Infrarakennustoiminnan tärinämittaukset ja katselmukset

Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos)

Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos (jäljempänä myös Stara, Hankintayksikkö tai Tilaaja), pyytää tarjoustanne infrarakennustoiminnan tärinämittauksista ja katselmuksista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.
Hankinnassa on kyse palveluhankinnasta. Hankinnan kohteena ovat pääasiassa infrarakennus- ja louhintatöihin liittyvät katselmukset, suojaukset, asiantuntijalausunnot ja tärinämittaukset.
Sopimuksen kesto on 1.7.2023–31.12.2024. Lisäksi sopimukseen sisältyy yksi (1) optiokausi ajalle 1.1.2025–31.12.2025, mikäli Tilaaja päättää ottaa option käyttöön. Tilaaja päättää ja ilmoittaa option käyttöönotosta ilmoitetaan erikseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen alkuperäisen sopimuskauden päättymistä. Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. Palveluntuottaja ei voi kieltäytyä optiosta.
Hankinnalla perustetaan puitejärjestely, johon valitaan kahdesta kolmeen (2–3) palveluntuottajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia on näin monta.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-05. Hankinta julkaistiin 2023-05-05.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-05 hankintailmoitus
2023-08-16 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-05)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos)
Kansallinen rekisterinumero: 0201256-6
Postitoimipaikka: Helsingin kaupunki
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Heikki Laristo
Sähköposti: heikki.laristo@hel.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.hel.fi/stara 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=366703&tpk=c7b59e36-1545-403c-9288-c2d7f86c8628 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=366703&tpk=c7b59e36-1545-403c-9288-c2d7f86c8628 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Infrarakennustoiminnan tärinämittaukset ja katselmukset HEL 2023-005601
Tuotteet/palvelut: Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos (jäljempänä myös Stara, Hankintayksikkö tai Tilaaja), pyytää tarjoustanne infrarakennustoiminnan...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 500 000 💰

1️⃣
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos (jäljempänä myös Stara, Hankintayksikkö tai Tilaaja), pyytää tarjoustanne infrarakennustoiminnan...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Kesto
Aloituspäivä: 2023-07-01 📅
Loppupäivä: 2024-12-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Lisäksi sopimukseen sisältyy yksi (1) optiokausi ajalle 1.1.2025–31.12.2025, mikäli Tilaaja päättää ottaa option käyttöön. Tilaaja päättää ja ilmoittaa...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Hankintayksikkö voi pyytää pyytää täydennyksiä hinnastoon eli hankinnan kohteeseen liittyvistä palveluista, joista ei ole alkuperäisessä tarjouskilpailussa...”    Näytä lisää
Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Tarjoajan tulee olla merkitty sijoittautumisvaltionsa kaupparekistereihin. Ks. tarjouspyyntöasiakirjat.”
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot:
“Voittaneen tarjoajan tai tarjoajien tulee olla toimittanut kaikki tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset, todistukset ja suunnitelmat hankintayksikölle ennen...”    Näytä lisää
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 3
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-05 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-05 12:15 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä):
“Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat läsnä siihen oikeutetut hankintayksikön...”    Näytä lisää

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/87624/notice/127784”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 090-276799 (2023-05-05)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-08-16)
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos, kilpailutti infrarakennustoiminnan tärinämittaus- ja katselmuspalvelut toukokuussa...”    Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 795 000 💰
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnassa on kyse palveluhankinnasta. Hankinnan kohteena ovat pääasiassa infrarakennus- ja louhintatöihin liittyvät katselmukset, suojaukset,...”    Näytä lisää

Menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 090-276799

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Sopimuksen numero: HEL 2023-005601 / 1
Otsikko: Infrarakennustoiminnan tärinämittaukset ja katselmukset
Sopimuksen tekopäivä: 2023-08-08 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 4
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 4
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Forcit Consulting Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0108166-6
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 795 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 795 000 💰

2️⃣
Sopimuksen numero: HEL 2023-005601 / 2
Sopimuksen tekopäivä: 2023-08-04 📅
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1484723-7
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 795 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 795 000 💰

3️⃣
Sopimuksen numero: HEL 2023-005601 / 3
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Taratest Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0939835-0
Postitoimipaikka: Pirkkala
Alue: Pirkanmaa 🏙️
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 795 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 795 000 💰
Lähde: OJS 2023/S 159-505673 (2023-08-16)