Miilin liikuntahalli, GEO/KAT-suunnittelupalvelut

Sipoon kunta

Hankinnan tavoitteena on hankkia tilaajan käyttöön kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntuottaja, jolla on parhaat edellytykset toteuttaa kohteen pohjarakennesuunnittelu (GEO ja kalliorakennussuunnittelu) yhteistyössä tilaajan, käyttäjän, muiden suunnittelijoiden/konsulttien sekä myöhemmin valittavan urakoitsijan kanssa.
Hanke käsittää uuden Miilin liikuntahallin suunnittelun ja rakentamisen sekä nykyisen koulun liikuntasalin peruskorjauksen VE 1 mukaisesti (1-taso ratkaisu). Uusi liikuntahalli rakennetaan laajennuksena nykyiseen koulurakennukseen.
Nyt suunnitteilla olevalla Miilin liikuntahallilla vastataan koulukeskuksen laajentumisen ja Söderkullan alueen kasvun myötä lisääntyvään liikuntatilojen tarpeeseen ja korvataan entisen Opintien koulukeskuksen käytöstä poistuvia tiloja. Laajentamisen tavoitteena on rakentaa toimiva, arkkitehtonisesti korkeatasoinen sekä kustannustehokas liikuntahalli. Hallin toteuttamista on tutkittu 1- ja 2-tasoratkaisuna. Samassa yhteydessä nykyisen koulun tiloja on tarkoitus muuttaa siten, että nykyisen liikuntasalin toimintaa voidaan kehittää kulttuuripalveluiden tarpeet huomioiden.
Hankkeen osoite on Söderkullan Koulutie 7, 01150 Söderkulla
Hankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty 12/2022.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-30. Hankinta julkaistiin 2023-04-25.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-25 hankintailmoitus
2023-10-04 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-25)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Sipoon kunta
Kansallinen rekisterinumero: 0203533-8
Postiosoite: Lukkarinmäentie 2
Postitoimipaikka: Sipoo
Postinumero: 04130
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Jukka Haakana
Puhelin: +358 505222807 📞
Sähköposti: jukka.haakana@sipoo.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.sipoo.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/sipoo?id=457097&tpk=e9099b10-49d8-4a22-9f59-1ceb9cd24973 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/sipoo?id=457097&tpk=e9099b10-49d8-4a22-9f59-1ceb9cd24973 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Miilin liikuntahalli, GEO/KAT-suunnittelupalvelut
Tuotteet/palvelut: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan tavoitteena on hankkia tilaajan käyttöön kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntuottaja, jolla on parhaat edellytykset toteuttaa kohteen...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 📦
Lisätuotteet/palvelut: Insinööripalvelut 📦
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Sipoo, Söderkulla
Hankinnan kuvaus:
“Hankinta sisältää kohteen GEO/KAT - suunnittelun tehtävät, hankintailmoituksessa ja sen liitteissä mainitussa laajuudessa. Suunnittelutehtävät sisältävät RT...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 66
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Tätä sopimusta voidaan jatkaa esimerkiksi hankkeen mahdollisen viivästyksen johdosta siihen asti, kunnes hanke on saatettu kokonaan valmiiksi.”
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Mahdolliset suunnittelun tai rakentamisen aikana esiin tulevat lisätyötarpeet tuovat mahdollisuuden lisähankinnalle.”
Kuvaus
Lisätietoja:
“Kokonaistaloudellisuuden edullisuuden ainoana vertailuperusteena käytetään halvinta hintaa. Hankintayksikkö on ottanut palveluhankinnan laadun huomioon...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Ehdot on kuvattu ESPD-lomakkeella.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot:
“Työssä noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. Sopimus laaditaan konsulttisopimus -lomakkeelle (RT 80343). Hankintalain 129 §:n...”    Näytä lisää
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-30 14:05 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 4
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-30 14:10 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Sipoo
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkiota. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä ja tarjous sekä sen liitteet tulee myös toimittaa...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 084-253755 (2023-04-25)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-10-04)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 33 900 💰
Kuvaus
Hankinnan kuvaus: Miilin liikuntahallin GEO/KAT-suunnittelu.

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 084-253755

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Otsikko: Miilin liikuntahalli, GEO/KAT-suunnittelupalvelut
Sopimuksen tekopäivä: 2023-08-23 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 5
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 3
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 5
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI01127994
Postiosoite: Nuijamiestentie 5 B
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00400
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 33 900 💰
Lähde: OJS 2023/S 194-607054 (2023-10-04)