Painehaavoja ehkäisevät istuintyynyt

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala pyytää tarjouksia painehaavoja ehkäisevistä istuintyynyistä. Hankinta on jaettu neljään osa-alueeseen:
- Osa-alue 1: Istuintyyny, viskoelastinen
- Osa-alue 2: Istuintyyny, asentoa korjaava
- Osa-alue 3: Istuintyyny, asentoa korjaava, ilmakenno
- Osa-alue 4: Istuintyyny, konepestävä
Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen.
Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan tuotteita tilataan tarpeen mukaan.
Hankinnan kohteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Tarjouskilpailun tavoitteena on perustaa painehaavoja ehkäisevistä istuintyynyjen hankinnasta puitejärjestely Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-31. Hankinta julkaistiin 2023-04-25.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-25 hankintailmoitus
2023-05-16 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-25)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Kansallinen rekisterinumero: 0201256-6
Postiosoite: Toinen linja 4 A
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00530
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 405098498 📞
Sähköposti: sote.hankinnat@hel.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: https://www.hel.fi/sote/fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=430822&tpk=ab7c1b10-b364-4feb-b603-53507f075818 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=430822&tpk=ab7c1b10-b364-4feb-b603-53507f075818 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Painehaavoja ehkäisevät istuintyynyt HEL 2023-005614
Tuotteet/palvelut: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet 📦
Lyhyt kuvaus:
“Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala pyytää tarjouksia painehaavoja ehkäisevistä istuintyynyistä. Hankinta on jaettu neljään...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 350 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä
Hankinnan laajuus
Hankintaviranomainen pidättää itsellään oikeuden tehdä hankintasopimuksia, joissa yhdistyvät seuraavat erät tai eräryhmät:
“Kunkin puitejärjestelyyn valituksi tulleen tarjoajayrityksen kanssa tehdään yksi puitesopimus. Puitesopimukseen yhdistetään ne osa-alueet, joihin...”    Näytä lisää

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Istuintyyny, viskoelastinen
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet 📦
Lisätuotteet/palvelut: Lääketieteelliset apuvälineet 📦
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat painehaavoja ehkäisevät istuintyynyt, joita hankintaan Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan eri yksiköiden...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 24
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimusta voidaan Tilaajan niin päättäessä jatkaa yhdellä (1) kahden (2) vuoden optiokaudella. Optiokausi voidaan ottaa käyttöön kaikista sopimustuotteista...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Sopimusta voidaan Tilaajan niin päättäessä jatkaa yhdellä (1) kahden (2) vuoden optiokaudella. Optiokausi voidaan ottaa käyttöön kaikista sopimustuotteista...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Istuintyyny, asentoa korjaava
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Istuintyyny, (asentoa korjaava), ilmakennorakenne
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Istuintyyny, konepestävä
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Hankintayksikkö edellyttää tarjoajilta kaupparekisteriin tai muuhun sijoittumismaansa vastaavaan rekisteriin kuulumista. Tarjoajia koskevat...”    Näytä lisää

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 15
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-31 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-31 13:00 📅

Täydentävät tiedot
Tietoa toistumisesta
Tämä on toistuva hankinta
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 084-250751 (2023-04-25)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-05-16)
Kohde
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin
Myöntämisperusteet
Hinta

Menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 084-250751

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: 1
Tiedot muista kuin palkintorahoista
Muut syyt (menettelyn lopettaminen)

2️⃣
Erän tunnistenumero: 2

3️⃣
Erän tunnistenumero: 3

4️⃣
Erän tunnistenumero: 4

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Painehaavoja ehkäisevien istuintyynyjen hankintamenettely HEL 2023-005614 keskeytetään hankintalain (1397/2016) 125 § perusteella. Hankintamenettely voidaan...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Lähde: OJS 2023/S 096-299772 (2023-05-16)