Laituri- ja kenttärakentamisen rakennuttamisen konsultointipalvelut

Helsingin Satama Oy

Hankinnan kohteena on Helsingin Satama Oy:lle (jäljempänä myös Hankintayksikkö tai Tilaaja) tuotettavat laituri- ja kenttärakentamisen rakennuttamisen konsultointipalvelut.
Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:
A. Laituri- ja kenttäsuunnitteluttaminen ja -rakennuttaminen sekä valvonta
B. Mekaanisten laiturivarusteiden suunnitteluttaminen, rakennuttaminen sekä valvonta
C. Sähkötöiden rakennuttajapalvelut
Tarjoaja voi jättää tarjouksen joko yhteen tai useampiin osa-alueista. Hankintayksikkö valitsee osa-alueittain yhden palveluntuottajan. Sopimus tehdään tarjouspyynnön liitteenä toimitetun sopimusmallin ehtojen mukaisesti.
Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Palvelutuotanto alkaa erikseen sovittavana ajankohtana, kuitenkin viipymättä hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-01. Hankinta julkaistiin 2023-05-02.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-02 hankintailmoitus
2023-05-23 Lisätietoilmoitus
hankintailmoitus (2023-05-02)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Helsingin Satama Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2630555-8
Postiosoite: Olympiaranta 3
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00140
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 93101621 📞
Sähköposti: port.hankinta@portofhelsinki.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: https://www.portofhelsinki.fi/ 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hkisatama?id=455681&tpk=731407b7-4196-416f-bb32-1f8918a90004 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hkisatama?id=455681&tpk=731407b7-4196-416f-bb32-1f8918a90004 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Laituri- ja kenttärakentamisen rakennuttamisen konsultointipalvelut
Tuotteet/palvelut: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Helsingin Satama Oy:lle (jäljempänä myös Hankintayksikkö tai Tilaaja) tuotettavat laituri- ja kenttärakentamisen rakennuttamisen...”    Näytä lisää
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Laituri- ja kenttäsuunnitteluttaminen ja -rakennuttaminen sekä valvonta
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 📦
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankintaan sisältyy laituri- ja kenttäsuunnitteluttaminen ja -rakennuttaminen sekä valvonta. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen.”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Kesto
Aloituspäivä: 2023-08-01 📅
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Hankintayksiköllä on oikeus hankkia valitulta palveluntuottajalta myös muita kuin tarjouspyynnössä kuvattuja henkilöresursseja hankinnan kohteena olevien...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Tietoa Euroopan unionin rahastoista:
“Länsisataman suunnittelu on osittain EU:n rahoittama CEF (Connecting Europe Facility) Verkkojen Eurooppa ohjelmasta: Project 101079738 — 21-EU-TG-TWIN-PORT V”

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Mekaanisten laiturivarusteiden suunnitteluttaminen, rakennuttaminen sekä valvonta”
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena on mekaanisten laiturivarusteiden suunnitteluttaminen, rakennuttaminen sekä valvonta. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin...”    Näytä lisää

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Sähkötöiden rakennuttajapalvelut
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat sähkötöiden rakennuttajapalvelut. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.”

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä...”    Näytä lisää
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-01 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-01 12:05 📅

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 088-268938 (2023-05-02)
Lisätietoilmoitus (2023-05-23)

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 088-268938

Muutokset
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.2
Muutettavan tekstin paikka: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-06-01 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-06-06 📅
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.7
Muutettavan tekstin paikka: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-06-01 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-06-06 📅
Muut lisätiedot
Tarjouskilpailuasiakirjoja muutetaan
Lähde: OJS 2023/S 101-315435 (2023-05-23)
Aiheeseen liittyvät haut 🔍