Tiensuunnittelun ohjeet, selvitykset ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely

Väylävirasto

Tiensuunnittelun ohjeet, selvitykset ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely.
Puitejärjestelyssä on neljä osa-aluetta:
1 Liikenneväylien suunnitteluprosessi
2 Tien liikennetekniikka ja liikenteen toimivuus
3 Tien liikenteen ohjaus ja varusteet
4 Liikenneväylien vaikutusarvioinnit ja liikennetalous
Jokaiseen osa-alueeseen valitaan 2-6 toimittajaa, tarkemmat osa-aluekohtaiset puitejärjestelyyn valittavien toimittajien kappalemäärät on esitetty osa-aluekohtaisesti.
Osa-alueiden vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Osatarjoukset on sallittu.
Toimeksiantoihin kuuluu Väyläviraston ohjeluettelon (www.vayla.fi/ohjeluettelo) ohjeiden päivitystä em. osa-alueiden osalta.
Toimeksiantoina teetetään myös edellä mainittujen osa-alueiden ohjeita tukevia selvityksiä. Lisäksi voidaan teettää muita osa-alueisiin tai ohjejärjestelmään liittyviä tehtäviä kuten neuvonta- ja tarkastuspalvelua.
Toimeksiantoihin voi sisältyä ohjeiden laatiminen alustavista esiselvityksistä aina ohjeen painokuntoon saattamiseen asti. Tehtävään voi myös kuulua ohjeluonnosten kommentointi, tarvittavan esittelymateriaalin tuottaminen, projekti- ja ohjausryhmien kokousaineistojen ja muistioiden laatiminen.
Kunkin yksittäisen toimeksiannon sisältö sovitaan aina erikseen.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-30. Hankinta julkaistiin 2023-04-26.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-26 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-26)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Väylävirasto
Kansallinen rekisterinumero: 1010547-1
Postiosoite: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00521
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Jukka Hopeavuori
Puhelin: +358 295343047 📞
Sähköposti: jukka.hopeavuori@vayla.fi 📧
Alue: Manner-Suomi 🏙️
URL: http://www.vayla.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/vayla?id=449242&tpk=56404219-51ff-4a41-b06c-0a2790260cee 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/vayla?id=449242&tpk=56404219-51ff-4a41-b06c-0a2790260cee 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Tiensuunnittelun ohjeet, selvitykset ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely VÄYLÄ/266/02.01.12/2023”
Tuotteet/palvelut: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Tiensuunnittelun ohjeet, selvitykset ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely. Puitejärjestelyssä on neljä osa-aluetta: 1 Liikenneväylien...”    Näytä lisää
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 1, Liikenneväylien suunnitteluprosessi
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 📦
Suorituspaikka: Manner-Suomi 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Tiensuunnittelun ohjeet, selvitykset ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely. Osa-aluekohtaisia esimerkkejä tehtävistä ja tehtäväalueista: Teiden ja...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 2 000 000 💰
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 36
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimusaikaa on mahdollista jatkaa enintään yhden (1) vuoden pituisella optiolla. Neuvottelut option käytöstä käydään tilaajan aloitteesta kolme (3)...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 2, Tien liikennetekniikka ja liikenteen toimivuus
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Tiensuunnittelun ohjeet, selvitykset ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely. Osa-aluekohtaisia esimerkkejä tehtävistä ja tehtäväalueista: Teiden...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 2 000 000 💰

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 3, Tien liikenteen ohjaus ja varusteet
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Tiensuunnittelun ohjeet, selvitykset ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely Osa-aluekohtaisia esimerkkejä tehtävistä ja tehtäväalueista: Liikennemerkkien,...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 2 000 000 💰

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 4, Liikenneväylien vaikutusarvioinnit ja liikennetalous
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Tiensuunnittelun ohjeet, selvitykset ja asiantuntijapalvelut, puitejärjestely. Osa-aluekohtaisia esimerkkejä tehtävistä ja tehtäväalueista: Yksittäiseen...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 2 000 000 💰

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 17
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-30 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 4
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-30 12:05 📅

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 084-256124 (2023-04-26)
Aiheeseen liittyvät haut 🔍