Vesihuoltoverkoston rakentaminen välillä Rastaala - Juvanmalmi, TP 31/2023

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Rakennuskohteena on Espoon Rastaala–Tammipääntienpäähän runkovesijohdon Pl 0–3150 rakentaminen ja samalla alueella uusitaan osittain hule- ja jätevesiviemäreitä.
Tarjouspyynnön suunnitelmat eivät ole suoraan saatavilla Tarjouspalvelu.fi portaalista niiden sisältämien tilaajalle luottamuksellisten tietojen takia ja siksi suunnitelmat lähetetään vasta NEUVOTTELUUN VALITUILLE ehdokkaille pyydettäessä täytettyä salassapitositoutumista vastaan alustavan tarjouksen tekoa varten.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-15. Hankinta julkaistiin 2023-04-27.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-27 hankintailmoitus
2023-09-20 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-27)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Kansallinen rekisterinumero: 2274241-9
Postiosoite: PL 300
Postitoimipaikka: Hsy
Postinumero: 00066
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Hannu Toivonen
Puhelin: +358 915611 📞
Sähköposti: hankinnat@hsy.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.hsy.fi 🌏
Viestintä
Hankinta-asiakirjoihin pääsyä on rajoitettu
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hsy?id=456585&tpk=c2c6271b-a583-41e2-9a8b-2417551b14b8 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hsy?id=456585&tpk=c2c6271b-a583-41e2-9a8b-2417551b14b8 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Vesihuoltoverkoston rakentaminen välillä Rastaala - Juvanmalmi, TP 31/2023
Tuotteet/palvelut: Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat 📦
Lyhyt kuvaus:
“Rakennuskohteena on Espoon Rastaala–Tammipääntienpäähän runkovesijohdon Pl 0–3150 rakentaminen ja samalla alueella uusitaan osittain hule- ja...”    Näytä lisää

1️⃣
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen rakennusurakka, joka toteutetaan neuvottelumenettelynä.”
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 24
Tiedot kutsuttavien ehdokkaiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 3
Enimmäismäärä: 6
Objektiiviset kriteerit rajoitetun ehdokasjoukon valitsemiseksi:
“Neuvottelut enemmän, kuin kuuden ehdokkaan kanssa olisivat hankintayksikön resursseihin nähden liian työläät.”

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Neuvottelumenettely, johon liittyy edeltävä kilpailuttaminen
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-15 13:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 085-260960 (2023-04-27)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-09-20)
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Rakennuskohteena on Espoon Rastaala–Tammipääntienpäähän runkovesijohdon Pl 0–3150 rakentaminen ja samalla alueella uusitaan osittain hule- ja jätevesiviemäreitä.”    Näytä lisää
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Rakennuskohteena on Espoon Rastaala–Tammipääntienpäähän runkovesijohdon Pl 0–3150 rakentaminen ja samalla alueella uusitaan osittain hule- ja jätevesiviemäreitä.”    Näytä lisää

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 085-260960

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Otsikko: Vesihuoltoverkoston rakentaminen välillä Rastaala - Juvanmalmi, TP 31/2023
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-12 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 6
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 3
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 6
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: VM Suomalainen Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI03981844
Postiosoite: Nuolitie 10
Postitoimipaikka: Vantaa
Postinumero: 01740
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Lähde: OJS 2023/S 184-576194 (2023-09-20)