Hankinnat alueella Åland

>20 arkistoidut hankinnat

Viimeaikaiset hankinnat alueella Åland

2023-06-21   Städningsarbeten Mariehamns Hamn Ab 2023 (Mariehamns Hamn Ab)
Årsavtal för städtjänster i Mariehamns Hamn Ab:s anläggningar med option på förlängning ytterligare 12 månader. Näytä hankinnat »
2023-05-30   Hjullastare 2023 (Ålands landskapsregering)
Vägunderhållsenheten vid Ålands landskapsregering upphandlar en hjullastare, avsedd för vägunderhåll (sopning, plogning, halkbekämpning, släntklippning) Näytä hankinnat »
2023-05-15   Upphandling av leasingtjänster för rena sjukhustextilier (Ålands hälso- och sjukvård)
Ålands hälso- och sjukvård bjuder in leverantörer att inkomma med anbud för hyrtjänster för rena sjukhustextilier enligt sjukhusstandard. Näytä hankinnat »
2023-05-02   Upphandling av apotekslagersystem (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandling av apotekslagersystem till Ålands hälso- och sjukvård Näytä hankinnat »
2023-03-23   Anläggningsarbete Klintkajen (Mariehamns Hamn Ab)
Mariehamns Hamn Ab upphandlar anläggningsarbeten för reparation av Klintkajen i Västra Hamnen, Mariehamn Näytä hankinnat »
2023-01-13   Ny släckningsbil för räddningstjänsten (Lemlands kommun)
Lemlands kommun avser att under 2023 upphandla en ny släckningsbil för kommunens räddningstjänst. Den nuvarande bilen är en Scania av årsmodell 1994 med påbyggnad av Saurus Oy i Jyväskylä. Den nya släckningsbilen ska vara av liknande karaktär och innehålla de moderna lösningar samt säkerhetstänk som dagens teknik erbjuder. Säkerhet, ergonomi, miljöhänsyn samt tekniska lösningar är viktiga ledord i detta projekt. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Sala Brand Aktiebolag
2023-01-09   Ramavtal Elarbeten 2023 (Mariehamns Hamn Ab)
Mariehamns Hamn Ab upphandlar ramavtal för elarbeten. Näytä hankinnat »
2022-11-15   Logistik- och faktureringssystem (Ålands Miljöservice)
Logistik- och faktureringssystem för Ålands Miljöservice K.F Näytä hankinnat »
2022-07-26   Förmedling och förvaltning av Microsoft licenser och användarrättigheter (Mariehamns stad)
Mariehamns stad (senare även Kunden) begär anbud på Microsoft EA/EES-licenser i enlighet med detta tillkännagivande och dess bilagor. Upphandlingen avser ramavtal för förmedling och förvaltning av Microsoft licenser och användarrättigheter. Kontraktet med leverantören avser Enterprise Agreement och Enrollment for Education Solutions-licenser. Baserat på tävlingen kommer en (1) leverantör att väljas till ravamtalet. Baserat på tävlingen väljs även en alternativ leverantör ut. Ramavtalens innehåll och krav … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Crayon Oy
2022-05-19   Mariehamns städningstjänster (Senatfastigheter)
Föremålet för denna upphandling är städning för Senatfastigheters kontorslokaler i Mariehamn. Föremålet för denna upphandling beskrivs närmare i anbudsförfrågan och dess bilagor, i synnerhet i bilaga 1 ”Servicebeskrivning" Näytä hankinnat »
2022-05-18   Upphandling av analysinstrument (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandling av ett analysinstrument för blodgaser av typen kassettinstrument. Näytä hankinnat »
2022-05-09   Södra Torpvägen nr 277, 1 684 meter stabiliseringsfräsning (Jomala kommun)
Södra Torpvägen nr 277, 1 684 meter stabiliseringsfräsning Näytä hankinnat »
2022-05-09   Mjölkdalsvägen nr 217, 1 000 meter stabiliseringsfräsning (Jomala kommun)
Mjölkdalsvägen nr 217, 1 000 meter stabiliseringsfräsning Näytä hankinnat »
2022-04-25   Upphandling av inkontinensmaterial, blöjor och tvättlappar (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandlingen omfattar leverans av inkontinensmaterial, blöjor och tvättlappar till Ålands hälso- och sjukvårds centrallager. Samarbetsparter i upphandlingen är Oasen boende- och vårdcenter kf, Kommunernas socialtjänst kf, samt äldreomsorgen i kommunerna Eckerö, Föglö, Geta, Hammarland, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga och Sund. Till Oasen och äldreomsorgen i Mariehamn (Trobergshemmet) levereras skilt vissa produktgrupper enligt avtal. Näytä hankinnat »
2022-03-31   Upphandling av handledningstjänster (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandling av ramavtal gällande handledningstjänster för vårdpersonal, läkare, terapeuter, administrativ personal, förmän och övrig personal på Ålands hälso- och sjukvård. Näytä hankinnat »
2022-03-31   Upphandling av kött och fågelprodukter (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandling av kött och fågelprodukter för centralköken vid Ålands hälso- och sjukvård och Ålands Gymnasium. Näytä hankinnat »
2022-03-25   Upphandling av torra livsmedel (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandlingen omfattar leverans av torra livsmedel till Ålands hälso- och sjukvårds kök samt till samarbetsparten Ålands gymnasium. Näytä hankinnat »
2022-03-25   Upphandling av rengörings- och diskmedel (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandling av rengörings- och diskmedel för Ålands hälso- och sjukvård i samarbete med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Fastighetsverket, Ålands landskapsregerings verkstads- och lagerenhet, Ålands Gymnasium och Oasen boende- och vårdcenter kf. Näytä hankinnat »
2022-03-07   Upphandling av kött och fågelprodukter (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandling av kött och fågelprodukter för Ålands hälso- och sjukvård samt samarbetspartner gymnasieskolorna på Åland Näytä hankinnat »
2022-02-23   Ramavtal Byggarbeten Mariehamns Hamn Ab (Mariehamns Hamn Ab)
Mariehamns Hamn Ab begär in anbud för byggarbeten. Med vinnande anbudsgivare ingår upphandlingsenheten ett ramavtal, med stöd av vilket avrop görs under ramavtalsperioden. Näytä hankinnat »
2021-12-21   Upphandling av elavtal till Mariehamns stad (Mariehamns stad)
Upphandling av elleveranser till Mariehamns stads samtliga sektorer och stabsenheter inklusive deras underenheter. Näytä hankinnat »
2021-12-13   Arbetsplatsupphandling (Åda AB)
Åda Ab inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i upphandling av arbetsplatsutrustning bestående av bärbara och stationära datorer samt skärmar. Uppdraget innebär att anbudsgivaren ska leverera arbetsplatser enligt upphandlingens kravspecifikation och enligt kundernas behov. Den upphandlande enheten avser upphandla ett ramavtal med en eller flera leverantörer. Ådas kunder bereds genom ramavtalet möjlighet att avropa arbetsplatser efter behov. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Dustin Finland Oy Mariehamns Kontorsmaskiner
2021-11-22   Nätverksutrustning (Åda AB)
Åda Ab inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende nätverksprodukter. Åda utvecklar, förvaltar och hanterar sina helhetskunders nätverk. Vi är nu inne i en fas där nätverken ska byggas om och omstruktureras och därför behöver Åda upphandla nätverksprodukter för sina kunders räkning. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Dustin Finland Oy Multitronic Pro
2021-10-20   Upphandling av katetrar, sonder och dräner (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandlingen omfattar leverans av katetrar, sonder och dräner till Ålands hälso- och sjukvårds centrallager. Samarbetsparter i upphandlingen är Ålands gymnasium, Högskolan på Åland, Oasen boende- och vårdcenter och äldreomsorgen i följande kommuner: Mariehamn, Saltvik, Eckerö och Hammarland Näytä hankinnat »
2021-10-06   Upphandling av patientförsäkring (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandling av patientförsäkring för Ålands hälso- och sjukvård Näytä hankinnat »
2021-09-28   Ramavtal Byggarbeten Mariehamns Hamn Ab (Mariehamns Hamn Ab)
Mariehamns Hamn Ab begär in anbud för byggarbeten. Med vinnande anbudsgivare ingår upphandlingsenheten ett ramavtal, med stöd av vilket avrop görs under ramavtalsperioden. Näytä hankinnat »
2021-09-28   Ramavtal VVS-Arbeten Mariehamns Hamn Ab (Mariehamns Hamn Ab)
Mariehamns Hamn Ab begär in anbud för VVS-arbeten. Med vinnande anbudsgivare ingår upphandlingsenheten ett ramavtal, med stöd av vilket avrop görs under ramavtalsperioden. Näytä hankinnat »
2021-09-15   Upphandling av hygien- och skyddsmaterial (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandlingen omfattar leverans av hygien- och skyddsmaterial till Ålands hälso- och sjukvårds centrallager samt för vissa produktgrupper direkt till beställarna Oasen boende och vårdcenter och Mariehamns stad/Trobergshemmet. Näytä hankinnat »
2021-09-07   Simskäla linfärjelinje 2022 -2025 (Ålands landskapsregering)
Entreprenören ska bedriva linfärjetrafik mellan Timskär - Vattungsrevet i Vårdö kommun i Ålands nordöstra skärgård. Näytä hankinnat »
2021-06-30   IT-system för körkortsregistret (KKR) (Åda AB)
Utveckling av ett nytt IT-system för körkortregister. Det nya IT-systemet, som ska hantera körkort, ska vara dynamiskt och användbart för de tjänstemän som administrerar ansökningar och upprätthåller körkortsregistret. Registerinformation som idag finns i KKR systemet ska förflyttas till ett nytt IT-system genom att migrera data från det gamla systemet som finns i IBM i-miljö. Systemintegrationerna som finns från det gamla systemet behöver flyttas över till det nya systemet på ett säkert och smidigt vis. … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Consilia Solutions Ab
2021-06-22   Björkö linfärjelinje 2022-2025 (Ålands landskapsregering)
Entreprenören ska bedriva linfärjetrafik mellan Korsö och Killingskär (Björkölinjen) i Kumlinge respektive Brändö kommun i Ålands nordöstra skärgård. Näytä hankinnat »
2021-05-19   Upphandling av diabetesmaterial (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandlingen omfattar leverans av diabetesmaterial till Ålands hälso- och sjukvårds centrallager Näytä hankinnat »
2021-05-19   Upphandling av förbandsmaterial (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandling av förbandsmaterial till Ålands hälso- och sjukvårds centrallager. Upphandlingen genomförs i samarbete med Högskolan på Åland, Ålands Gymnasium, Oasen boende- och vårdcenter kf. Kommunernas socialtjänst kf och kommunerna Mariehamn, Eckerö, Hammarland, Kökar, Lemland, Lumparland, Saltvik och Sottunga. Näytä hankinnat »
2021-05-11   Upphandling av skafferi- och torrvaror för Mariehamns stad (Mariehamns stad)
Skafferi- och torrvaror enligt bifogade upphandlingsdokument inklusive tillhörande bilagade bilagor. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Ab Feja Oy HB Handels Ab W.J Dahlman AB
2021-04-20   Ramavtal konsultuppdrag - Teknikområde konstruktion, betong, stål, grundläggning och geoteknik 2021-2024 + option 2025 (Ålands landskapsregering)
Infrastrukturavdelningen inom Ålands Landskapsregering ansvarar för drift och underhåll av det åländska trafiksystemet bestående av vägar, broar, bryggor, hamnar och färjelägen samt att genomföra ny- och reinvesteringar i vägar, broar, bryggor, hamnar och färjelägen mm. I trafiksystemet finns 57 broar, 1 tunnel, 24 hamnar samt 12 bryggor i varierande skick. Flera av broarna byggdes under 70- och 80-talet vilket innebär att man idag har både beständighets- och bärighetsproblem med anläggningarna. I … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: KFS Anläggningskonstruktörer Aktiebolag
2021-04-16   Mjölk- och mejeriprodukter (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandling av mjölk- och mejeriprodukter till Ålands Central Sjukhus centralkök samt samarbetspart gymnasieskolorna på Åland. Näytä hankinnat »
2021-04-08   Arbetsmaskiner och transporttjänster (Mariehamns stad)
Mariehamns stad/Samhällstekniska avdelningen begär anbud på arbetsmaskiner och transporttjänster. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Firma Kim Wahlsberg
2021-04-08   Ytbeläggningsarbeten med asfalt (Mariehamns stad)
Ramavtal gällande beläggningsarbeten av gator och vägar mm inkl. vissa förarbeten inom Mariehamns stad vid ett flertal tillfällen under läggningssäsongen. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Ab Rafael Asfalt ax Ab
2021-04-08   Leverans av krossgrus (Mariehamns stad)
Mariehamns stad, samhällstekniska avdelningen, begär in anbud på krossgrus. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Ab Rafael Varggropens Sand AB
2021-04-07   Borttransport av tjärasfalt (Mariehamns stad)
Samhällstekniska avdelningen begär in anbud på transport av tjärasfalt till godkänd mottagare. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Transmar Ab
2021-03-23   Skrotning/Rivning G1- Mariehamn, Åland (Mariehamns Energi Ab)
Anbudsförfrågan omfattar borttransport, destruktion och återvinning av Wärtsilä Diesel 18V46 (G1) dieselmotor, återvinning av oljor och andra miljöfarliga restprodukter, omhändertagande av G1:s kringutrustning i kraftverksbyggnaden samt rivning av skorsten och fundament. Återställande av ev. väggar som rivits och el- och VVS-installationer Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Ab Sparal Oy
2021-03-18   Upphandling av övrigt vårdmaterial (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandlingen omfattar leverans av övrigt vårdmaterial till Ålands hälso- och sjukvårds centrallager. Upphandlingen omfattar bl.a. operationsmaterial, tillbehör till mätare och monitorering och olika vårdmaterial. Näytä hankinnat »
2021-02-25   Upphandling av stomimaterial (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandlingen omfattar leverans av stomimaterial, urostomipåsar, m.m. till Ålands hälso- och sjukvårds centrallager. Näytä hankinnat »
2021-02-09   Upphandling av HR -system till Mariehamns stad (Mariehamns stad)
Upphandling av HR -system som en SaaS-lösning. HR-system förväntas ha funktion för standard HR-processer. Målsättningen är ett HR-system som staden kan bygga ut eftersom då staden ämnar implementera stegvis, förslagsvis i tre faser. Upphandlingen omfattar även drift, underhåll, förvaltning, utbildning och support av systemstödet med option på konsulttimmar relaterat till systemet. I inbjudan beskrivs önskvärda faser av HR-moduler mer ingående. Avtalstiden inklusive optionsår beräknas vara 8 år. … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Sympa AB
2021-02-08   Muddringsarbeten Mariehamns Hamn Ab (Mariehamns Hamn Ab)
Mariehamns Hamn Ab genomför upphandling av muddringsarbeten i Västerhamn. Näytä hankinnat »
2021-01-29   Upphandling av ett nytt telefonisystem (Ålands hälso- och sjukvård)
Upphandlingen av nytt telefonisystem omfattar: telefoni och växel Näytä hankinnat »
2020-12-16   Upphandling av drivmedel för stationstankning på Åland (Mariehamns stad)
Upphandlingen avser stationstankning av drivmedel (bensin och diesel) av olika typer från pump vid bemannad eller obemannad drivmedelsstation. Anbud skall avse anbudsgivarens samtliga drivmedelsstationer, var av minst en skall vara belägen inom en radie av 5 km från centrala Mariehamn. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Rundbergs Bil & Service AB
2020-12-04   Städningsarbeten Mariehamns Hamn Ab (Mariehamns Hamn Ab)
Mariehamns hamn Ab (”Upphandlingsenheten") begär in anbud för städningsarbeten. Avtalet omfattar sedvanliga städningsarbeten samt tillhandahållande av föreskrivna förbrukningsmaterial. Anbudsförfrågan inklusive bilagor innehåller alla kvalificeringskrav och utvärderingskriterier för upphandlingen. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Städsystem Ab