SaaS-palveluiden ja ohjelmistojen jälleenmyynti

Yleisradio Oy

Yle pyytää tässä tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä mainituin ehdoin tarjousta ohjelmistopalveluina (SaaS) sekä laitteisiin (työasemat, palvelimet, mobiililaitteet) asennettavien ohjelmistokäyttöoikeuksien jälleenmyynnistä sekä niihin liittyvistä lisäpalveluista.
Hankinnan kohteena olevat ohjelmistot ovat Ylen käyttäjien toimesta itsenäisesti sekä helposti käyttöönotettavia ja ne eivät vaadi mittavaa, erikseen projektoitavaa käyttöönottoa.
Hankinta on jaettu kahteen eri osa-alueeseen:
- Ohjelmistokäyttöoikeudet, ohjelmistopalveluina tuotetut (SaaS)
- Ohjelmistokäyttöoikeudet, laitteisiin asennettavat
Tarjouksen voi jättää vain yhteen osa-alueeseen tai molempiin osa-alueisiin.
Hankinnan kohde on kuvattu liitteessä 2 Hankinnan kohteen yleiskuvaus.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-09. Hankinta julkaistiin 2023-05-09.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-09 hankintailmoitus
2023-08-14 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-09)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Yleisradio Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0215438-8
Postiosoite: Uutiskatu 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00240
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: tarjoukset.yle@yle.fi 📧
Alue: Manner-Suomi 🏙️
URL: http://www.yle.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/yleisradiooy?id=453982&tpk=88999c7a-dd60-49d0-8b28-24c6beeb4235 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/yleisradiooy?id=453982&tpk=88999c7a-dd60-49d0-8b28-24c6beeb4235 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: SaaS-palveluiden ja ohjelmistojen jälleenmyynti YLE20230026
Tuotteet/palvelut: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät 📦
Lyhyt kuvaus:
“Yle pyytää tässä tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä mainituin ehdoin tarjousta ohjelmistopalveluina (SaaS) sekä laitteisiin (työasemat, palvelimet,...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 4 500 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä
Hankinnan laajuus
Hankintaviranomainen pidättää itsellään oikeuden tehdä hankintasopimuksia, joissa yhdistyvät seuraavat erät tai eräryhmät:
“1. Ohjelmistokäyttöoikeudet, ohjelmistopalveluina tuotetut (SaaS) 2. Ohjelmistokäyttöoikeudet, laitteisiin asennettavat”

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Ohjelmistokäyttöoikeudet, ohjelmistopalveluina tuotetut (SaaS)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1.
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät 📦
Lisätuotteet/palvelut: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki 📦
Suorituspaikka: Manner-Suomi 🏙️
Hankinnan kuvaus: Katso tarjouspyyntöasiakirjat.
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 48
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Ylen mahdollisesti sopimuskaudella hankkimat lisäpalvelut on kuvattu liitteessä 2 Hankinnan kohteen yleiskuvaus, kohdassa 4. Erillisveloitukselliset...”    Näytä lisää
Kuvaus
Lisätietoja:
“Yle valitsee tähän puitejärjestelyn osa-alueeseen korkeintaan kolme (3) Tarjoaa, joiden kanssa se solmii sopimukset.”

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Ohjelmistokäyttöoikeudet, laitteisiin asennettavat
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2.
Kuvaus
Lisätietoja:
“Yle valitsee tähän puitejärjestelyn osa-alueeseen korkeintaan kaksi (2) Tarjoaa, joiden kanssa se solmii sopimukset.”

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 5
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-09 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-09 12:01 📅

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Lisätietoja

“Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, Hankintalaki). Osatarjoukset osa-alueiden sisällä tai...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 092-285330 (2023-05-09)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-08-14)
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Hankinta koskee ohjelmistopalveluina (SaaS) sekä laitteisiin (työasemat, palvelimet, mobiililaitteet) asennettavien ohjelmistokäyttöoikeuksien...”    Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 4 500 000 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): ohjelmistovalikoiman laajuus
Laatukriteeri (painotus): 20
Hinta (painotus): 80
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Ylen mahdollisesti sopimuskaudella hankkimat lisäpalvelut tarjouspyynnön mukaisesti.”
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Ohjelmistovalikoiman laajuus
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Ylen mahdollisesti sopimuskaudella hankkimat lisäpalvelut on kuvattu tarjouspyynnössä.”

Menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 092-285330

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Sopimuksen numero: 1
Erän tunnistenumero: 1.
Otsikko: Ohjelmistokäyttöoikeudet, ohjelmistopalveluina tuotetut (SaaS)
Sopimuksen tekopäivä: 2023-07-10 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 1
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 1
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Moonsoft Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1912540-1
Postiosoite: Vaisalantie 2-8
Postitoimipaikka: Espoo
Postinumero: 02130
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 2 000 000 💰

2️⃣
Sopimuksen numero: 2
Erän tunnistenumero: 2.
Otsikko: Ohjelmistokäyttöoikeudet, laitteisiin asennettavat
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 2
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 2
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 2 000 000 💰

3️⃣
Sopimuksen numero: 3
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Softa SuperStore Finland Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI16282815
Postiosoite: PL 55
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00921
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 2 000 000 💰
Lähde: OJS 2023/S 158-501096 (2023-08-14)