Ict-asiantuntijapalvelut

Suojelupoliisi

Suojelupoliisi (jäljempänä ”tilaaja” tai "hankintayksikkö”) pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen neuvottelumenettelyyn Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen mukaisesti.
Hankinnan kohde on kuvattu liitteessä C Hankinnan kohteen kuvaus. Kyseessä on tilaajan tietojenkäsittelyn kehittäminen, eli asiantuntijatyön hankinta. Hankintaan sisältyy optiona Inter-hankkeen jälkeinen ja ulkopuolinen ylläpito, jatkokehitys ja konsultointi.
Kehitystyön tuloksena syntyvät immateriaalioikeudet siirtyvät tilaajalle.
Tilaaja valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa se tekee hankintasopimuksen. Valittava toimittaja voi olla myös tarjoajien muodostama ryhmittymä. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on lokakuu 2023.
Hankinta koskee noin 13 htv:n suuruista työmäärää.
Valittavan toimittajan kanssa tehdään turvallisuussopimus, kehitystyötä tekeviltä asiantuntijoilta edellytetään laajaa turvallisuusselvitystä ja vaitiolositoumusta. Työ tehdään tilaajan tiloissa ja tilaajan työvälineillä.
Tarjousvaiheessa kaikilta valituilta tarjoajilta edellytetään allekirjoitettua liitteenä olevaa turvallisuussitoumusta.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-05. Hankinta julkaistiin 2023-05-03.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-03 hankintailmoitus
Aiheeseen liittyvät haut 🔍