ICT-alustapalveluiden hankinta

DigiFinland Oy

DigiFinland järjestää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaisen tarjouskilpailun tuottamisensa IT-palveluiden tarvitsemien ICT-alustapalveluiden hankinnassa. Hankinta sisältää myös DigiFinlandin henkilökunnan tarvitsemat loppukäyttäjäpalvelut.
Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelynä, jossa DigiFinland pyytää ensimmäisessä vaiheessa kiinnostuneilta ehdokkailta osallistumishakemusta, joiden perusteella tarjoajat valitaan neuvotteluvaiheeseen.
Neuvotteluvaiheeseen valituilta tarjoajilta DigiFinland pyytää alustavaa tarjousta hankintailmoituksen liitteenä olevaan alustavaan tarjouspyyntöön perustuen. DigiFinland varaa oikeuden vertailla alustavat tarjoukset ja valita voittajan alustavien tarjousten perusteella ilman varsinaista neuvotteluvaihetta.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-22. Hankinta julkaistiin 2023-04-21.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-21 hankintailmoitus
2023-05-04 Lisätietoilmoitus
2023-10-11 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-21)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: DigiFinland Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2859355-7
Postiosoite: Toinen linja 14
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00530
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 294314000 📞
Sähköposti: hankinnat@digifinland.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://digifinland.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/digifinland?id=455449&tpk=441a760b-6697-49da-89c6-c328f006c1e2 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/digifinland?id=455449&tpk=441a760b-6697-49da-89c6-c328f006c1e2 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Erityistehtäväyhtiö

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: ICT-alustapalveluiden hankinta
Tuotteet/palvelut: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki 📦
Lyhyt kuvaus:
“DigiFinland järjestää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaisen tarjouskilpailun...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät 📦
Lisätuotteet/palvelut: Matkapuhelimet 📦
Lisätuotteet/palvelut: Atk-laitteet ja -tarvikkeet 📦
Lisätuotteet/palvelut: Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita 📦
Lisätuotteet/palvelut: Tietokoneiden lisävarusteet 📦
Suorituspaikka: Suomi/Finland 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat seuraavat ICT-alustapalveluiden palvelualueet: a) Keskitetty palvelupiste, joka toimii ensivasteena DigiFinlandille teknisissä...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 21 000 000 💰
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 84
Tiedot kutsuttavien ehdokkaiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Ehdokkaiden arvioitu määrä: 5
Objektiiviset kriteerit rajoitetun ehdokasjoukon valitsemiseksi:
“Kilpailutuksen onnistumisen ja neuvottelumenettelyn sujuvuuden vuoksi DigiFinland rajaa neuvottelumenettelyyn otettavien tarjoajien määrän...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Kilpailullinen menettely, johon liittyy neuvottelu
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus yhden toimijan kanssa
Kuvaus
Puitesopimusten osalta on esitettävä perustelut 8 vuotta ylittävälle kestolle:
“Hankinnan kohteena olevat palveluiden vaatimien investointien takaisinmaksu vaatii riittävää sopimuskautta. Palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 050-147362
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-22 10:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 12

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Perustelut yli neljä vuotta kestävälle puitejärjestelylle ********************************************* Hankinnan kohteena olevat palvelut toimivat,...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 082-249311 (2023-04-21)
Lisätietoilmoitus (2023-05-04)

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 082-249311

Muutokset
Muut lisätiedot

“Tarjouspyyntöä on korjattu liitteen 2 (Osallistumishakemusten vertailuperusteet) luvussa 4.2.2. (Referenssiasiakkaan tyytyväisyys) laskentakaavassa olleen...”    Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 089-271652 (2023-05-04)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-10-11)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: ICT-alustapalveluiden hankinta D/37/2023
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 21 000 000 💰
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“DigiFinland järjestää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaisen tarjouskilpailun...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Palvelun laatu
Laatukriteeri (painotus): 65
Hinta (painotus): 35

Menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 082-249311

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Sopimuksen numero: D/37/2023
Otsikko: ICT-alustapalveluiden hankinta
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-25 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 5
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 0
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 5
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Tietoevry Tech Services Finland Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI32969406
Postiosoite: Keilalahdentie 2-4
Postitoimipaikka: Espoo
Postinumero: 02150
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 21 000 000 💰

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Perustelut yli neljä vuotta kestävälle puitejärjestelylle ********************************************* Hankinnan kohteena olevat palvelut toimivat,...”    Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 199-624286 (2023-10-11)