Järvenpään kaupunki: Vihtakadun päiväkotihanke - suunnittelupalvelut

Mestaritoiminta Oy

Hankinnan tavoitteena on hankkia tilaajan käyttöön kokonaistaloudellisesti edullisimmat palveluntuottajat, joilla on parhaat edellytykset toteuttaa kohteen suunnittelu yhteistyössä tilaajan, käyttäjän, muiden suunnittelijoiden sekä myöhemmin valittavien urakoitsijoiden kanssa.
Järvenpään Kaupunki (jäljempänä "Tilaaja") saneeraa Järvenpään Vihtakadulle koulusta päiväkodin. Mestaritoiminta Oy toimii hankkeessa tilaajan edustajana ja vastaa hankkeen hankinta- ja rakennuttamistehtävien toteutuksesta Järvenpään kaupungin valtuuttamana yhteistyössä konsulttitoimisto Kospro Oy:n kanssa. Kospro Oy vahvistaa hankkeen hankintatoimintaa rakennuttamisen ja hankintaosaamisen asiantuntijuudellaan.
Hankkeen laajuus on 2 359 brm2 / 2 152 hum2.
Hankkeessa vanha koulurakennus saneerataan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Kohteen saneeraustyöt suorittaa myöhemmin valittava urakoitsija. Rakennuksen hulevesijärjestelmä uusitaan erillisurakkana ennen varsinaisen saneerausurakan aloitusta kesän/syksyn 2023 aikana.
Uusi päiväkotirakennus mitoitetaan noin 168 päiväkodin lapselle sekä näiden vaatimalle henkilökunnalle.
Tavoitteena on, että kohteen suunnittelijat on valittu toukokuussa 2023.
Suunnittelun lähtötilanne: Kohteesta on olemassa hankesuunnitelma liitteineen.
Projektikielenä on suomi.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-15. Hankinta julkaistiin 2023-04-19.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-19 hankintailmoitus
2023-07-10 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-19)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Mestaritoiminta Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2119604-9
Postiosoite: Sibeliuksenkatu 8, 7 krs.
Postitoimipaikka: Järvenpää
Postinumero: 04400
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Lauri Söderholm
Sähköposti: hankinnat@mestaritoiminta.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.mestaritoiminta.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=451827&tpk=9b5efd39-3c6c-462a-8b1c-3f90d469c418 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kaupungin omistama osakeyhtiö

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Järvenpään kaupunki: Vihtakadun päiväkotihanke - suunnittelupalvelut
Tuotteet/palvelut: Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut 📦
Tuotteet/palvelut: FA02 📦
Tuotteet/palvelut: EA29 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan tavoitteena on hankkia tilaajan käyttöön kokonaistaloudellisesti edullisimmat palveluntuottajat, joilla on parhaat edellytykset toteuttaa kohteen...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 260 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä
Hankinnan laajuus
Hankintaviranomainen pidättää itsellään oikeuden tehdä hankintasopimuksia, joissa yhdistyvät seuraavat erät tai eräryhmät: Mitkä tahansa osat tai kaikki osat.

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa 1. Arkkitehti-, piha- ja pääsuunnittelu
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Arkkitehtipalvelut 📦
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Suunnittelun kohde on Järvenpäässä.
Hankinnan kuvaus:
“Kohteen arkkitehti-, piha- ja pääsuunnittelutehtävät tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.”
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2023-06-01 📅
Loppupäivä: 2025-01-31 📅

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa 2. Rakennesuunnittelu
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2.
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut 📦
Pääkohde tai suorituspaikka: Suunnittelun kohde sijaitsee Järvenpäässä.
Hankinnan kuvaus: Kohteen rakennesuunnittelu tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa 3. LVIAJ-suunnittelu
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3.
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Insinöörialan suunnittelupalvelut 📦
Hankinnan kuvaus: Kohteen LVIAJ-suunnittelu tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa 4. Sähkösuunnittelu
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4.
Kuvaus
Hankinnan kuvaus: Kohteen sähkösuunnittelu tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

5️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa 5. Palosuunnittelu
Otsikko
Erän tunnistenumero: 5.
Kuvaus
Hankinnan kuvaus: Kohteen palosuunnittelu tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Nopeutettu menettely:
“Hankkeen alustavan toteutusaikataulun mahdollistamiseksi, julkaistavan hankintailmoituksen hankintamenettelynä tullaan käyttämään nopeutettua...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-15 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-15 12:15 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaus ei ole julkinen tilaisuus.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista):
“Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016/1397 mukaisesti”
Lähde: OJS 2023/S 080-243125 (2023-04-19)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-07-10)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 260 000 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laatu
Laatukriteeri (painotus): 30
Hinta (painotus): 70

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Nopeutettu menettely:
“Hankkeen alustavan toteutusaikataulun mahdollistamiseksi, julkaistavan hankintailmoituksen hankintamenettelynä tullaan käyttämään nopeutettua menettelyä....”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 080-243125

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: 1
Otsikko: Osa 1. Arkkitehti-, piha- ja pääsuunnittelu
Sopimuksen tekopäivä: 2023-06-27 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 48
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 39
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 48
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Huido Oy
Kansallinen rekisterinumero: 27541675
Postiosoite: Ruolankatu 18 A 2
Postitoimipaikka: Lahti
Postinumero: 15150
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 260 000 💰
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 61355.00
Korkein tarjous: 98770.00

2️⃣
Erän tunnistenumero: 2.
Otsikko: Osa 2. Rakennesuunnittelu
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: FCG Finnish Consulting Group Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1940671-3
Postiosoite: Osmontie 34
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00610
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 33000.00
Korkein tarjous: 43246.00

3️⃣
Erän tunnistenumero: 3.
Otsikko: Osa 3. LVIAJ-suunnittelu
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Ins tsto Duopoint Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI11090283
Postiosoite: Mestarintie 14
Postitoimipaikka: Porvoo
Postinumero: 06150
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 51954.00
Korkein tarjous: 67746.00

4️⃣
Erän tunnistenumero: 4.
Otsikko: Osa 4. Sähkösuunnittelu
Sopimuksen tekopäivä: 2023-06-26 📅
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Insinööritoimisto Thelec Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI17803213
Postiosoite: Sarkatie 2
Postitoimipaikka: Vantaa
Postinumero: 01720
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 34621.00
Korkein tarjous: 55235.00

5️⃣
Erän tunnistenumero: 5.
Otsikko: Osa 5. Palosuunnittelu
Sopimuksen tekopäivä: 2023-06-29 📅
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Arkkitehti ja kynä oy
Kansallinen rekisterinumero: FI28961073
Postiosoite: Heinlammintie 48 B 1
Postinumero: 15210
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 23350.00
Korkein tarjous: 32131.00
Lähde: OJS 2023/S 134-427411 (2023-07-10)