oy i Jyväskylä. Den nya släckningsbilen ska vara av liknande karaktär och innehålla de moderna lösningar samt säkerhetstänk som dagens teknik erbjuder. Säkerhet, ergonomi, miljöhänsyn samt tekniska lösningar är viktiga ledord i detta projekt. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Sala Brand Aktiebolag
2023-01-13   Varustevyöt, varustekotelot ja virka-asekotelot (Tulli)
Tulli pyytää tarjouksia varustevöistä, varustekoteloista sekä virka-asekoteloista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinta on jaettu kuuteen osa-alueeseen. Tarjouksia pyydetään seuraavista osa-alueista: Osa 1. Varustevyöt, virkamallit Osa 2. Varustevyöt, siviilimallit a) siviilimalli I b) siviilimalli II Osa 3. Varustekotelot, kovat/kokoonpainumattomat Osa 4. Varustekotelot, pehmeät/kokoonpainuvat Osa 5. Virka-asekotelot, turvalukittavat a) turvalukittava III b) turvalukittava I Osa 6. … Näytä hankinnat »
2023-01-09   Ramavtal Elarbeten 2023 (Mariehamns Hamn Ab)
Mariehamns Hamn Ab upphandlar ramavtal för elarbeten. Näytä hankinnat »
2022-12-27   Tullin virkavaatetus ja jalkineet sekä niihin liittyvät palvelut (Tulli)
Tulli pyytää tarjoustanne Tullin henkilöstön käyttöön tarkoitetuista virkavaatteista ja jalkineista sekä niihin liittyvistä palveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintaa ei ole jaettu osa-alueisiin, vaan hankinnalle valitaan yksi (1) kokonaistoimittaja. Hankintasopimus tulee voimaan osapuolten allekirjoituksesta ja on kaksi (2) ensimmäistä vuotta määräaikainen (kiinteä), jonka jälkeen sopimuskausi voi jatkua toistaiseksi voimassa kuitenkin niin, että se päättyy viimeistään … Näytä hankinnat »
2022-12-23   Upphandling av kött- och charkuterivaror (Mariehamns stad)
Upphandlingen avser inköp av kött- och charkuterivaror till stadens restaurangkök. Näytä hankinnat »
2022-12-23   Asevalot (Poliisihallitus)
Hankinnan kohteena ovat aseisiin kiinnitettävät asevalot ja niihin liittyvät lisätarvikkeet viranomaisten käyttöön. Hankinnan kohde sekä hankinnan kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu osa-aluekohtaisesti tässä tarjouspyynnössä ja sen seuraavissa liitteissä: Osa-alue 1: Virkapistoolin valaisin A Liite 1 Tuotteelle asetetut vaatimukset; Virkapistoolin valaisin A Osa-alue 2: Virkapistoolin valaisin B Liite 2 Tuotteelle asetetut vaatimukset; Virkapistoolin valaisin B Osa-alue 3: Pitkän käsiaseen … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Asetalo Oy
2022-12-20   Färjetrafik Långnäs-Överö-Snäckö 2023-2027+ option 2028 och 2029 (Ålands landskapsregering)
Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Långnäs, Överö, Sottunga och Snäckö på Åland. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en totalentreprenad, där Entreprenören tillhandahåller en färja och Entreprenören ansvarar för alla kostnader förutom bränslekostnader upp till … Näytä hankinnat »
2022-12-20   Planläggning och miljöbedömning (Ålands landskapsregering)
Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende konsultuppdrag för upprättande av en generalplan, inklusive miljöbedömning för havsområden för havsvindkraftsparker för delar av Norrhavet på Åland. Uppdraget planeras genomföras under 2023-2025 utredningar, upprättande av generalplaner inklusive miljöbedömning av de åländska havsområden i huvudsak för åtgärder på byggnation och drift av vindkraftverk och kabeldragning. Landskapsregeringen avser att … Näytä hankinnat »
2022-12-02   Lentolaskentapalveluiden kilpailutus (Luonnonvarakeskus)
Luonnonvarakeskus (jäljempänä Luke) hankkii lentopalveluita. Kilpailutettavat lentopalvelut on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. hirvien lentolaskentaa, joka jakautuu kahteen (2) eri laskenta-alueeseen, 2. metsäpeurojen lentolaskentaa ja pannoitusta, 3. harmaahylkeiden lentolaskentaa ja 4. metsähanhien lentolaskentaa. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, jossa palveluntarjoaja valitaan avoimella menettelyllä. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Osa-alueelle 2, 3 ja 4 valitaan kaksi … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: HF Helicopters Oy J Helikopteri Oy