Peppol osoite- ja kyvykkyysrekisteri (ACL)

Valtiokonttori

Hankinnan kohteena on Peppol osoite- ja kyvykkyysrekisterin (ACL = Address and Capability Lookup) toteutus palveluhankintana. Hankinta sisältää:
- osoite- ja kyvykkyysrekisterin toteutuksen
- osoite- ja kyvykkyysrekisterin käytön
- osoite- ja kyvykkyysrekisterin ylläpitopalvelut
- osoite- ja kyvykkyysrekisterin tukipalvelut palveluntarjoajille
- ratkaisun kehitykseen ja käyttöön liittyvät erikseen tilattavat lisätyöt
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus sekä muissa tarjouspyynnön liitteissä.
Hankinnan ennakoitu arvo ylittää EU-kynnysarvon.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-05. Hankinta julkaistiin 2023-05-05.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-05 hankintailmoitus
2023-09-12 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-05)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Valtiokonttori
Kansallinen rekisterinumero: 0245440-1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00054
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: kilpailutus@hansel.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.valtiokonttori.fi/ 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hanselkilpailutuspalvelut?id=457749&tpk=c9a93047-27a2-4105-8a56-ee4363874a5e 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hanselkilpailutuspalvelut?id=457749&tpk=c9a93047-27a2-4105-8a56-ee4363874a5e 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Peppol osoite- ja kyvykkyysrekisteri (ACL)
Tuotteet/palvelut: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Peppol osoite- ja kyvykkyysrekisterin (ACL = Address and Capability Lookup) toteutus palveluhankintana. Hankinta sisältää: - osoite-...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut 📦
Lisätuotteet/palvelut: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät 📦
Lisätuotteet/palvelut: Järjestelmien tukipalvelut 📦
Suorituspaikka: Suomi/Finland 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa ja erityisesti tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus. Valtiokonttori...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laatu: Asiantuntijat
Laatukriteeri (painotus): 30
Hinta (painotus): 70
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 48
Lisätietoja: Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Katso hankinta-asiakirjat.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Katso hankinta-asiakirjat.
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 027-079076
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-05 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-05 12:05 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Hankintailmoituksen kohdassa VI.4 on ilmoitettu Markkinaoikeuden osoitetieto ilmoituksen julkaisuhetkellä. Mark­ki­na­oi­keuden osoi­te 29.5.2023 al­kaen:...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 090-278074 (2023-05-05)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-09-12)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 168 000 💰
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa ja erityisesti tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus. Valtiokonttori...”    Näytä lisää

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 090-278074

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Otsikko: Peppol osoite- ja kyvykkyysrekisteri (ACL)
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-08 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 2
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 2
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: DBE Core Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI29018837
Postitoimipaikka: Kouvola
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Kymenlaakso 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 168 000 💰

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Kohdissa II.1.7 ja V.2.4 ilmoitettu arvio hankintasopimuksen arvosta perustuu tarjouksen vertailuhintaan. Tämä sisältää ratkaisun toimitusprojektin sekä...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Postiosoite: Ra­dan­ra­ken­ta­jan­tie 5
Postinumero: 00520
Lähde: OJS 2023/S 178-553714 (2023-09-12)