Kruunuvuorenrannan palvelukortteli, projektinjohtourakka

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Hankinnan kohteena on Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin rakentaminen.
Kruunuvuorenrannan palvelukortteliin toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisen peruskoulun tilat, päiväkodin tilat, leikkipuiston tukitilat, nuorisotilat sekä liikuntakeskus. Rakennusten bruttoala on yhteensä noin 17 000 brm2 ja tontin pinta-ala 22 611 m2.
Rakennuskohde toteutetaan tavoite- ja kattohintaisena projektinjohtourakkana, jossa projektinjohtourakoitsija toimii pääurakoitsijana ja vastaa työmaan johtovelvollisuuksista, sekä toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.
Hankinnan tarkempi sisältö on kuvattu hankintailmoituksen liitteenä olevissa alustavissa tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankinnan soveltuvuusvaatimukset, vähimmäisvaatimukset sekä osallistumishakemusten vertailuperusteet on esitetty ESPD-lomakkeella, hankintailmoituksessa ja sen liitteissä.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-25. Hankinta julkaistiin 2023-04-21.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-21 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-21)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen rekisterinumero: 0201256-6
Postiosoite: PL 58208
Postitoimipaikka: Helsingin kaupunki
Postinumero: 00099
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: kymp.tilahankinnat@hel.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/ 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=456734&tpk=5cc3c753-5d0b-497d-bddd-13bfa2023d34 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=456734&tpk=5cc3c753-5d0b-497d-bddd-13bfa2023d34 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kruunuvuorenrannan palvelukortteli, projektinjohtourakka
Tuotteet/palvelut: Rakennustyöt 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin rakentaminen. Kruunuvuorenrannan palvelukortteliin toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisen...”    Näytä lisää

1️⃣
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Haakoninlahdenkatu, 00590 Helsinki
Hankinnan kuvaus:
“Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisen...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2023-10-11 📅
Loppupäivä: 2026-06-30 📅
Tiedot kutsuttavien ehdokkaiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 5
Enimmäismäärä: 6
Objektiiviset kriteerit rajoitetun ehdokasjoukon valitsemiseksi:
“Neuvottelumenettelyn vaatimien resurssien ja hankintaprosessin ajankäytön ennakkoimiseksi ehdokkaiden määrää on syytä rajoittaa ja neuvottelumenettelyyn...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot:
“Helsingin kaupunki on vuonna 2020 liittynyt Päästötön työmaa green deal -sopimukseen, jolla pyritään vähentämään työmailla syntyviä päästöjä vaiheittain....”    Näytä lisää
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Kilpailullinen menettely, johon liittyy neuvottelu
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-25 13:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 082-247903 (2023-04-21)
Aiheeseen liittyvät haut 🔍