Kaavamuutos- ja hankesuunnittelu sekä optio kokonaissuunnittelusta, uudisrakennus, Kannelmäen kirkon seurakuntarakennus

Helsingin seurakuntayhtymä

Hankinnan kohteena on Kannelmäen kirkon yhteyteen toteutettavan uudisrakennuksen kaavamuutos- ja hankesuunnittelu, sisältäen option kokonaissuunnittelusta pääsuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmänä tämän tarjouspyynnön ja liittenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
Suunnitteluryhmä sisältää arkkitehti/pää-, rakenne-, pohjarakennus-, LVI-, rakennusautomaatio-, sähkö-, valaistus-, sisustus-, akustiikka-, paloturvallisuus-, pihasuunnittelun tehtävät sekä elinkaariasiantuntijan tehtävät. Lisäksi suunnitteluryhmä sisältää energiatodistuksen laatijan tehtävät.
Rakennuskohteen sijainti on Helsinki, Vanhaistentie 6. Kaupungin osa on 33. Kannelmäki, korttelinumero on 33127 ja tontin numero 4.
Tarjoaja voi käydä paikan päällä tutustumassa kohteeseen. Kohdetta esitellään 8.5.2023 klo 13-14:30. Ilmoittautumiset etukäteen viimeistään vuorokautta aikaisemmin kohdetta esittelevälle projektipäällikölle Helena Kajalalle (yhteystiedot tarjouspyynnön liitteessä 2 Hankeselostus). Mikäli tarjoaja ei ole tutustunut kohteeseen paikan päällä, se voi antaa tarjouksen mutta ei myöhemmin vedota, mikäli tulisi valituksi toimittajaksi, hankinnan toteutuksessa sellaisiin seikkoihin jotka olisivat ilmenneet kohteeseen tutustumisen yhteydessä.
Kannelmäen kirkko on suojeltu ja sen myötä suunnittelun on edettävä yhteistyössä museoviranomaisen kanssa.
Hankintaa ei jaeta osiin, sillä usean toimittajan malli vaikeuttaisi aikataulun hallintaa ja töiden yhteensovittamista eikä olisi tavoitteellisen kustannustason saavuttamisen kannalta arvoa tuottavaa.
Suunnittelu tehdään CAD-ohjelmistolla tietomallipohjaisesti.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-26. Hankinta julkaistiin 2023-04-26.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-26 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-26)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Helsingin seurakuntayhtymä
Kansallinen rekisterinumero: 0201242-7
Postiosoite: Kolmas linja 22 B
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00530
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Jutta Niku
Puhelin: +358 923402720 📞
Sähköposti: jutta.niku@evl.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.helsinginseurakunnat.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hsrky?id=454543&tpk=7370b5a1-b35f-4548-9aef-0a193f200429 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hsrky?id=454543&tpk=7370b5a1-b35f-4548-9aef-0a193f200429 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Kaavamuutos- ja hankesuunnittelu sekä optio kokonaissuunnittelusta, uudisrakennus, Kannelmäen kirkon seurakuntarakennus”
Tuotteet/palvelut: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Kannelmäen kirkon yhteyteen toteutettavan uudisrakennuksen kaavamuutos- ja hankesuunnittelu, sisältäen option kokonaissuunnittelusta...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 500 000 💰

1️⃣
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Käyttökiellossa olevan seurakuntarakennuksen kehitysvaihtoehdoissa on edetty tilan hankintaan rakentamalla uudisrakennus kiinteästi Kannelmäen kirkon...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laatu
Laatukriteeri (painotus): 80
Hinta (painotus): 20
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 500 000 💰
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 60

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tietoa tietystä ammatista
Varattu tiettyyn ammattiin
Viittaus asianomaiseen lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen:
“Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 120 a-g § Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 215/2015 48...”    Näytä lisää
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-26 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-26 12:30 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä):
“Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjoukset voidaan avata myös muuna kuin ilmoitettuna ajankohtana tarjousten jättöajan umpeutumisen jälkeen.”

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 084-259451 (2023-04-26)
Aiheeseen liittyvät haut 🔍