T6 Taasjärven itäpuolen katu- ja rakennussuunnittelun hankinta

Sipoon kunta

Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosaston katu- ja viheralueet -yksikkö huolehtii viherhoito- ja kunnossapitotöistä, katujen kunnossapito- ja puhtaanapitoon liittyvistä toimivaltaansa siirretyistä viranomaispäätöksistä sekä investointihankkeissa katujen ja viheralueiden katu- ja toteutussuunnitelmista ja rakennuttamisesta.
Tulevalle vuodelle 2023 kohdistuu kunnan investointisuunnitelman mukaisesti useita Nikkilän, Söderkullan ja Talman kaava-alueiden investointihankkeita, joissa yksikön vastuulla on katu- ja rakennussuunnittelun projektijohto ja ohjaaminen.
Toimeksiannon sisältö on kuvattuna tarkemmin jäljempänä.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-29. Hankinta julkaistiin 2023-04-27.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-27 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-27)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Sipoon kunta
Kansallinen rekisterinumero: 0203533-8
Postiosoite: Lukkarinmäentie 2
Postitoimipaikka: Sipoo
Postinumero: 04130
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Marjo Bruun
Puhelin: +358 505635132 📞
Sähköposti: marjo.bruun@sipoo.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.sipoo.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Sipoon vesi
Kansallinen rekisterinumero: 0203533-8
Postiosoite: PL 7
Postitoimipaikka: Sipoo

Hankintaviranomainen
Postinumero: 04131

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Yhteyshenkilö: Matti Huttunen
Puhelin: +358 505545091 📞

Hankintaviranomainen
Sähköposti: matti.huttunen@sipoo.fi 📧
URL: https://www.sipoo.fi/palvelu/vesihuoltopalvelut/ 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/sipoo?id=456428&tpk=f02bdd16-f577-4ae6-8d18-568092a35c77 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/sipoo?id=456428&tpk=f02bdd16-f577-4ae6-8d18-568092a35c77 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: T6 Taasjärven itäpuolen katu- ja rakennussuunnittelun hankinta TEKY 456428
Tuotteet/palvelut: Insinöörialan suunnittelupalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosaston katu- ja viheralueet -yksikkö huolehtii viherhoito- ja kunnossapitotöistä, katujen kunnossapito- ja...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Insinöörialan suunnittelupalvelut 📦
Lisätuotteet/palvelut: Yhdyskuntasuunnittelupalvelut 📦
Lisätuotteet/palvelut: Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu 📦
Lisätuotteet/palvelut: Rakennuskustannuslaskenta 📦
Lisätuotteet/palvelut: Geotekniset palvelut 📦
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Sipoo, Söderkulla
Hankinnan kuvaus:
“T6 Taasjärven itäpuolen asemakaava-alueen katu- ja rakennussuunnitteluun kuuluu mm. seuraavanlaisia osa-alueita: - Kokoojakatujen katu- ja...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Tarjouksen laatuperusteet
Laatukriteeri (painotus): 50
Hinta (painotus): 50
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 12
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Tätä sopimusta voidaan jatkaa esimerkiksi hankkeen mahdollisen viivästyksen johdosta siihen asti, kunnes hanke on saatettu kokonaan valmiiksi.”
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Mahdolliset suunnittelun aikana esiin tulevat lisätyötarpeet tuovat mahdollisuuden lisähankinnalle.”

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Ehdot on kuvattu ESPD-lomakkeella.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot:
“Työssä noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. Sopimus laaditaan liitteenä olevan sopimusluonnoksen perusteelta. Hankintalain 129 §:n...”    Näytä lisää
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-29 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-29 14:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Sipoo
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkiota. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä ja tarjous sekä sen liitteet tulee myös toimittaa...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 085-259969 (2023-04-27)