Siirtokuljetus vaihtolavoilla: jäteasemien ja -keskusten sekajätteet ym

Rosk'n Roll Oy Ab (jäljempänä "Tilaaja")

Tämä hankinta koskee Tilaajan jätteiden toimitusta käsittelyyn Palveluntuottajan vaihtolavoilla. Hankinnan keskeinen tavoite on hyödyntää kuljetuskaluston kapasiteettia maksimaalisesti kustannus- ja energiatehokkaiden kuljetusten aikaansaamiseksi. Tehokkuustavoitteesta huolimatta kuljetuksissa noudatetaan kuljetuskaluston suurimpia sallittuja massoja ja mittoja. Kuljetettavat jätejakeet on valittu siten, että kaikkia niitä voidaan kuljettaa tarkoituksenmukaisesti samalla kalustolla. Kuljetusten nouto- ja toimituskohteet on esitetty Tarjouslomakkeessa (TP liite 1). Siirtokuljetus tapahtuu Toimitusmäärä-, luvat-, kalusto- ja henkilövaatimukset (TP liite 2) sekä Palvelukuvauksen (TP liite 3) mukaisesti. Kaikki jätteet tulee kuljettaa samanlaisilla ajoneuvoilla ja vaihtolavoilla kuin tonnihintaista pienikokoista sekajätettä. Tilaajan tavoitteena on löytää yksi tai useampi luotettava, laadukas ja vastuullinen palveluntuottaja, joka pystyy hoitamaan kuljetukset sovitusti.
Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen (jäljempänä ”Kohteet”), joista jokaisesta valitaan hintalaatusuhteeltaan paras tarjous. Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa Kohdetta, ja jokaiseen niistä voidaan valita eri palveluntuottaja.
Tilaaja haluaa minimoida tähän sopimukseen kuuluvien kuljetustensa ilmastopäästöjä. Kaluston vähimmäisvaatimuksena on Euro 6 -päästöluokitus. HVO100-polttoaine (EN 15940) tai vastaava on vähimmäisvaatimuksena Kohteissa |A| ja |B|, kun taas Kohteessa |C| saa laatupisteitä sen käyttöön sitoutumisesta. Laatupisteitä on saatavilla myös sertifioidusta toimintajärjestelmästä sekä käyttöturvallisista ja helposti lastattavista kannellisista vaihtolavoista.
Tilaaja hankkii Palveluita sen hetkisten tarpeiden mukaisesti. Ilmoitetut kuljetusmäärät ovat arvioita eikä sopimus muodosta Tilaajalle määräostovelvollisuutta, eivätkä määrien muutokset vaikuta yksikköhintoihin. Yksikköhinnat annetaan tarjoushetken hintatason mukaan ja ne indeksitarkistetaan ennen sopimuskauden alkua.
Siirtokuljetuksen vastuut on jaettu Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken siten, että Tilaaja vastaa kuljetuksen tilaamisesta, lastauksesta ja jätteiden käsittelymaksuista, kun taas Palveluntuottaja vastaa kaikista muista kuljetukseen liittyvistä asioista.
Kohteet:
|A| Porvoo-Sipoo-Loviisa (jäljempänä "|A|"), 1.10.2024–30.11.2029, n. 680 kuormaa vuodessa;
|B| Lohja, jätekeskus (jäljempänä "|B|"), 1.10.2024–30.11.2029, n. 930 kuormaa vuodessa;
|C| Tammisaari, jäteasema (jäljempänä "|C|"), 2.5.2025–30.11.2029, n. 100 kuormaa vuodessa.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-05. Hankinta julkaistiin 2023-04-28.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-28 hankintailmoitus
2023-07-03 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-28)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Rosk'n Roll Oy Ab (jäljempänä "Tilaaja")
Kansallinen rekisterinumero: 2447281-1
Postiosoite: Munkkaanmäki 51
Postitoimipaikka: Lohja
Postinumero: 08500
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Lasse Vilen
Puhelin: +358 406612906 📞
Sähköposti: lasse.vilen@rosknroll.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.rosknroll.fi/ 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/rosknroll?id=451573&tpk=47eebe2e-3919-4f9d-a5d0-20578447b736 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/rosknroll?id=451573&tpk=47eebe2e-3919-4f9d-a5d0-20578447b736 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Siirtokuljetus vaihtolavoilla: jäteasemien ja -keskusten sekajätteet ym.
Tuotteet/palvelut: Jätteiden kuljetuspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Tämä hankinta koskee Tilaajan jätteiden toimitusta käsittelyyn Palveluntuottajan vaihtolavoilla. Hankinnan keskeinen tavoite on hyödyntää kuljetuskaluston...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 3 500 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: |A| Porvoo-Sipoo-Loviisa (1.10.2024–30.11.2029)
Otsikko
Erän tunnistenumero: |a|
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) 📦
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus: Ks. Palvelukuvaus (TP Liite 3).
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2024-10-01 📅
Loppupäivä: 2029-11-30 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus: Ks. Sopimusluonnos (TP Liite 4) kohta 4.
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus: Ks. Sopimusluonnos (TP Liite 4) kohta 3.

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: |B| Lohja, jätekeskus (1.10.2024–30.11.2029)
Otsikko
Erän tunnistenumero: |b|

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: |C| Tammisaari, jäteasema (2.1.2025–30.11.2029)
Otsikko
Erän tunnistenumero: |c|
Kesto
Aloituspäivä: 2025-01-02 📅

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Tarkemmin tarjouspyyntödokumenteissa.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Tarkemmin tarjouspyyntödokumenteissa.

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-05 16:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen on oltava voimassa: 2023-08-31 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-05 16:01 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Avaustilaisuuden ajankohta on alustava. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Täydentävät tiedot
Tietoa toistumisesta
Tämä on toistuva hankinta
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset: • Kysymykset esitetään sähköisesti Tarjouspalvelu -toimittajaportaalissa. • Tilaaja antaa kysymyksiin...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 086-266370 (2023-04-28)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-07-03)
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Tämä hankinta koskee Tilaajan jätteiden toimitusta käsittelyyn Palveluntuottajan vaihtolavoilla. Hankinnan keskeinen tavoite on hyödyntää kuljetuskaluston...”    Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 3 050 000 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Vaihtolavat
Laatukriteeri (painotus): 2
Laatukriteeri (nimi): Toimintajärjestelmä
Laatukriteeri (painotus): 1
Hinta (painotus): 97
Laatukriteeri (nimi): Polttoaine
Laatukriteeri (painotus): 7
Hinta (painotus): 90

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 086-266370

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: |a|
Otsikko: |A| Porvoo-Sipoo-Loviisa (1.10.2024–30.11.2029)
Sopimuksen tekopäivä: 2023-07-03 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 9
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 5
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 9
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: EP-Athen Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI10020312
Postiosoite: Vanhatie 14
Postitoimipaikka: Mickelspiltom
Postinumero: 07890
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 1 000 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 1 225 000 💰

2️⃣
Erän tunnistenumero: |b|
Otsikko: |B| Lohja, jätekeskus (1.10.2024–30.11.2029)
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 10
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 6
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 10
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Helsingin KTK Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI01164920
Postiosoite: Kankiraudantie 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00700
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 1 350 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 1 620 000 💰

3️⃣
Erän tunnistenumero: |c|
Otsikko: |C| Tammisaari, jäteasema (2.1.2025–30.11.2029)
Sopimuksen tekopäivä: 2023-06-28 📅
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: L&T Ympäristöpalvelut Oy
Kansallinen rekisterinumero: 3155938-4
Postiosoite: Insinöörintie 6
Postitoimipaikka: Tammisaari
Postinumero: 10600
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 170 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 205 000 💰
Lähde: OJS 2023/S 129-407258 (2023-07-03)