Osallistumispyyntö: ICT-perustietotekniikan palveluiden hankinta

AEL-Amiedu Oy

Hankinnan kohteena ovat AEL-Amiedu Oy:n (Tilaaja tai Taitotalo) ICT- perustietotekniikan palvelut. Päätavoitteena on luotettavasti toimiva, kustannustehokas ja yhtenäinen ICT-ympäristö sekä toimintamalli, jossa Taitotalo pystyy hyödyntämään toimittajan asiantuntijuutta päivittäisessä ICT-palvelujen järjestämisessä Taitotalon vision ja tavoitteiden mukaisesti.
Hankinta kattaa seuraavat palvelut:
1. Palvelinalustan kapasiteetti- sekä valvonta- ja hallintapalvelut
2. Tietoliikennepalvelut
3. Loppukäyttäjäpalvelut
4. Päätelaiteympäristön elinkaaripalvelut
5. Sovellusten hallinta- ja valvontapalvelut
6. Palvelunhallinta.
Tilaaja voi lisäksi hankkia ICT-asiantuntija- ja kehittämispalveluita sekä laitteita sopimuskauden aikana. Tilaajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta hankkia edellä mainittuja palveluita tai laitteita.
Hankinta on tavoitteena käynnistää kevään 2024 aikana.
Osallistumispyynnön liitteenä ovat liitteet B (ESPD ohjeistus) ja C (Alustava tarjouspyyntö).
Alustavan tarjouspyynnön liitteenä ovat alustavat luonnokset seuraavista asiakirjoista:
- Neuvottelukutsu (liite D) ja Puitesopimusluonnos (liite E)
- Tarjouspyynnön liitteet 3, 6, 6.1, 8, 9, 9.3, 10, 10.2 ja 11
Liite A (Lisäreferenssit) sekä liitteet 1, 2, 4, 5, 7, 8.1, 8.2, 9.1 , 9.2 ja 10.1 tulee pyytää Tilaajalta sähköpostitse osoitteesta hankinta@taitotalo.fi. Viesti pyydetään otsikoimaan seuraavasti: "ICT- perustietotekniikan palvelut /Liitteet".
Alustava tarjouspyyntö ja sen liitteet eivät ole lopullisia vaan niitä täsmennetään hankintamenettelyn aikana.
Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, johon valitaan yksi (1) toimittaja. Sopimuskausi alkaa puitesopimuksen allekirjoittamisesta.
Palvelu ja palveludokumentaatio tulee tuottaa suomen kielellä. Tekninen dokumentaatio voi olla myös englanninkielistä.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-12. Hankinta julkaistiin 2023-05-10.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-10 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-05-10)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: AEL-Amiedu Oy
Kansallinen rekisterinumero: 3008326-5
Postiosoite: Valimotie 8
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00380
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Arja Rönkkö
Puhelin: +358 207461320 📞
Sähköposti: arja.ronkko@taitotalo.fi 📧
Alue: Manner-Suomi 🏙️
URL: http://www.taitotalo.fi 🌏
Viestintä
Hankinta-asiakirjoihin pääsyä on rajoitettu
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/taitotalo?id=442446&tpk=36abf929-06cb-4a93-8a9e-cb068e5e1e53 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/taitotalo?id=442446&tpk=36abf929-06cb-4a93-8a9e-cb068e5e1e53 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osallistumispyyntö: ICT-perustietotekniikan palveluiden hankinta
Tuotteet/palvelut: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat AEL-Amiedu Oy:n (Tilaaja tai Taitotalo) ICT- perustietotekniikan palvelut. Päätavoitteena on luotettavasti toimiva, kustannustehokas...”    Näytä lisää

1️⃣
Suorituspaikka: Manner-Suomi 🏙️
Hankinnan kuvaus: Hankinnan kohteena ovat ICT- perustietotekniikan palvelut.
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 60

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Ehdokkaiden on täytettävä ns. yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja ESPD (European Procurement Document)”
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Kilpailullinen menettely, johon liittyy neuvottelu
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus yhden toimijan kanssa
Kuvaus
Puitesopimusten osalta on esitettävä perustelut 8 vuotta ylittävälle kestolle:
“ICT palvelukokonaisuuden laajuus, palveluiden siirtoihin kuluva aika ja toimintojen vakiinnuttaminen edellyttävät puitejärjestelyltä viiden (5) vuoden...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-12 16:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 093-287169 (2023-05-10)
Aiheeseen liittyvät haut 🔍