Nuotti-valmennus Pääkaupunkiseutu

Kansaneläkelaitos

Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävä suomenkielinen Nuotti-valmennus.
Hankinta tehdään alueellisesti yhteistyöalueittain ottaen huomioon myös maantieteellisen kattavuuden näkökulma alueellisen palvelutarpeen ja asiakkaan valinnanvapauden turvaamiseksi. Pääkaupunkiseudun alueen tässä hankinnassa käytettävät erikseen määritellyt hyvinvointialuekokonaisuudet (jäljempänä
hyvinvointialueet) ja kunnat on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 4 Kartta_ja_luettelo_alueista_Pääkaupunkiseutu.
Jättämällä tarjouksen tähän tarjouskilpailuun tarjoaja sitoutuu toteuttamaan Nuotti-valmennusta Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksen (jäljempänä palvelukuvaus) mukaisesti asiakkaille kullakin tarjotulla hyvinvointialueella Pääkaupunkiseudun alueella. Palvelukuvauksen mukaan nuori valitsee Nuotti-valmennuksen toteuttajan niistä palveluntuottajista, joiden Kelan kanssa tekemä sopimus kattaa nuoren asuinpaikkakunnan.
Pääkaupunkiseudun alueelle hankittavien Nuotti-valmennuksen palveluntuottajien sekä valmentajien määrät on kuvattu tarjouspyynnössä kohdassa Päätöksenteon perusteet kohdassa 4. Tarjoajien valinta puitejärjestelyyn.
Nuotti-valmennusta toteutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (KKRL tai Kelan kuntoutuslaki, 566/2005) 7 a § mukaisena ammatillisena kuntoutuksena. Kelan asiakkaiden kuntoutus alkaa 1.1.2024.
Hankinnan ennakoitu arvo ilman alv:tä 27,5 M€.
Hankinnan enimmäisarvo ilman alv:tä 41,2 M€.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-08-08. Hankinta julkaistiin 2023-05-05.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-05 hankintailmoitus
2023-06-27 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-05)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Kansaneläkelaitos
Kansallinen rekisterinumero: 0246246-0
Postiosoite: Nordenskiöldinkatu 12
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00250
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: kuntoutushankinnat@kela.fi 📧
Alue: Manner-Suomi 🏙️
URL: http://www.kela.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/kela?id=453142&tpk=09f51b5b-24f9-406a-b699-3397942882f0 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/kela?id=453142&tpk=09f51b5b-24f9-406a-b699-3397942882f0 🌏

Kohde

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Nuotti-valmennus Pääkaupunkiseutu 16/331/2023
Tuotteet/palvelut: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut 📦
Tuotteet/palvelut: DA33 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävä suomenkielinen Nuotti-valmennus. Hankinta tehdään alueellisesti...”    Näytä lisää

1️⃣
Suorituspaikka: Manner-Suomi 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Nuotti-valmennus on henkilökohtaista valmennusta 16–29-vuotiaalle nuorelle, jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Nuotti-valmennuksessa nuori...”    Näytä lisää
Kesto
Aloituspäivä: 2023-12-01 📅
Loppupäivä: 2026-12-31 📅
Kuvaus
Lisätietoja:
“Kela varaa oikeuden jatkaa sopimusta yhden (1) vuoden option ajalle 1.1.2027-31.12.2027.”

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Kuvaus
Myöntämismenettelyn pääpiirteet:
“Hankinta tehdään avoimella menettelyllä. Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki hankinnasta kiinnostuneet ja soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-08-08 13:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/87605/notice/127758”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.markkinaoikeus.fi 🌏
Lähde: OJS 2023/S 090-277477 (2023-05-05)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-06-27)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Nuotti-valmennus Pääkaupunkiseutu

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 090-277477

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Tiedot muista kuin palkintorahoista
Muut syyt (menettelyn lopettaminen)

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Kela on päättänyt keskeyttää hankintamenettelyn. Hankinnan keskeyttämisen syy on hankintailmoituksessa oleva virhe. Tarjouspyyntölomakkeen teknisen virheen...”    Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 124-393264 (2023-06-27)
Uudet hankinnat asiaan liittyvissä luokissa 🆕
Aiheeseen liittyvät haut 🔍