Euroopan solidaarisuusjoukot-ohjelman tulovalmennusten ja välitapaamisten järjestäminen (STEC)

Opetushallitus

Opetushallitus (myöhemmin Hankintayksikkö) pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta koskee Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelmien rahoituksella Suomeen tulevien vapaaehtoisten sekä harjoittelu- ja työtoimintoihin osallistuvien nuorten tulovalmennuksien (osa-alue 1) ja välitapaamisten (osa-alue 2) järjestämistä. Euroopan komissio on kummankin ohjelman ohjelmaoppaissa määrittänyt valmennusten sisältöraamit. Hankinnan kohteena on maksimissaan neljän tulovalmennuksen ja neljän välitapaamisen järjestäminen vuosittain erikseen sovittuina ajankohtina. Kilpailutus koskee vuosia 2023- 2028.
Hankittavat palvelut on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 ”Hankinnan kohteen kuvaus". Hankinnan toteutuksen yksityiskohdat on tarkemmin kuvattu liitteissä "Toteutussuunnitelmalomake tulovalmennus" (liite 3a) ja "Toimintasuunnitelmalomake välitapaaminen (liite 3b).
Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa osa-alueen 1 osalta seuraavat täydennetyt liitteet:
1) liite 2, Hintalomake täydennettynä osa-alueen 1 osalta
2) liite 3a, Toimintasuunnitelmalomake tulovalmennus
3) liite 4, Asiantuntijan referenssit
4) liite 6, Tarjoajan referenssilomake
5) liite 9, Alihankkijat, mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita palvelun tuottamisessa.
Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa osa-alueen 2 osalta seuraavat täydennetyt liitteet:
1) liite 2, Hintalomake täydennettynä osa-alueen 2 osalta
2) liite 3b, Toimintasuunnitelmalomake tulovalmennus
3) liite 4, Asiantuntijan referenssit
4) liite 6, Tarjoajan referenssilomake
5) liite 9, Alihankkijat, mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita palvelun tuottamisessa.
Tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa (liite 11) sovitaan tarkemmin niistä ehdoista, joilla Toimittaja tarjoaa tässä sopimuksessa ja sen liitteissä yksilöidyn palvelun Hankintayksikölle.
Hankintamenettelyn tavoitteena on valita sopimuskumppani(t), joka vastaa määriteltyjen osa-alueiden toteuttamisesta kokonaisvaltaisesti. Sopimus solmitaan määräaikaiseksi 30.8.2028 asti.
Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden jatkaa sopimusta enintään yhdellä optiokaudella 30.8.2029 asti. Sopimuksen mahdollisella jatkamisella ei ole vaikutusta hankinnan ennakoituun arvoon.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-12. Hankinta julkaistiin 2023-04-28.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-28 hankintailmoitus
2023-07-17 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-28)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Opetushallitus
Kansallinen rekisterinumero: 2769790-1
Postiosoite: Hakaniemenranta 6
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00530
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: hankintapalvelut@oph.fi
Puhelin: +358 295331000 📞
Sähköposti: hankintapalvelut@oph.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.oph.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/opetushallitus?id=455732&tpk=9e22896c-0d23-4de8-8a9c-b6ead4350e03 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/opetushallitus?id=455732&tpk=9e22896c-0d23-4de8-8a9c-b6ead4350e03 🌏

Kohde

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Euroopan solidaarisuusjoukot-ohjelman tulovalmennusten ja välitapaamisten järjestäminen (STEC) OPH-2186-2023”
Tuotteet/palvelut: Koulutusalan hallinnolliset palvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Opetushallitus (myöhemmin Hankintayksikkö) pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta koskee Euroopan Solidaarisuusjoukot...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 850 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Tulovalmennus
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa-alue 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Koulutusalan hallinnolliset palvelut 📦
Suorituspaikka: Suomi/Finland 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Tarjoajan valitsema koulutus- tai kurssikeskus Suomessa.
Hankinnan kuvaus:
“Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 ”Hankinnan kohteen kuvaus” ja liitteessä 3a "Toimintasuunnitelma_tulovalmennus"”
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 650 000 💰
Kesto
Aloituspäivä: 2023-09-01 📅
Loppupäivä: 2028-08-31 📅
Hankinnan laajuus
Tietoa Euroopan unionin rahastoista: Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelma
Kuvaus
Lisätietoja:
“Hankintayksikkö varaa oikeuden jatkaa sopimusta yhdellä (1) optikaudella aina 31.8.2029 asti. Hankintayksikkö varaa oikeuden myös olla toteuttamatta...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Välitapaaminen
Otsikko
Erän tunnistenumero: osa-alue 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 ”Hankinnan kohteen kuvaus” ja liitteessä 3b "Toimintasuunnitelma_tulovalmennus"”
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 200 000 💰

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä:
“Tässä asiakirjassa sekä sen liitteissä ilmoitetaan: 1) Tarjoajia koskevat soveltuvuusvaatimukset ja ehdottomat edellytykset 2) Tarjousta, palvelun...”    Näytä lisää
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot:
“Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa.”

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Kuvaus
Myöntämismenettelyn pääpiirteet:
“Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen palvelu, joten hankintaan sovelletaan lain 12 luvun säännöksiä. Hankinta kilpailutetaan avointa...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-12 13:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Laskutus tapahtuu verkkolaskulla. Hankintayksikkö ei hyväksy muita kuin verkkolaskuja.”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 086-266517 (2023-04-28)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-07-17)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 850 000 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin

Menettely
Kuvaus
Myöntämismenettelyn pääpiirteet: Hankintalain E liitteen mukainen avoin hankintamenettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 086-266517

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Sopimuksen numero: OPH-2186-2023
Erän tunnistenumero: Osa-alue 1
Otsikko: Tulovalmennus
Sopimuksen tekopäivä: 2023-07-04 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 0
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 3
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Nuorisokeskus Villa Elba
Kansallinen rekisterinumero: FI08411955
Postiosoite: Sannanrannantie 60
Postitoimipaikka: Kokkola
Postinumero: 67200
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Etelä-Pohjanmaa 🏙️
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 650 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 650 000 💰

2️⃣
Erän tunnistenumero: osa-alue 2
Otsikko: Välitapaaminen
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Aretai Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1719091-2
Postiosoite: Kinaporinkatu 2 B 19
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00500
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 200 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 200 000 💰
Lähde: OJS 2023/S 139-445477 (2023-07-17)