Talousohjausjärjestelmän (SAP S4Hana Cloud ja SAP Analytics Cloud) käyttöönottoprojekti ja sovellusylläpidon tuki Suomen Pankille

Suomen Pankki

Hankinnan kohteena on SAP S4HANA Cloud Public sekä SAP Analytics Cloud Public käyttöönoton muodostama kokonaisuus, joka sisältää seuraavat osa-alueet: lisenssien hankinta, järjestelmän suunnittelu ja toteutus ml. integraatiot (SAP Business Technology Platform - Integration Suiteen tukeutuen), testaus, koulutus, sekä muut käyttöönottoprojektin vaatimat työt.
Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu käyttöönotettavan SAP-ympäristön sovellusylläpidon tuki.
Hankkeen taustalla on nykyisen taloushallintojärjestelmän SAP ERP ja BW tuotetuen päättyminen vuonna 2027, minkä johdosta Suomen Pankin on päivitettävä talousohjausjärjestelmänsä uudempaan versioon.
Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta löytyy tarjouspyynnön liitteestä 1 Hankinnan kohteen kuvaus, liitteestä 1.1 Yleisarkkitehtuuri sekä tarjouspyynnön muista liitteistä.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-24. Hankinta julkaistiin 2023-04-20.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-20 hankintailmoitus
2023-05-12 Lisätietoilmoitus
hankintailmoitus (2023-04-20)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Suomen Pankki
Kansallinen rekisterinumero: 0202248-1
Postiosoite: Snellmaninaukio
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00170
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Hankinta@bof.fi
Puhelin: +358 91831 📞
Sähköposti: hankinta@bof.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.suomenpankki.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/suomenpankki?id=454972&tpk=2a8d4055-d712-4831-8c28-516dae3de394 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/suomenpankki?id=454972&tpk=2a8d4055-d712-4831-8c28-516dae3de394 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Talousohjausjärjestelmän (SAP S4Hana Cloud ja SAP Analytics Cloud) käyttöönottoprojekti ja sovellusylläpidon tuki Suomen Pankille SP/2022/120”
Tuotteet/palvelut: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on SAP S4HANA Cloud Public sekä SAP Analytics Cloud Public käyttöönoton muodostama kokonaisuus, joka sisältää seuraavat osa-alueet:...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki 📦
Suorituspaikka: Suomi/Finland 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Osatarjoukset, vaihtoehtoiset tai rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska kyseessä on sellainen hankinta, jonka...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Kesto
Aloituspäivä: 2023-06-16 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimus astuu voimaan sopimuksen allekirjoituksesta. Sopimus on voimassa määräaikaisena siihen saakka, kunnes käyttöönottohetkestä on kulunut kolme (3)...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Hankintaan sisältyy sopimuskaudella Tilaajan lisätilausmahdollisuuksina Sovellusylläpidon tuki. Se käsittää seuraavat tehtävät: • Käyttöönotettavaan SAP...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista: Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista: Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Ehdot esitetään sopimusliitteessä

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-24 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-24 12:01 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Lisätietoja

“Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”). Hankinta on EU-kynnysarvon...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 081-246119 (2023-04-20)
Lisätietoilmoitus (2023-05-12)

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 081-246119

Muutokset
Muut lisätiedot
Korjattu liite 3A
Lähde: OJS 2023/S 095-294376 (2023-05-12)
Aiheeseen liittyvät haut 🔍