Merituulivoiman tilanne- ja kehityskuvan kokonaistarkastelu

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö pyytää tarjousta hankkeesta ”Merituulivoiman tilanne- ja kehityskuvan kokonaistarkastelu”. Hankkeessa tarkastellaan merituulivoimakehityksen nykytilannetta sekä kaikkia merellisen energiantuotannon tulevaisuuden mahdollisuuksia Suomen merialueilla, sisältäen Ahvenanmaan, (esim. vedyn ja ammoniakin tuotanto, keskittyen kuitenkin merituulivoimaan). Selvityksessä arvioidaan myös millaisia ristiriitoja merituulivoiman ja muiden merellisten toimialojen välillä voi tulevaisuudessa syntyä, ja miten muuttuvan merialueen käytön johdosta eri merellisten toimintojen tulevaisuuskuvien kesken rakennetaan yhteishyötyä. Tarkastelussa ovat aluevedet, talousvyöhyke ja soveltuvin osin rannikko, sekä Suomeen oleellisesti vaikuttavien hankkeiden, suunnitelmien ja toimintojen osalta muiden Itämeren alueen valtioiden merialueet, erityisesti Ruotsin ja Viron merituulivoimahankkeiden osalta.
Kehityskuvia arvioidaan vuosiin 2035, 2040 ja 2050. Hanke on ajankohtainen, sillä teknologisen kehityksen mahdollistamana aiempaa suurempia tuulivoimapuistoja suunnitellaan entistä ulommas ja syvemmille merialueille. Tulevia voimalamääriä ei voida vielä tarkasti tietää, mutta kiinnostus merelliseen energiantuotantoon kasvaa nyt kuitenkin voimakkaasti. Siksi tarvitaan kirkkaampaa kuvaa siitä, millaiselta Suomen ja muiden Itämeren alueen valtioiden merellisen energiantuotannon määrä voi tulevaisuudessa näyttää. Tarvitaan myös tietoa siitä, kuinka merellisten toimialojen tilalliset ja ajalliset synergiat ja konfliktit voivat muuttua lisääntyvän merituulivoiman kanssa tulevaisuudessa. Tietoa tarvitaan merialuesuunnittelua varten, ja siitä hyötyvät myös esimerkiksi kunnat, tuulivoimatoimijat, valtio, ja muut tahot. Hanke tukee Suomen seuraavan, vuonna 2026 valmistuvan merialuesuunnitelman valmistelua.
Toimittaja kerää tietoa kaikista oleellisista saatavilla olevista lähteistä. Tietoa täydennetään asiantuntijahaastatteluin, ja tuloksista koostetaan loppuraportti. Toimittajan tehtävä on myös valmistella visuaaliselta ilmeeltään korkeatasoista infografiikkaa merituulivoiman ja merellisen energiantuotannon kehityskuvasta, sekä karttapalvelu, jossa eri merellisten toimialojen tilalliset ja ajalliset synergiat ja konfliktit merituulivoiman kanssa tulevat näkyviin. Hankkeen loppupuolella (loka-marraskuu 2023) toteutetaan sidosryhmätyöpaja, jossa karttapalveluluonnoksesta kerätään palautetta. Hankkeen keskeisistä tuloksista tehdään PowerPoint-esitykset tilaajan ja merialuesuunnittelun käyttöön.
Hankkeessa tuotettavat karttapalvelu, infografiikka ja PowerPointit tuotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Loppu- ja väliraportti tuotetaan muuten suomeksi, mutta loppuraportin tiivistelmä tuotetaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Loppuraportissa kuvataan hankkeen tulosten lisäksi suosituksia esiin nousseiden lisätieto- ja selvitystarpeiden keräämiseen tulevaisuudessa.
Hanke kestää kesäkuusta 2023 joulukuuhun 2023.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-25. Hankinta julkaistiin 2023-04-20.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-20 hankintailmoitus
2023-07-04 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-20)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Ympäristöministeriö
Kansallinen rekisterinumero: 0519456-1
Postiosoite: PL 35
Postitoimipaikka: Valtioneuvosto
Postinumero: 00023
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Miikka Hakkarainen
Puhelin: +358 29516001 📞
Sähköposti: kirjaamo.ym@gov.fi 📧
Alue: Suomi/Finland 🏙️
URL: http://www.ym.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/ymparistoministerio?id=455656&tpk=9c4b549f-1c1b-45fc-8859-1459af8a0fcd 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Merituulivoiman tilanne- ja kehityskuvan kokonaistarkastelu Hankintayksikön diaarinumero VN/3176/2023”
Tuotteet/palvelut: Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Ympäristöministeriö pyytää tarjousta hankkeesta ”Merituulivoiman tilanne- ja kehityskuvan kokonaistarkastelu”. Hankkeessa tarkastellaan...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 180 000 💰

1️⃣
Suorituspaikka: Manner-Suomi 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Ei aluerajausta. Loppuvuoden 2023 työpajan sijainti päätetään myöhemmin.
Hankinnan kuvaus:
“Hankkeessa tarkastellaan Suomen merellisen energiantuotannon, ja muiden mereen ja rannikkoon kytkeytyneiden toimialojen nykytilaa ja tulevaisuuskuvia. Näitä...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Toteutussuunnitelman laatu
Laatukriteeri (painotus): 50
Laatukriteeri (nimi): Hankkeeseen tarjottujen asiantuntijoiden osaaminen
Laatukriteeri (painotus): 40
Hinta (painotus): 10 %
Kesto
Aloituspäivä: 2023-06-15 📅
Loppupäivä: 2023-12-15 📅

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-25 14:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-26 09:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Ympäristöministeriö
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Lisätietoja

“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/86721/notice/126470”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 081-246083 (2023-04-20)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-07-04)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Merituulivoiman tilanne- ja kehityskuvan kokonaistarkastelu VN/3176/2023
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 170 200 💰

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 081-246083

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Otsikko: Merituulivoiman tilanne- ja kehityskuvan kokonaistarkastelu
Sopimuksen tekopäivä: 2023-07-03 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 7
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 2
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 7
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Sitowise Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2335445-0
Postiosoite: Linnoitustie 6 D
Postitoimipaikka: Espoo
Postinumero: 02600
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Manner-Suomi 🏙️
URL: https://www.sitowise.com/fi 🌏
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 170 200 💰
Lähde: OJS 2023/S 129-411468 (2023-07-04)