Nuotti-valmennus Sisä-Suomen yhteistyöalue

Kansaneläkelaitos

Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävä suomenkielinen Nuotti-valmennus.
Hankinta tehdään alueellisesti yhteistyöalueittain ottaen huomioon myös maantieteellisen kattavuuden näkökulma alueellisen palvelutarpeen ja asiakkaan valinnanvapauden turvaamiseksi. Yhteistyöalueet pohjautuvat soveltaen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä varten muodostettuihin yhteistyöalueisiin (Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista 91/2022). Sisä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueet ja kunnat on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 4 Kartta_ja_luettelo_alueista_Sisä-Suomi.
Jättämällä tarjouksen tähän tarjouskilpailuun tarjoaja sitoutuu toteuttamaan Nuotti-valmennusta Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksen (jäljempänä palvelukuvaus) mukaisesti asiakkaille kullakin tarjotulla hyvinvointialueella Sisä-Suomen yhteistyöalueella. Palvelukuvauksen mukaan nuori valitsee Nuotti-valmennuksen toteuttajan niistä palveluntuottajista, joiden Kelan kanssa tekemä sopimus kattaa nuoren asuinpaikkakunnan.
Sisä-Suomen yhteistyöalueelle hankittavien Nuotti-valmennuksen palveluntuottajien sekä valmentajien määrät on kuvattu tarjouspyynnössä kohdassa Päätöksenteon perusteet kohdassa 4. Tarjoajien valinta puitejärjestelyyn.
Nuotti-valmennusta toteutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (KKRL tai Kelan kuntoutuslaki, 566/2005) 7 a § mukaisena ammatillisena kuntoutuksena. Kelan asiakkaiden kuntoutus alkaa 1.1.2024.
Hankinnan ennakoitu arvo ilman alv:tä 34,5 M€.
Hankinnan enimmäisarvo ilman alv:tä 51,8 M€.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-08-08. Hankinta julkaistiin 2023-05-05.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-05 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-05-05)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Kansaneläkelaitos
Kansallinen rekisterinumero: 0246246-0
Postiosoite: Nordenskiöldinkatu 12
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00250
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: kuntoutushankinnat@kela.fi 📧
Alue: Suomi/Finland 🏙️
URL: http://www.kela.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/kela?id=448733&tpk=95b36f69-8f2c-4494-a945-6826b16525f1 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/kela?id=448733&tpk=95b36f69-8f2c-4494-a945-6826b16525f1 🌏

Kohde

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Nuotti-valmennus Sisä-Suomen yhteistyöalue 20/331/2023
Tuotteet/palvelut: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut 📦
Tuotteet/palvelut: DA33 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävä suomenkielinen Nuotti-valmennus. Hankinta tehdään alueellisesti...”    Näytä lisää

1️⃣
Suorituspaikka: Manner-Suomi 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Nuotti-valmennus on henkilökohtaista valmennusta 16–29-vuotiaalle nuorelle, jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Nuotti-valmennuksessa nuori...”    Näytä lisää
Kesto
Aloituspäivä: 2023-12-01 📅
Loppupäivä: 2026-12-31 📅
Kuvaus
Lisätietoja:
“Kela varaa oikeuden jatkaa sopimusta yhden (1) vuoden option ajalle 1.1.2027-31.12.2027.”

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Kuvaus
Myöntämismenettelyn pääpiirteet:
“Hankinta tehdään avoimella menettelyllä. Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki hankinnasta kiinnostuneet ja soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-08-08 13:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/87613/notice/127770”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.markkinaoikeus.fi 🌏
Lähde: OJS 2023/S 090-277358 (2023-05-05)
Uudet hankinnat asiaan liittyvissä luokissa 🆕
Aiheeseen liittyvät haut 🔍