Pelastustoiminnan johtoautojen hankinta

Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Helsingin kaupungin pelastuslaitos aikoo hankkia vuoden 2023 aikana kaksi (2) uutta pelastustoiminnan johto-autoa määrärahojen puitteissa, käytettäväksi erilaisissa pelastustoimen hälytystehtävissä. Johto-autot tilataan hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.
Ajoneuvoja käytetään päivystävän palomestarin kenttäjohtotehtävissä vaativaan ammattimaiseen palo- ja pelastustoimintaan erityisesti tiheästi rakennetussa kaupunkiympäristössä. Ajoneuvoilla operoidaan koko Helsingin alueella ja tapauskohtaisesti myös muilla yhteistoiminnan pelastusalueilla. Keskeisenä osana laadukasta kenttäjohtoa on toimiva viestiliikenne, mikä on pyritty varmistamaan tarvittavin viestivälinein ja tietokonepohjaisten kenttäjohtojärjestelmien avulla. Ajoneuvon sisälle on johtamispaikat, jotka mahdollistavat johtamisen sekä etupenkiltä että takapenkiltä.
Ympärivuorokautisen kenttäjohdon valmiuden turvaaminen , muun muassa kaluston sekä data- ja radiolaitteiden käyttäminen, poikkeuksellisen vaikeissakin keliolosuhteissa asettavat ajoneuvolle ja sen jälkimarkkinoinnille (kuten huollolle, korjaamiselle ja varaosapalvelulle sekä tekniselle neuvonnalle) erityisvaatimuksia. Hankittavan ajoneuvon pitää olla alustaltaan, jousitukseltaan ja tilaratkaisuiltaan sekä käytettävyydeltään ja huollettavuudeltaan kokonaisuutena tarkoitukseen sopivia.
Tarjoajan on toimitettava johtoautojen ominaisuuksien vertailua varten yksi (1) tarjottua ajoneuvoa vastaava perusauto (maastoajoneuvo) kolmen (3) työpäivän ajaksi hankintayksikön myöhemmin ilmoittamana ajankohtana kahden (2) viikon sisällä tarjousten jättöajan päättymisestä.
.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-08. Hankinta julkaistiin 2023-05-04.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-04 hankintailmoitus
2023-09-22 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-04)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Kansallinen rekisterinumero: 0201256-6
Postiosoite: PL 112
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00099
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Mårten Hellbom
Puhelin: +358 931031470 📞
Sähköposti: pel.hankinta@hel.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.hel.fi/pel 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hkipelastuslaitos?id=442615&tpk=6eb227cc-1df8-4eff-918d-0f1a6501b7e7 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hkipelastuslaitos?id=442615&tpk=6eb227cc-1df8-4eff-918d-0f1a6501b7e7 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Pelastustoiminnan johtoautojen hankinta HEL 2022-007558
Tuotteet/palvelut: Pelastusajoneuvot 📦
Lyhyt kuvaus:
“Helsingin kaupungin pelastuslaitos aikoo hankkia vuoden 2023 aikana kaksi (2) uutta pelastustoiminnan johto-autoa määrärahojen puitteissa, käytettäväksi...”    Näytä lisää

1️⃣
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Helsingin kaupungin pelastuslaitos aikoo hankkia vuoden 2023 aikana kaksi (2) uutta pelastustoiminnan johto-autoa määrärahojen puitteissa, käytettäväksi...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 8
Lisätietoja:
“Hankinnasta on julkaistu ennakkotietoilmoitus 2022/S 117-329328 tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentämisen tarkoituksin. Tarjoajan on...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista: Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista: Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2022/S 117-329328
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-08 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 8
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-08 12:15 📅

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista): Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.
Lähde: OJS 2023/S 089-274357 (2023-05-04)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-09-22)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Pelastustoiminnan johtoautojen hankinta
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 279 580 💰
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Helsingin kaupungin pelastuslaitos aikoo hankkia vuoden 2023 aikana kaksi (2) uutta pelastustoiminnan johto-autoa määrärahojen puitteissa, käytettäväksi...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Alustan soveltuvuus hälytysajoneuvoksi; ajo-ominaisuudet
Laatukriteeri (painotus): 75
Laatukriteeri (nimi): Alustan soveltuvuus hälytysajoneuvoksi; sisätilat
Laatukriteeri (painotus): 200
Laatukriteeri (nimi): Korityön sähköjärjestelmä
Laatukriteeri (nimi): Tavaratila
Laatukriteeri (painotus): 100
Hinta (painotus): 550

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 089-274357

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Otsikko: HEL 2022-007558 Pelastustoiminnan johtoautojen hankinta
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-19 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 3
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 3
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: J5L-Production Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2630674-5
Postitoimipaikka: Iisalmi
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Pohjois-Savo 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 279 580 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 279 580 💰
Lähde: OJS 2023/S 186-581319 (2023-09-22)