Latukoneiden hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki

Pyydämme tarjousta Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden
käyttöön hankittavista latukoneista.
Latukoneiden tulee soveltua liikuntapalvelukokonaisuuden latuverkoston tekemiseen ja huoltoon.
Tarjottavien koneiden tulee kaikilta osin täyttää Suomessa voimassa olevia rakennetta, varusteita ja turvallisuutta koskevat määräykset.
Latukoneiden tarkemmat malli- ja minimivaatimukset on kuvattu liitteessä 1 Hankinnan kohteen
kuvaus.
Tarjouksen liitteeksi täytetään tarjouspyynnön Liite 2 Tekniset vaatimukset liite.
Tarjoushinta on kiinteä ja se on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa (Alv 0 %).
Ilmoitettavan hinnan on oltava koneen kokonaishinta siten , että se pitää sisällään latukoneen määritellyin ominaisuuksin käyttökunnossa, tarvittavat asiakirjat sekä toimituksesta ja rekisteröinnistä aiheutuvat kulut.
Tarjoushintaa tulee sisältyä kaikki tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisista ehdoista /vaatimuksista aiheutuvat kustannukset.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-13. Hankinta julkaistiin 2023-05-08.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-08 hankintailmoitus
2023-08-01 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-08)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0201256-6
Postiosoite: PL 51400
Postitoimipaikka: Helsingin kaupunki
Postinumero: 00099
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Harri Uusimäki
Sähköposti: kuva.hankinnat@hel.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/kulttuuri-vapaa-aika 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=451887&tpk=d76c03fc-e155-47a5-837b-db4c32c89b0c 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=451887&tpk=d76c03fc-e155-47a5-837b-db4c32c89b0c 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Latukoneiden hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 390707 HEL 2023-004052”
Tuotteet/palvelut: Vapaa-ajan varusteisiin liittyvät koneet tai laitteet 📦
Lyhyt kuvaus:
“Pyydämme tarjousta Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden käyttöön hankittavista latukoneista. Latukoneiden...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 400 000 💰

1️⃣
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden käyttöön hankittavia latukoneita käytetään talvisin liikuntapaikkojen...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 3
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Lisähankintamahdollisuudet on kuvattu Liitteessä 2 lisävarusteet ja koskevat vertailuhintaan kuulumattomia lisälaitteita ja varusteita.”
Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
Kuvaus
Lisätietoja:
“II.1.6 ) osia koskevat tiedot* Hankintaa ei voida jakaa osiin, koska niiden on oltava keskenään yhteensopivia. Ennen sopimuksen tekoa Tarjoaja vakuuttaa,...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-13 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-13 12:01 📅

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 092-281633 (2023-05-08)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-08-01)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Latukoneiden hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 393 900 💰

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 092-281633

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Sopimuksen numero: HEL 2023-004052
Otsikko: Latukoneiden hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle
Sopimuksen tekopäivä: 2023-07-25 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 2
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 2
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Kessu Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0834769-0
Postiosoite: Juurakkokuja 4
Postitoimipaikka: Vantaa
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 456785654 📞
Sähköposti: manu.laari@sgn.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 393 900 💰
Lähde: OJS 2023/S 149-476196 (2023-08-01)