Työkone- ja kuljetuspalvelut: jäteasemien ja -keskusten sisäiset työt

Rosk'n Roll Oy Ab (jäljempänä "Tilaaja")

Tämä hankinta koskee työkone- ja kuljetuspalveluita Tilaajan isoimmille jäteasemille ja -keskuksille. Palvelukuvauksessa (TP Liite 2) on esitetty tavanomaisimpia työtehtäviä ja niiden suorittamisen liittyviä vaatimuksia Kone-, varuste- ja henkilövaatimuksessa (TP liite 3). Palvelun tarkoitus on varmistaa, että Kohteessa on olosuhteet, jotka mahdollistavat jätteen vastaanoton tehokkaasti, turvallisesti ja ammattimaisesti, ilman häiriöitä ja kustannustehokkaasti. Palvelun tavoitteena on myös helpottaa Tilaajan henkilöstön työtä tarjoamalla helppoa ja sujuvaa yhteistyötä. Tämän vuoksi tarvitaan kalustonsa kunnossa pitävä luotettava palveluntarjoaja, joka pystyy toimittamaan kokonaisvaltaisen palvelun oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Kuljettajat ovat olennainen osa Palvelua ja heidän sitoutumisensa ja ammattitaitonsa ovat ratkaisevia tekijöitä palvelun laadun kannalta.
Hankinta on jaettu Kohteiden mukaisesti seitsemään osa-alueeseen, joista jokaisesta valitaan hintalaatusuhteeltaan paras tarjous. Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan Kohteeseen, ja jokaiseen niistä voidaan valita eri palveluntuottaja.
Tilaaja haluaa vähentää ilmastopäästöjään suosimalla riittävässä määrin uudempaa kalustoa ja käyttämällä vähemmän fossiilisia polttoaineita. Kohteeseen tarjotun kaluston iän ja käyttötuntimäärän perusteella lasketaan laatupisteet, ja ne voivat olla välillä 0–10 pistettä. Lisäksi täysin uuden kaluston tarjoamista helpotetaan valmistajan toimitusvaikeuteen liittyvällä siirtymäsäännöllä. Kaikille työkoneille pyydetään tuntihintaa, kun käytetään fossiilista polttoainetta. Tietyille kohteiden |A|, |B| ja |C| työkoneille pyydetään lisäksi hinnankorotusta, mikäli niissä käytetään ympäristöystävällistä HVO100-polttoainetta (EN 15940). Tilaaja valitsee HVO100-polttoaineen, mikäli tarjottu lisähinta vastaa todellisia kustannuksia ja se on kohtuullinen suhteessa saavutettaviin päästövähennyksiin sekä Tilaajan resurssit mahdollistavat sen. Tuntihinnat annetaan tämänhetkisen hintatason mukaan ja ne indeksitarkistetaan ennen sopimuskauden alkua. Kohteen halvin tarjous saa 90 pistettä vertailussa.
Kohteet:
|A| Sipoo, jäteasema (jäljempänä "|A|"), Ampumaradantie 3, 04130 Sipoo, 1.12.2023–30.11.2028;
|B| Porvoo, jätekeskus (jäljempänä "|B|"), Ritamäentie 20, 06150 Porvoo, 1.2.2024–31.1.2029;
|C| Lohja, jätekeskus (jäljempänä "|C|"), Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja, 1.4.2024–31.3.2029;
|D| Hanko, jäteasema (jäljempänä "|D|"), Suursuontie 30, 10960 Hanko, 1.5.2024–30.4.2029;
|E| Tammisaari, jäteasema (jäljempänä "|E|"), Mestarintie 10, 10600 Tammisaari, 1.6.2024–31.5.2029;
|F| Karjaa, jäteasema (jäljempänä "|F|"), Furusvedintie, 10300 Karjaa, 1.9.2024–31.8.2029;
|G| Vihti, jäteasema (jäljempänä "|G|"), Kumpunotkolantie, 03400 Vihti, 1.10.2024–30.9.2029.
Tilaaja ei sitoudu vähimmäisostomääriin, vaan hankkii Palveluita sen hetkisten tarpeiden mukaisesti. Tarjouspyynnössä esitetyt työtuntimääräarviot ovat suuntaa antavia, eivätkä sido Tilaajaa. Suuremmat rakennusurakat Kohteessa kilpailutetaan erikseen.
Aiempi tarjouskilpailu (449203) on jouduttu keskeyttämään virheen takia. Tarjouspyynnön liitetiedostoja on päivitetty punaisella värillä korostaen, jotta tehdyt muutokset ovat helposti havaittavissa.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-02. Hankinta julkaistiin 2023-04-19.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-19 hankintailmoitus
2023-09-15 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-19)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Rosk'n Roll Oy Ab (jäljempänä "Tilaaja")
Kansallinen rekisterinumero: 2447281-1
Postiosoite: Munkkaanmäki 51
Postitoimipaikka: Lohja
Postinumero: 08500
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Lasse Vilen
Puhelin: +358 406612906 📞
Sähköposti: lasse.vilen@rosknroll.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.rosknroll.fi/ 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/rosknroll?id=456661&tpk=16ad818c-f74c-4afa-b288-888d83986e7e 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/rosknroll?id=456661&tpk=16ad818c-f74c-4afa-b288-888d83986e7e 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Työkone- ja kuljetuspalvelut: jäteasemien ja -keskusten sisäiset työt
Tuotteet/palvelut: Jätteisiin liittyvät palvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Tämä hankinta koskee työkone- ja kuljetuspalveluita Tilaajan isoimmille jäteasemille ja -keskuksille. Palvelukuvauksessa (TP Liite 2) on esitetty...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 6 000 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: |A| Sipoo, jäteasema (1.12.2023–30.11.2028)
Otsikko
Erän tunnistenumero: |a|
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Maansiirtokoneiden vuokraus käyttäjän kanssa 📦
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus: Ks. Palvelukuvaus (TP Liite 2).
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2023-12-01 📅
Loppupäivä: 2028-11-30 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus: Ks. Sopimusluonnos (TP Liite 4) kohta 4.
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus: Ks. Sopimusluonnos (TP Liite 4) kohta 4.
Kuvaus
Lisätietoja:
“Sipoon jäteasemalle Tilaaja on hakenut uutta ympäristölupaa, jotta maankaatopaikkatoiminta voi jatkua. Tilaaja odottaa saavansa haluamansa luvan...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: |B| Porvoo, jätekeskus (1.2.2024–31.1.2029)
Otsikko
Erän tunnistenumero: |b|
Kesto
Aloituspäivä: 2024-02-01 📅
Loppupäivä: 2029-01-31 📅

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: |C| Lohja, jätekeskus (1.4.2024–31.3.2029)
Otsikko
Erän tunnistenumero: |c|
Kesto
Aloituspäivä: 2024-04-01 📅
Loppupäivä: 2029-03-31 📅

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: |D| Hanko, jäteasema (1.5.2024–30.4.2029)
Otsikko
Erän tunnistenumero: |d|
Kesto
Aloituspäivä: 2024-05-01 📅
Loppupäivä: 2029-04-30 📅

5️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: |E| Tammisaari, jäteasema (1.6.2024–31.5.2029)
Otsikko
Erän tunnistenumero: |e|
Kesto
Aloituspäivä: 2024-06-01 📅
Loppupäivä: 2029-05-31 📅

6️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: |F| Karjaa, jäteasema (1.9.2024–31.8.2029)
Otsikko
Erän tunnistenumero: |f|
Kesto
Aloituspäivä: 2024-09-01 📅
Loppupäivä: 2029-08-31 📅

7️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: |G| Vihti, jäteasema (1.10.2024–30.9.2029)
Otsikko
Erän tunnistenumero: |g|
Kesto
Aloituspäivä: 2024-10-01 📅
Loppupäivä: 2029-09-30 📅

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Tarkemmin tarjouspyyntödokumenteissa.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Tarkemmin tarjouspyyntödokumenteissa.

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-02 16:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen on oltava voimassa: 2023-08-31 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-02 16:01 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Avaustilaisuuden ajankohta on alustava. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Täydentävät tiedot
Tietoa toistumisesta
Tämä on toistuva hankinta
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset: • Kysymykset esitetään sähköisesti Tarjouspalvelu -toimittajaportaalissa. • Tilaaja antaa kysymyksiin...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 080-241743 (2023-04-19)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-09-15)
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Tämä hankinta koskee työkone- ja kuljetuspalveluita Tilaajan isoimmille jäteasemille ja -keskuksille. Hankinta on jaettu Kohteiden mukaisesti seitsemään...”    Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 5 900 000 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Kaluston ikä
Laatukriteeri (painotus): 6
Laatukriteeri (nimi): Kaluston käyttötunnit
Laatukriteeri (painotus): 4
Hinta (painotus): 90

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 080-241743

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: |a|
Otsikko: |A| Sipoo, jäteasema (1.12.2023–30.11.2028)
Sopimuksen tekopäivä: 2023-07-20 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 5
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 4
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 5
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: EP-Athen Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI10020312
Postiosoite: Vanhatie 14
Postitoimipaikka: Mickelspiltom
Postinumero: 07890
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 991 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 991 000 💰

2️⃣
Erän tunnistenumero: |b|
Otsikko: |B| Porvoo, jätekeskus (1.2.2024–31.1.2029)
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 2 226 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 2 226 000 💰

3️⃣
Erän tunnistenumero: |c|
Otsikko: |C| Lohja, jätekeskus (1.4.2024–31.3.2029)
Sopimuksen tekopäivä: 2023-06-28 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 5
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Espoon KTK Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0100455-6
Postiosoite: Palomiehentie
Postitoimipaikka: Espoo
Postinumero: 02750
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 1 943 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 1 943 000 💰
Alihankintaa koskevat tiedot
Sopimus tehdään todennäköisesti alihankintana

4️⃣
Erän tunnistenumero: |d|
Otsikko: |D| Hanko, jäteasema (1.5.2024–30.4.2029)
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-14 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 3
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 3
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Martti Poutiainen Oy
Kansallinen rekisterinumero: 05662839
Postiosoite: Mestarinkuja 2
Postitoimipaikka: Hanko
Postinumero: 10900
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 104 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 104 000 💰

5️⃣
Erän tunnistenumero: |e|
Otsikko: |E| Tammisaari, jäteasema (1.6.2024–31.5.2029)
Sopimuksen tekopäivä: 2023-08-29 📅
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Karjaan KTK
Kansallinen rekisterinumero: 02029712
Postiosoite: Hitsaajantie 2
Postitoimipaikka: Karjaa
Postinumero: 10300
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 225 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 225 000 💰

6️⃣
Erän tunnistenumero: |f|
Otsikko: |F| Karjaa, jäteasema (1.9.2024–31.8.2029)
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 161 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 161 000 💰

7️⃣
Erän tunnistenumero: |g|
Otsikko: |G| Vihti, jäteasema (1.10.2024–30.9.2029)
Sopimuksen tekopäivä: 2023-08-31 📅
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Bimu Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1047815-5
Postiosoite: Högbergintie 3
Postitoimipaikka: Tuusula
Postinumero: 04360
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 259 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 259 000 💰

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Tarjouspalvelu -toimittajaportaalin käyttäminen: Lue Tarjouspalvelun Ohjeet ja käyttövinkit osoitteesta: http://tarjoajat.cloudia.fi/fi/support/home Voit...”    Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 181-566784 (2023-09-15)