Puhtauspalvelut

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos

Hankinnan kohteena on Palvelukeskus Helsingin toiminnassaan tarvitsemat puhtauspalvelut. Hankinta muodostuu neljästä (4) osa-alueesta, jotka ovat:
Osa-alue 1: Elimäenkadun toimitilojen puhtauspalvelut
Osa-alue 2: Pakkalantien toimitilojen puhtauspalvelut
Osa-alue 3: Pakkalantien tuotantotilojen puhtauspalvelut
Osa-alue 4: Kasvatuksen ja koulutuksen ylläpitosiivous
Osa-alueiden tarkemmat kuvaukset on esitetty tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä. Osa-alueilla esitetyt tilausmäärät ovat tilaajan esittämiä arvioita neljälle (4) vuodelle ja toimivat ainoastaan tarjouksen tekemisen tukena. Tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin. Mikäli palveluiden tilausmäärät määrät nousevat tai laskevat sopimuskauden aikana, ei sillä saa olla vaikutusta tarjoajan tarjouksessaan antamaan hinnoitteluun.
Sopimusehdot on kuvattu kunkin osa-alueen sopimusluonnoksessa, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteinä. Hankinnan ennakoitu arvo ja osa-alueiden ennakoidut arvot ovat laskettu neljän vuoden ajanjaksolle.
Tarjouksen jättäminen osa-alueille 1-3 edellyttää kohteeseen tutustumista. Kohteisiin tutustuminen on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa hankinnan kohteen kriteerit.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-15. Hankinta julkaistiin 2023-04-18.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-18 hankintailmoitus
2023-10-05 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-18)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos
Kansallinen rekisterinumero: 0201256-6
Postiosoite: Elimäenkatu 15
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00510
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Hankinnat ja kilpailuttaminen
Sähköposti: palvelukeskus.hankinnat@hel.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus?id=416860&tpk=81a8a868-60cc-4336-a43d-c3f1d22013db 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Puhtauspalvelut HEL 2023-001185
Tuotteet/palvelut: Siivouspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Palvelukeskus Helsingin toiminnassaan tarvitsemat puhtauspalvelut. Hankinta muodostuu neljästä (4) osa-alueesta, jotka ovat: Osa-alue...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 4 540 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Elimäenkadun toimitilojen puhtauspalvelut
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Siivous- ja puhdistuspalvelut 📦
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki
Hankinnan kuvaus:
“Elimäenkadun toimitilojen puhtauspalvelut on kuvattu liitteessä 3.1, Hankinnan kuvaus, osa-alue 1 Elimäenkadun toimitilat.”
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 130 000 💰
Kesto
Aloituspäivä: 2024-01-01 📅
Loppupäivä: 2025-12-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimusta voidaan tilaajan yksipuolisella oikeudella jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen yhdellä kahden vuoden pituisella optiokaudella (24kk),...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Pakkalantien toimitilojen puhtauspalvelut
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Siivouspalvelut 📦
Pääkohde tai suorituspaikka: Pakkalantie 30, 01530 Vantaa
Hankinnan kuvaus:
“Pakkalantien toimitilojen puhtauspalvelut on kuvattu liitteessä 3.2, Hankinnan kuvaus, osa-alue 2 Pakkalantien toimitilat.”
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 110 000 💰

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Pakkalantien tuotantotilojen puhtauspalvelut
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Pakkalantien tuotantotilojen puhtauspalvelut on kuvattu liitteessä 3.3, Hankinnan kuvaus, osa-alue 3 Pakkalantien tuotantotilat.”
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 460 000 💰

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kasvatuksen ja koulutuksen ylläpitosiivous
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Kasvatuksen ja koulutuksen kohteiden ylläpitosiivous on kuvattu liitteessä 3.4, Hankinnan kuvaus, osa-alue 4 Kasvatuksen ja koulutuksen...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 3 840 000 💰

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.”
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:
“Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.”
Osallistumisehdot

“Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.”
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:
“Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.”
Osallistumisehdot
Osallistumisedellytykset (tekninen ja ammatillinen pätevyys):
“Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.”
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot:
“Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.”

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 5
Puitesopimusten osalta on esitettävä perustelut 8 vuotta ylittävälle kestolle:
“Tilaaja perustaa osa-alueelle 4 puitejärjestelyn viiden toimittajan kanssa, jossa ostetaan palveluita kilpailutuksessa muodostettavan...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-15 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen on oltava voimassa: 2023-12-31 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-15 12:30 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Cloudia kilpailutusjärjestelmä.
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä):
“Kaikki saapuneet tarjoukset avataan samaan aikaan, kilpailuttamisjärjestelmästä edellä mainittuna aikana.”

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/86510/notice/126115”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista): Muutoksenhakumenettely ohjeistetaan hankintapäätöksen tiedoksiannossa.
Lähde: OJS 2023/S 079-234797 (2023-04-18)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-10-05)
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena oli Palvelukeskus Helsingin toiminnassaan tarvitsemat puhtauspalvelut. Hankinta muodostui neljästä (4) osa-alueesta, jotka ovat: Osa-alue...”    Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 5 060 000 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin
Myöntämisperusteet
Hinta

Menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 079-234797

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: 1
Otsikko: Elimäenkadun toimitilojen puhtauspalvelut
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-29 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 2
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 3
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Siivousliike UusPalvelu Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0626111-3
Postitoimipaikka: Espoo
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 130 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 150 240 💰

2️⃣
Erän tunnistenumero: 2
Otsikko: Pakkalantien toimitilojen puhtauspalvelut
Sopimuksen tekopäivä: 2023-10-04 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 4
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 4
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: SMC Palvelut Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2510087-6
Postitoimipaikka: Helsinki
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 110 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 116 000 💰

3️⃣
Erän tunnistenumero: 3
Otsikko: Pakkalantien tuotantotilojen puhtauspalvelut
Sopimuksen tekopäivä: 2023-10-05 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 1
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 1
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: SOL Palvelut Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2160299-1
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 460 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 655 000 💰

4️⃣
Erän tunnistenumero: 4
Otsikko: Kasvatuksen ja koulutuksen ylläpitosiivous
Sopimuksen tekopäivä: 2023-10-03 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 2
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 2
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Siskon Siivous Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0977912-9
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 3 840 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 4 139 000 💰

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Osa-alueelle 4 Kasvatuksen ja koulutuksen ylläpitosiivous muodostettiin puitejärjestely, jossa on etusijajärjestyksessä seuraavat toimittajat: 1) Siskon...”    Näytä lisää
Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista): Muutoksenhakumenettely ohjeistettiin hankintapäätöksen tiedoksiannossa.
Lähde: OJS 2023/S 195-609905 (2023-10-05)