Valmiusharjoitusten tekninen harjoitusalusta SaaS-palveluna sekä järjestelmän tuki- ja ylläpitopalvelut 2024-2027

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi-Suomen ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Lapin aluehallintovirasto (myöhemmin kukin erikseen Tilaaja, yhdessä myös Tilaajat) pyytää tarjousta hankinnan kohteena olevasta tilaajien käyttöön tulevan valmiusharjoitusten teknisenä harjoitusalustana toimivan järjestelmän toimituksesta ja käytöstä SaaS-palveluna sekä järjestelmän tuki- ja ylläpitopalveluista. Teknisen harjoitusalustan kautta välitetään valmiusharjoituksiin osallistuville organisaatioille ja niiden henkilöstölle syötteitä uhkaskenaariosta.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-12. Hankinta julkaistiin 2023-05-09.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-09 hankintailmoitus
2023-10-02 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-09)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kansallinen rekisterinumero: 1094544-6
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: kirjaamo.etela@avi.fi 📧
Alue: Manner-Suomi 🏙️
URL: http://www.avi.fi/etela-suomi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Kansallinen rekisterinumero: 1095237-1
Postitoimipaikka: Turku

Hankintaviranomainen
Sähköposti: kirjaamo.lounais@avi.fi 📧
URL: http://www.avi.fi/lounais-suomi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Itä-Suomen aluehallintovirasto
Kansallinen rekisterinumero: 1094822-5
Postitoimipaikka: Mikkeli

Hankintaviranomainen
Sähköposti: kirjaamo.ita@avi.fi 📧
URL: https://avi.fi/ita-suomi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Kansallinen rekisterinumero: 2284140-9
Postitoimipaikka: Vaasa

Hankintaviranomainen
Sähköposti: kirjaamo.lansi@avi.fi 📧
URL: https://avi.fi/lansi-ja-sisa-suomi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Kansallinen rekisterinumero: 0245422-5
Postitoimipaikka: Oulu

Hankintaviranomainen
Sähköposti: kirjaamo.pohjois@avi.fi 📧
URL: https://avi.fi/pohjois-suomi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Lapin aluehallintovirasto
Kansallinen rekisterinumero: 0245428-4
Postitoimipaikka: Rovaniemi

Hankintaviranomainen
Sähköposti: kirjaamo.lappi@avi.fi 📧
URL: https://avi.fi/lappi 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hanselkilpailutuspalvelut?id=456281&tpk=55c695c3-9c9f-4cc3-a910-abb3db76bea2 🌏
Lisätietoja saa seuraavasta osoitteesta
Nimi: Hansel Oy
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: kilpailutus@hansel.fi 📧
Alue: Suomi/Finland 🏙️
URL: http://www.hansel.fi 🌏
Viestintä
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hanselkilpailutuspalvelut?id=456281&tpk=55c695c3-9c9f-4cc3-a910-abb3db76bea2 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Valmiusharjoitusten tekninen harjoitusalusta SaaS-palveluna sekä järjestelmän tuki- ja ylläpitopalvelut 2024-2027 Avien tekninen harjoitusalusta”
Tuotteet/palvelut: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki 📦
Lyhyt kuvaus:
“Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi-Suomen ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto,...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 180 000 💰

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Ohjelmiston toimituspalvelut 📦
Lisätuotteet/palvelut: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät 📦
Suorituspaikka: Manner-Suomi 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä, etenkin liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus. Etelä-Suomen aluehallintovirasto...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 180 000 💰
Kesto
Aloituspäivä: 2023-07-17 📅
Loppupäivä: 2027-12-31 📅

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Katso hankinta-asiakirjat.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Katso hankinta-asiakirjat.
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-12 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-12 12:15 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Sähköinen kilpailutusjärjestelmä
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Hankinnan laajuutta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä, erityisesti liitteissä: 1 Hankinnan kohteen kuvaus, 2 Vaatimusluettelo ja 6...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 092-280989 (2023-05-09)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-10-02)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Valmiusharjoitusten tekninen harjoitusalusta SaaS-palveluna sekä järjestelmän tuki- ja ylläpitopalvelut 2024-2027”
Lyhyt kuvaus:
“Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi-Suomen ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto,...”    Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 176 800 💰
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä, etenkin liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus. Etelä-Suomen aluehallintovirasto...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Pisteytettävät vaatimukset
Laatukriteeri (painotus): 30
Hinta (painotus): 70

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 092-280989

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Otsikko:
“Valmiusharjoitusten tekninen harjoitusalusta SaaS-palveluna sekä järjestelmän tuki- ja ylläpitopalvelut 2024-2027”
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-14 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 2
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 3
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Ebrand Group Oy
Kansallinen rekisterinumero: 21895173
Postitoimipaikka: Oulu
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Manner-Suomi 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 176 800 💰
Alihankintaa koskevat tiedot
Sopimus tehdään todennäköisesti alihankintana
Lyhyt kuvaus alihankinnan kohteena olevasta sopimuksen osasta: Tarjoaja käyttää alihankkijoita palvelun tuottamisessa.

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Hankinnan laajuutta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä, erityisesti liitteissä: 1 Hankinnan kohteen kuvaus, 2 Vaatimusluettelo ja 6...”    Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 193-600793 (2023-10-02)