Kiinteistönhoitopalvelut; Helsingin Kalasataman Kymppi Koy ja siihen liittyvä ajotunneli, Työpajankatu 8, 00580 Helsinki

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Hankinnan kohteena ovat osoitteessa Työpajankatu 8, 00580 Helsinki, sijaitsevan Helsingin Kalasataman Kymppi Koy:n kiinteistöön ja siihen liittyvään ajotunneliin kohdistuvat kiinteistöhoitopalvelut.
Palvelusopimus tullaan tekemään yhden tarjoajan kanssa.
Sopimuksen piiriin kuuluvista tehtävistä ja niiden sisällöstä on kerrottu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa Palvelukuvauksessa ja kohdekohtaisessa sähköisessä huoltokirjassa, johon pääsy ja sisältö on selostettu salassapitositoumusta vastaan erikseen toimitettavassa BEM-huoltokirjaohjeessa (liite 13) sekä tarjouspyynnön muissa liitteissä.
Yritysten huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että saadakseen liitteen 13 (BEM-huoltokirjaohje tarjouslaskijalle), joka sisältää linkin ja tunnukset sähköiseen huoltokirjaan ja pääsyn luottamukselliseen aineistoon, yrityksen tulee toimittaa tarjouspyynnön liitteenä 12 toimitettu salassapitositoumus täytettynä ja allekirjoitettuna kohdassa VI.3 Lisätiedot esitetyllä tavalla. Huoltokirja on jatkuvassa käytössä ja sen sisältöä päivitetään.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-05. Hankinta julkaistiin 2023-05-04.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-04 hankintailmoitus
2023-07-07 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-04)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen rekisterinumero: 0201256-6
Postiosoite: PL 58208
Postitoimipaikka: Helsingin kaupunki
Postinumero: 00099
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: kymp.yllapitohankinnat@hel.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/ 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=458948&tpk=1e535538-c615-45ae-8ee0-008610f7a0dc 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=458948&tpk=1e535538-c615-45ae-8ee0-008610f7a0dc 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Kiinteistönhoitopalvelut; Helsingin Kalasataman Kymppi Koy ja siihen liittyvä ajotunneli, Työpajankatu 8, 00580 Helsinki 458948”
Tuotteet/palvelut: Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat osoitteessa Työpajankatu 8, 00580 Helsinki, sijaitsevan Helsingin Kalasataman Kymppi Koy:n kiinteistöön ja siihen liittyvään...”    Näytä lisää

1️⃣
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Helsinki
Hankinnan kuvaus:
“Kuvaus sopimuksen piiriin kuuluvista tehtävistä on kerrottu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa ja muissa liitteenä olevissa...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): laatu
Laatukriteeri (painotus): 50
Hinta (painotus): 50
Kesto
Aloituspäivä: 2023-09-01 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimus on voimassa kolme (3) vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, jos sitä ei ole irtisanottu 3 kuukautta ennen sopimuksen päättymistä.”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Vaatimukset esitetään ESPD-osassa.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot:
“Ehdot esitetään liitteessä "Sopimusluonnos" ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.”
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 086-264172
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-05 09:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-05 09:05 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Helsinki

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“LUOTTAMUKSELLINEN AINEISTO Sopimuksen piiriin kuuluvista tehtävistä ja niiden sisällöstä on kerrottu tarkemmin kohdekohtaisessa huoltokirjassa. Huoltokirja...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 089-274951 (2023-05-04)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-07-07)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Kiinteistönhoitopalvelut; Helsingin Kalasataman Kymppi Koy ja siihen liittyvä ajotunneli, Työpajankatu 8, 00580 Helsinki HEL 2023-000633”
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 600 000 💰

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 089-274951

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Otsikko:
“Kiinteistönhoitopalvelut; Helsingin Kalasataman Kymppi Koy ja siihen liittyvä ajotunneli, Työpajankatu 8, 00580 Helsinki”
Sopimuksen tekopäivä: 2023-07-06 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 6
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 1
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 6
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: ISS Palvelut Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0906333-1
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 600 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 600 000 💰

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“LUOTTAMUKSELLINEN AINEISTO Sopimuksen piiriin kuuluvista tehtävistä ja niiden sisällöstä on kerrottu tarkemmin kohdekohtaisessa huoltokirjassa. Huoltokirja...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Postiosoite: Ra­dan­ra­ken­ta­jan­tie 5
Postinumero: 00520
Lähde: OJS 2023/S 132-422394 (2023-07-07)