VR:n tulostin- ja monitoimilaitekannan ylläpito- ja tukipalvelut sisältäen uusien laitteiden hankinnan

VR-Yhtymä Oyj

Hankinta kattaa VR:n tulostin- ja monitoimilaitekannan ylläpito- ja tukipalvelut sekä korvaavien ja uusien laitteiden hankinnan.
VR:llä on tällä hetkellä käytössään noin 300 toimistotulostinta, jotka on jaoteltu kahteen eri kategoriaan:
Laiteluokka 1
Monitoimilaiteet, kuten esim. Xerox Altalink-mallin laitteet.
Yhteensä 155 kpl
Laiteluokka 2
Toimistotulostimet, kuten esim Xerox Versalink-mallin tulostimet.
Yhteensä 145 kpl.
Laiteluokan 1 laitteet ovat pääsin osin leasing-laitteita.
Tämän lisäksi VR:llä on käytössä n 30 erikoistulostinta, kuten erityyppisiä tarratulostimia. Toimittajan tulee pystyä tarjoamaan sopimuskauden alkaessa vaadittuja tukipalveluita mainituilla laitteille ja toimittamaan korvaavia uusia laitteitta kyseisissä laiteluokissa.
Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia ammattitaitoisesti, oikea-aikaisena ja mahdollisimman virheettömästi sekä kustannustehokkaasti tuotettua palvelua VR-konsernin yhtiöille . Hankinnan kohdetta on kuvattu myös osallistumispyynnön liitteessä 1 "Alustava hankinnan kohde".
Hankintaa koskevat asiakirjat ja niiden sisältö täydentyvät hankintamenettelyn aikana ja lopullinen hankinnan kohde ja vaatimukset esitetään lopullisessa tarjouspyynnössä.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-09. Hankinta julkaistiin 2023-04-18.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-18 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-18)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: VR-Yhtymä Oyj
Kansallinen rekisterinumero: 1003521-5
Postiosoite: PL 488 (Radiokatu 3)
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00096
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: hankinta.kilpailutus@vr.fi 📧
Alue: Manner-Suomi 🏙️
URL: https://www.vrgroup.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/vryhtymaoy?id=454646&tpk=7edaee09-53ab-44aa-ac85-1d21312829f2 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/vryhtymaoy?id=454646&tpk=7edaee09-53ab-44aa-ac85-1d21312829f2 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“VR:n tulostin- ja monitoimilaitekannan ylläpito- ja tukipalvelut sisältäen uusien laitteiden hankinnan”
Tuotteet/palvelut: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinta kattaa VR:n tulostin- ja monitoimilaitekannan ylläpito- ja tukipalvelut sekä korvaavien ja uusien laitteiden hankinnan. VR:llä on tällä hetkellä...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita 📦
Suorituspaikka: Suomi/Finland 🏙️
Hankinnan kuvaus: Ks. osallistumishakemuksen kohta II.1.4) "Lyhyt kuvaus".
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 36
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“VR varaa oikeuden kolmeen (3) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. VR ilmoittaa option käytöstä 3 kuukautta ennen määräaikaisen sopimuskauden päättymistä.”

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Neuvottelumenettely, johon liittyy edeltävä kilpailuttaminen
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-09 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Ehdokas/tarjoaja sitoutuu käyttämään VR-Yhtymä Oyj:llä käytössä olevaa sähköistä tilaus- ja ostolaskujärjestelmää sekä noudattamaan seuraavia laskutukseen...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 079-238358 (2023-04-18)