Tulkkauspalvelun välitysjärjestelmä

Kansaneläkelaitos

Kela uudistaa tulkkauspalvelujen välitysjärjestelmäpalvelujen prosesseja hankkimalla uuden välitysjärjestelmän On-premises-ratkaisuna Kelan konesaliin. Tavoitteena on hankkia Kelan käyttöön luotettava, toimiva ja helppokäyttöinen järjestelmä, joka tukee ydintoimintojen tehokasta suorittamista.
Tällä tarjouspyynnöllä Kela hakee toimittajaa, joka toimittaa ja räätälöi tarvittaessa Kelalle tulkkauspalvelun välitysjärjestelmän. Välitysjärjestelmässä hallinnoidaan mm. tulkkipalvelujen tilauksia ja raportointia sekä eri käyttäjäryhmien välistä viestintää.
Katso hankinnan kohteen tarkempi kuvaus tarjouspyynnön liitteestä 1.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-23. Hankinta julkaistiin 2023-04-18.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-18 hankintailmoitus
2023-09-04 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-18)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Kansaneläkelaitos
Kansallinen rekisterinumero: 0246246-0
Postiosoite: PL 450
Postitoimipaikka: Kela
Postinumero: 00056
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: it.tarjouskilpailut@kela.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.kela.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/kela?id=455244&tpk=0ba3078f-8613-4514-bae4-a2f611ca916a 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/kela?id=455244&tpk=0ba3078f-8613-4514-bae4-a2f611ca916a 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Tulkkauspalvelun välitysjärjestelmä Kela 5/442/2022
Tuotteet/palvelut: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät 📦
Lyhyt kuvaus:
“Kela uudistaa tulkkauspalvelujen välitysjärjestelmäpalvelujen prosesseja hankkimalla uuden välitysjärjestelmän On-premises-ratkaisuna Kelan konesaliin....”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki 📦
Suorituspaikka: Suomi/Finland 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Uusi järjestelmä tulee kattamaan vammaisten tulkkauspalvelun sekä vieraan kielen tulkkauspalvelun tilauksien välityksen. Järjestelmä tullaan sijoittamaan...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 48
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus: Sopimus jatkuu määräaikaisuuden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2022/S 065-168377
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-23 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-23 12:15 📅

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Seuraavat tarjouspyynnön asiakirjat ovat salassa pidettäviä ja ovat saatavissa allekirjoitettua salassapitositoumusta vastaan: Liite 2, 2.1-2.13 Vaatimukset...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 079-235204 (2023-04-18)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-09-04)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Tulkkauspalvelun välitysjärjestelmä
Lyhyt kuvaus:
“Kela uudistaa tulkkauspalvelujen välitysjärjestelmäpalvelujen prosesseja hankkimalla uuden välitysjärjestelmän On-premises-ratkaisuna Kelan konesaliin. Kela...”    Näytä lisää
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Kela on tehnyt keskeytyspäätöksen koskien tarjouskilpailua 455244 / Tulkkauspalvelun välitysjärjestelmä.”

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 079-235204

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Tiedot muista kuin palkintorahoista
Muut syyt (menettelyn lopettaminen)

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen Hankintayksikölle on selvinnyt, että tarjouspyynnön liitteessä 13 (”Selvitys tarjoajan referensseistä”) määritelty...”    Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 173-540761 (2023-09-04)