Radanpidon operatiivisten järjestelmien tietoliikennepalvelusopimus

Väylävirasto

Hankinnan kohteena on Väyläviraston radanpidon operatiivisten järjestelmien tietoliikennepalvelut. Hankittava kokonaisuus sisältää muun muassa siirtoverkkopalveluita, turvalaitteiden ja sähköradan kaukokäytön viestiyhteyksiä, laitetilojen tietoliikenneyhteydet, mobiilidataliittymiä sekä liikkuvan kaluston valvonnan viestiyhteyksiä. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy tarvittavat VPN-palvelut, tietoturvapalvelut, verkon valvonta- ja hallintapalvelut sekä asiantuntijapalvelut.
Hankintamenettelynä neuvottelumenettely.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-25. Hankinta julkaistiin 2023-05-05.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-05 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-05-05)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Väylävirasto
Kansallinen rekisterinumero: 1010547-1
Postiosoite: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00521
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Esa Herranen
Puhelin: +358 295343897 📞
Sähköposti: esa.herranen@vayla.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.vayla.fi 🌏
Viestintä
Hankinta-asiakirjoihin pääsyä on rajoitettu
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/vayla?id=456268&tpk=ab76af98-98c1-4133-87c0-957664e69810 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/vayla?id=456268&tpk=ab76af98-98c1-4133-87c0-957664e69810 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Radanpidon operatiivisten järjestelmien tietoliikennepalvelusopimus VÄYLÄ/2078/02.01.08/2023”
Tuotteet/palvelut: Televiestintäpalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Väyläviraston radanpidon operatiivisten järjestelmien tietoliikennepalvelut. Hankittava kokonaisuus sisältää muun muassa...”    Näytä lisää

1️⃣
Suorituspaikka: Manner-Suomi 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Suomen valtion rataverkko.
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Väyläviraston radanpidon operatiivisten järjestelmien tietoliikennepalvelut. Hankittava kokonaisuus sisältää muun muassa...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Kesto
Aloituspäivä: 2024-01-01 📅
Loppupäivä: 2028-12-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus: Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.
Tiedot kutsuttavien ehdokkaiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Ehdokkaiden arvioitu määrä: 2
Objektiiviset kriteerit rajoitetun ehdokasjoukon valitsemiseksi:
“Ehdokkailta vaaditaan vähintään 3 vuoden kokemus hankinnan kohteena olevien tietoliikennepalveluiden toimittamisesta rautateiden turvallisuuskriittisiin...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Tilaajalla voi sopimuskaudella olla muita tietoliikennepalvelutarpeita, joita ei ole tunnistettu tai kuvattu tämän tarjouspyynnön julkaisuhetkellä.”

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä:
“Tarjoajalla on vähintään 3 vuoden kokemus hankinnan kohteena olevien tietoliikennepalveluiden toimittamisesta rautateiden turvallisuuskriittisiin...”    Näytä lisää

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Neuvottelumenettely, johon liittyy edeltävä kilpailuttaminen
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-25 13:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 090-278217 (2023-05-05)