Kiila-rehabilitering

Folkpensionsanstalten

Föremålet för upphandlingen är Kiila-rehabilitering på svenska (Kiila-kurser och individuell Kiila-rehabilitering i gruppform) som Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar för privatpersoner. Anbudsgivaren ska kunna tillhandahålla Kiila-rehabilitering både i kursform och som individuell rehabilitering.
Kiila-rehabilitering på svenska upphandlas på riksnivå. För att säkerställa det regionala behovet av tjänster och trygga klienternas valfrihet beaktas vid upphandlingen även den geografiska spridningen.
För vilket geografiskt område en anbudsgivares anbud beaktas vid anbudsjämförelsen avgörs utifrån var anbudsgivarens verksamhetsställe är beläget. Det offererade verksamhetsstället ska vara beläget inom upphandlingsområdets gränser (se bilaga 7 till anbudsförfrågan, Karta och förteckning över områden och kommuner). Genom att lämna anbud i det här anbudsförfarandet förbinder sig anbudsgivaren att tillhandahålla Kiila-kurser och individuell Kiila-rehabilitering för klienter från hela landet.
Valet av anbudsgivare för de geografiska områdena beskrivs i bilaga 5 Ramavtal samt i bilaga 6 Antal kurser och klienter som upphandlingen gäller samt antal serviceproducenter som väljs. Omfattningen av den Kiila-rehabilitering som ska offereras beskrivs i bilaga 6 Antal kurser och klienter som upphandlingen gäller samt antal serviceproducenter som väljs.
Kiila-rehabiliteringen genomförs inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering i enlighet med 6 och 7 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (FRPL eller lagen om FPA-rehabilitering, 566/2005). Rehabiliteringen för FPA:s klienter börjar 1.1.2024.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-14. Hankinta julkaistiin 2023-04-27.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-27 hankintailmoitus
2023-10-16 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-27)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Folkpensionsanstalten
Kansallinen rekisterinumero: 0246246-0
Postiosoite: Nordenskiöldsgatan 12
Postitoimipaikka: Helsingfors
Postinumero: 00250
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 2063411 📞
Sähköposti: kuntoutushankinnat@kela.fi 📧
Alue: Suomi/Finland 🏙️
URL: http://www.kela.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/kela?id=456394&tpk=2129fed6-03e9-4073-9561-475d3abe6cd1 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/kela?id=456394&tpk=2129fed6-03e9-4073-9561-475d3abe6cd1 🌏

Kohde

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kiila-rehabilitering
Tuotteet/palvelut: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut 📦
Tuotteet/palvelut: DA33 📦
Lyhyt kuvaus:
“Föremålet för upphandlingen är Kiila-rehabilitering på svenska (Kiila-kurser och individuell Kiila-rehabilitering i gruppform) som Folkpensionsanstalten...”    Näytä lisää

1️⃣
Suorituspaikka: Suomi/Finland 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Yrkesinriktad Kiila-rehabilitering riktar sig till personer i arbetslivet och företagare som behöver stöd för att förbättra arbetsförmågan och...”    Näytä lisää
Kesto
Aloituspäivä: 2023-11-01 📅
Loppupäivä: 2026-12-31 📅
Kuvaus
Lisätietoja:
“FPA förbehåller sig rätten att förlänga avtalet med en optionsperiod på ett (1) år för tiden 1.1.2027–31.12.2027.”

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Kuvaus
Myöntämismenettelyn pääpiirteet:
“Upphandlingen görs genom öppet förfarande. Alla serviceproducenter som är intresserade av upphandlingen och som uppfyller de krav på lämplighet som ställs...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-14 13:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: ruotsi 🗣️

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Det finns bilagor/länkar till den här annonsen på adressenhttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/87103/notice/127048”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 085-259705 (2023-04-27)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-10-16)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 2 300 000 💰
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Föremålet för upphandlingen är Kiila-rehabilitering på svenska (Kiila-kurser och individuell Kiila-rehabilitering i gruppform) som Folkpensionsanstalten...”    Näytä lisää

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 085-259705

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Sopimuksen numero: 30/331/2023
Otsikko: Kiila-rehabilitering
Sopimuksen tekopäivä: 2023-10-12 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 1
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 1
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Härmän Kuntoutus Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2005785-6
Postitoimipaikka: Ylihärmä
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Suomi/Finland 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 2 300 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 2 300 000 💰
Lähde: OJS 2023/S 203-633918 (2023-10-16)
Uudet hankinnat asiaan liittyvissä luokissa 🆕
Aiheeseen liittyvät haut 🔍