Suun terveydenhuollon kuvantamisen järjestelmä sekä arkisto

Oy Apotti Ab

Hankinta toteutetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankintalaki”) 34 §:n mukaisella neuvottelumenettelyllä. Hankinnan kohde, asiakirjoissa esitetyt vaatimukset ja sopimusehdot voivat muuttua ja täsmentyä neuvottelumenettelyn edetessä.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-19. Hankinta julkaistiin 2023-04-18.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-18 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-18)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Oy Apotti Ab
Kansallinen rekisterinumero: 2699989-5
Postiosoite: Valimotie 17-19
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00380
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: julkisethankinnat@apotti.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.apotti.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Helsingin kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0201256-6
Postiosoite: PL 1
Postitoimipaikka: Helsinki

Hankintaviranomainen
Postinumero: 00099
Sähköposti: kirjaamo@hel.fi 📧
URL: http://www.hel.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 3221356-1
Postiosoite: PL 1700
Postitoimipaikka: Vantaa

Hankintaviranomainen
Postinumero: 01030
Sähköposti: kirjaamo@vakehyva.fi 📧
URL: http://www.vakehyva.fi 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Hankintasopimuksen tekee keskitetty hankintaelin
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/apotti?id=453417&tpk=8ade520c-46df-49df-99fe-0a03dfa7444b 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/apotti?id=453417&tpk=8ade520c-46df-49df-99fe-0a03dfa7444b 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Julkisyhteisöjen omistama osakeyhtiö

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Suun terveydenhuollon kuvantamisen järjestelmä sekä arkisto
Tuotteet/palvelut: Ohjelmistoihin liittyvät palvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinta toteutetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankintalaki”) 34 §:n mukaisella neuvottelumenettelyllä....”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Terveydenhuollon tietojärjestelmät 📦
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Oy Apotti Ab on yhteishankintayksikkö, jonka omistavat HUS Helsingin yliopistollinen sairaala (43,2 %), Helsingin kaupunki (35,7 %) sekä Uudenmaan...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 48
Tiedot kutsuttavien ehdokkaiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Ehdokkaiden arvioitu määrä: 3
Objektiiviset kriteerit rajoitetun ehdokasjoukon valitsemiseksi:
“Neuvotteluihin tarjoajiksi valitaan vähintään kolme (3) ehdokasta, ellei soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita ole vähemmän.”
Kuvaus
Lisätietoja:
“Sopimus tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa solmitaan toistaiseksi voimassa olevana.”

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Kilpailullinen menettely, johon liittyy neuvottelu
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-19 16:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 079-239949 (2023-04-18)