Projektinhallintapalveluiden hankinta

Helsingin Satama Oy

Hankinnan kohteena ovat Helsingin Satama Oy:lle (jäljempänä myös Hankintayksikkö tai Tilaaja) tuotettavat projektinhallintapalvelut.
Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:
1) Projektinjohto
2) Hankinnat
3) Kustannushallinta
4) Dokumentinhallinta
5) Työaikaisten liikennejärjestelyiden koordinointi
6) Rakentamislogistiikka
7) Massatalouden hallinta
8) Riskienhallinta
9) Turvallisuuskoordinointi
10) Ympäristöasiantuntija
Tarjoaja voi jättää tarjouksen joko yhteen tai useampaan osa-alueista. Mikäli tarjoaja tulee valituksi useampaan kuin yhteen osa-alueeseen, tehdään tarjotuista osa-alueista yksi sopimus.
Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, johon valitaan osa-alueittain 1-5 palveluntarjoajaa.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-08. Hankinta julkaistiin 2023-05-09.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-09 hankintailmoitus
2023-05-24 Lisätietoilmoitus
hankintailmoitus (2023-05-09)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Helsingin Satama Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2630555-8
Postiosoite: Olympiaranta 3
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00140
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 93101621 📞
Sähköposti: port.hankinta@portofhelsinki.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: https://www.portofhelsinki.fi/ 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hkisatama?id=456406&tpk=b291ae59-d7aa-4902-b99f-9605375d0fa8 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hkisatama?id=456406&tpk=b291ae59-d7aa-4902-b99f-9605375d0fa8 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Projektinhallintapalveluiden hankinta
Tuotteet/palvelut: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat Helsingin Satama Oy:lle (jäljempänä myös Hankintayksikkö tai Tilaaja) tuotettavat projektinhallintapalvelut. Hankinta on jaettu...”    Näytä lisää
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Projektinjohto
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 📦
Lisätuotteet/palvelut: Rakennushankkeen johto 📦
Lisätuotteet/palvelut: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut 📦
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Projektinjohto tehtäväkokonaisuuteen sisältyy hankkeen yleishallinto, tilannekuva ja aikataulu ja vaiheistus. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu: 1. Koordinoida...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2023-08-01 📅
Loppupäivä: 2025-12-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimukseen sisältyy lisäksi kaksi (2) kolmen (3) vuoden optiokautta (3 + 3), mikäli Tilaaja päättää ottaa optiot käyttöön. Optioiden käyttöönotosta...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Sopimukseen sisältyy lisäksi kaksi (2) kolmen (3) vuoden optiokautta (3 + 3), mikäli Tilaaja päättää ottaa optiot käyttöön. Optioiden käyttöönotosta...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Tietoa Euroopan unionin rahastoista:
“Länsisataman suunnittelu on osittain EU:n rahoittama CEF (Connecting Europe Facility) Verkkojen Eurooppa ohjelmasta: Project 101079738 — 21-EU-TG-TWIN-PORT V”
Kuvaus
Lisätietoja:
“Puitejärjestelyn kesto on yli kahdeksan (8) vuotta hankinnan luonteen vuoksi. Hankinnan kohteena on rakennushankkeet, joissa suunnittelu ja rakennusvaiheet...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Hankinnat
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Hankintoja koskevat konsulttipalvelut 📦
Hankinnan kuvaus:
“Hankintojen tehtävään kuuluu: 1) Yhteistyössä tilaajan ja osaprojektien kanssa osallistua hankintojen valmisteluun siten, että hankinnat täyttävät tilaajan...”    Näytä lisää

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kustannushallinta
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Kustannushallinnan tehtävään kuuluu: 1) Yhteistyössä tilaajan ja osaprojektien kanssa järjestää ja toteuttaa Länsiprojektin budjetointi ja kustannusseuranta...”    Näytä lisää

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Dokumentinhallinta
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Sopimustenhoitopalvelut 📦
Hankinnan kuvaus:
“Dokumentinhallinnan tehtävään kuuluu: 1) Hallinnoida ja koordinoida projektissa ja osaprojekteissa syntyvän suunnittelu- ja muun dokumentaation...”    Näytä lisää

5️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Työaikaisten liikennejärjestelyiden koordinointi
Otsikko
Erän tunnistenumero: 5
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Työaikaisten liikennejärjestelyiden koordinoinnin tehtävään kuuluu: 1) Yhdessä tilaajan projektin johdon sekä operatiivisten yksiköiden kanssa järjestää ja...”    Näytä lisää

6️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Rakentamislogistiikka
Otsikko
Erän tunnistenumero: 6
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Rakentamislogistiikan tehtävään kuuluu: 1) Hankekokonaisuuden rakentamislogistiikan suunnittelu ja koordinointi yhteistyössä tilaajan projektiorganisaation...”    Näytä lisää

7️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Massatalouden hallinta
Otsikko
Erän tunnistenumero: 7
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Massatalouden hallinnan tehtävään kuuluu: 1) Projektissa syntyvien ja tarvittavien maa- ja kiviainesmassojen hallinta ja koordinointi osaprojektien sekä...”    Näytä lisää

8️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Riskienhallinta
Otsikko
Erän tunnistenumero: 8
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Riskienhallinnan tehtävään kuuluu: 1) Länsiprojektin projektikokonaisuuden riskienhallinnan järjestäminen yhteistyössä tilaajan ja osaprojektien...”    Näytä lisää

9️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Turvallisuuskoordinointi
Otsikko
Erän tunnistenumero: 9
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Turvallisuuskoordinoinnin tehtävään kuuluu: 1) Projektikokonaisuuden turvallisuusasioiden (ml. työturvallisuus, työalueiden, liikenne-, matkustaja- ja...”    Näytä lisää

1️⃣0️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Ympäristöasiantuntija
Otsikko
Erän tunnistenumero: 10
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Ympäristöasiantuntijan tehtävään kuuluu: 1) Länsiprojektin ympäristöasioiden, kuten projektin aikaisten vesi- ja ympäristölupien sekä muiden rakentamiseen...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä...”    Näytä lisää
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 5
Puitesopimusten osalta on esitettävä perustelut 8 vuotta ylittävälle kestolle:
“Puitejärjestelyn kesto on yli kahdeksan (8) vuotta hankinnan luonteen vuoksi. Hankinnan kohteena on rakennushankkeet, joissa suunnittelu ja rakennusvaiheet...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-08 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-08 12:05 📅

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 092-285033 (2023-05-09)
Lisätietoilmoitus (2023-05-24)

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 092-285033

Muutokset
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.2
Muutettavan tekstin paikka: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-06-08 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-06-12 📅
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.7
Muutettavan tekstin paikka: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-06-08 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-06-12 📅
Muut lisätiedot
Tarjouskilpailuasiakirjoja muutetaan
Lähde: OJS 2023/S 101-318179 (2023-05-24)