Henkilöstön ja esihenkilöiden koulutukset ja valmennukset

HUS-yhtymä

Tästä tarjouspyynnöstä on aiemmin julkaistu tietopyyntö nimellä: HUS 343-2022 Yleisiä ammatillisia valmiuksia kehittävät koulutukset ja valmennukset.
HUS hankkii tällä tarjouspyynnöllä koulutuksia, valmennuksia ja webinaareja joiden tavoitteena on kehittää ja syventää henkilöstön nykytyöelämässä tarvitsemia yleisiä ammatillisia valmiuksia. Tarkemmat tavoitteet on kuvattu kunkin teema-alueen esittelyssä.
HUS järjestää henkilöstölleen yleisiä ammatillisia valmiuksia ylläpitävää ja kehittävää koulutusta / valmennusta mm. seuraavista teemoista: asiakaskokemus, johtaminen ja esihenkilötyö, henkilöstön kehittäminen, työelämävalmiudet, vuorovaikutus ja viestintä, toiminnan kehittäminen sekä tiedolla johtaminen.
Kilpailutettavat osaamisen kehittämisen menetelmät voivat olla koulutusta, valmennusta, webinaareja tms. Selvyyden vuoksi tässä kilpailutuksessa kaikista näistä menetelmistä puhutaan yleisesti koulutuksena, ellei asiayhteys edellytä tarkempaa menetelmän kuvausta.
Koulutukset on suunnattu kaikille huslaisille, mutta kohderyhmää voidaan rajata tarkoituksenmukaisella tavalla esim. tietylle ammattiryhmälle tai yksikölle. Koulutukset voidaan toteuttaa joko lähiopetuksena tai etäyhteyksin. HUSissa on tällä hetkellä käytössä Microsoft Teams etäkoulutuksiin. Myös monimuotokoulutukset tai verkkokoulutukset ovat mahdollisia. Webinaareja voidaan myös tallentaa myöhempää katsomista varten. Koulutusten kesto sekä koulutusten ja osallistujien määrä vaihtelevat tavoitteiden mukaan.
Tarkempi palvelunkuvaus löytyy liitteestä 1. Jokaisen osion sisältökuvaukset löytyvät kohdasta 3. Hankinnan osiot.
Tarjous on jaettu osiin ja tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan osioon (1-11). Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, jossa sovelletaan ostojärjestystä ja johon voi sisältyä minikilpailutusta.
Tarjoajat voivat tehdä tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Jokaiseen osa-alueeseen valitaan 4 palveluntuottajaa [mikäli hyväksyttyjä tarjouksia saadaan vähintään 4]. Tilaaja valitsee neljä palveluntarjoajaa per osa-alue, jotta palveluiden saatavuus voidaan turvata koko sopimuskauden ajan.
Tarjouspyynnössä esitetty arvio hankinnan laajuudesta tai hankittavista määristä ei ole HUSia sitova. HUS ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomäärään.
Sopimuskausi on ensimmäiset kaksi (2) vuotta määräaikainen. Tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-02. Hankinta julkaistiin 2023-05-02.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-02 hankintailmoitus
2023-05-17 Lisätietoilmoitus
2023-07-04 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-02)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: HUS-yhtymä
Kansallinen rekisterinumero: 1567535-0
Postiosoite: PL 441 (Uutistie 3, 01770 Vantaa)
Postitoimipaikka: Vantaa
Postinumero: 00029
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Kristiina Böss
Puhelin: +358 94711 📞
Sähköposti: kristiina.boss@hus.fi 📧
Alue: Manner-Suomi 🏙️
URL: http://www.hus.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=409205&tpk=9876e2e1-cdb5-49ec-ad90-039c5004efe1 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=409205&tpk=9876e2e1-cdb5-49ec-ad90-039c5004efe1 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Hyvinvointiyhtymä

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Henkilöstön ja esihenkilöiden koulutukset ja valmennukset HUS 343-2022
Tuotteet/palvelut: Valmennuspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Tästä tarjouspyynnöstä on aiemmin julkaistu tietopyyntö nimellä: HUS 343-2022 Yleisiä ammatillisia valmiuksia kehittävät koulutukset ja valmennukset. HUS...”    Näytä lisää
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä
Hankinnan laajuus
Hankintaviranomainen pidättää itsellään oikeuden tehdä hankintasopimuksia, joissa yhdistyvät seuraavat erät tai eräryhmät:
“Jos sama tarjoaja tulee valituksi sopimustoimittajaksi useammassa kuin yhdessä osassa, hankintayksikkö varaa oikeuden tehdä em. osista yhden sopimuksen.”

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa 1: Asiakaskokemus ja asiakaspalvelu
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Valmennuspalvelut 📦
Suorituspaikka: Manner-Suomi 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Palvelu tulee tarjota Uudellamaalla HUS-yhtymän toimialueella.
Hankinnan kuvaus:
“Koulutus voi sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Toiminnan, työtapojen ja taitojen kehittäminen...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 24
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimusta voidaan jatkaa korkeintaan kahden (2) vuoden mittaisen optiokauden ajan. Optiokauden käyttämisestä päättää tilaaja. Tilaaja varaa mahdollisuuden...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Ilmoitettujen osioiden lisäksi tai tilalle voidaan tarpeen mukaan ottaa muu koulutusaihe, mikäli se soveltuu osaksi koulutuskokonaisuutta.”

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa 2: Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Strategialähtöisen osaamisen taitojen kehittäminen -Osaamisen johtaminen...”    Näytä lisää

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa 3: Johtaminen ja esihenkilötyö
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Pääkohde tai suorituspaikka: Palvelu tulee tarjota Uudellamaalla HUS-yhtymän alueella.
Hankinnan kuvaus:
“Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltävät asioita: -Esihenkilöiden johtamisosaamisen ja valmentavan työkulttuurin...”    Näytä lisää

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa 4: Uusien esihenkilöiden valmennus
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Uusien esihenkilöiden kehittämispolun alun tukeminen ja valmiuksien...”    Näytä lisää

5️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa 5: Johtoryhmien ja -tiimien valmennukset
Otsikko
Erän tunnistenumero: 5
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Johtoryhmän rooli ja asema -Johtoryhmän toimintaperiaatteet ja...”    Näytä lisää

6️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa 6: Työelämätaidot
Otsikko
Erän tunnistenumero: 6
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Työyhteisötaitojen kehittäminen esim. tiimien/työyksiköiden toimintakulttuuriin,...”    Näytä lisää

7️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa 8: Vuorovaikutus ja viestintä
Otsikko
Erän tunnistenumero: 8
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Omaan työhön liittyvien vuorovaikutus- ja esiintymistilanteiden osaamisen tukeminen...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Sopimusta voidaan jatkaa korkeintaan kahden (2) vuoden mittaisen optiokauden ajan. Optiokauden käyttämisestä päättää tilaaja. Tilaaja ilmoittaa...”    Näytä lisää

8️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa 7: Mentorointi
Otsikko
Erän tunnistenumero: 7
Kuvaus
Pääkohde tai suorituspaikka:
“Palvelu tulee tarjota HUS-alueella. Lähiopetus toimittajan tiloissa pääkaupunkiseudulla.”
Hankinnan kuvaus:
“Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Koulutettavat saavat vahvistusta ja työkaluja mentorointiin -Mentorointi voi...”    Näytä lisää

9️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osio 9: Palvelumuotoilu
Otsikko
Erän tunnistenumero: 9
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Henkilöstön ymmärryksen lisääminen palvelumuotoilun periaatteista ja...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Kuvaus mahdollisuuksista Ilmoitettujen osioiden lisäksi tai tilalle voidaan tarpeen mukaan ottaa muu koulutusaihe, mikäli se soveltuu osaksi koulutuskokonaisuutta.”    Näytä lisää

1️⃣0️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osio 10: Projektityöskentely
Otsikko
Erän tunnistenumero: 10
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Koulutuksen tulee sisältää ainakin seuraavat käsiteltävät asiat: -Henkilöstön projektimaisen työskentelytavan tukeminen -Henkilöstön projektimaisen...”    Näytä lisää

1️⃣1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osio 11: Kouluttaminen ja fasiliointi
Otsikko
Erän tunnistenumero: 11
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Koulutustaitojen ja pedagogisen osaamisen kehittäminen -Erilaiset oppimistyylit,...”    Näytä lisää

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 4
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-02 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 12
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-02 12:01 📅

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“PUITEJÄRJESTELYN LAAJUUS Puitejärjestelyn arvioitu arvonlisäveroton arvo sopimuskaudella on 800 000 - 1 000 000 euroa sisältäen myös...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 088-268409 (2023-05-02)
Lisätietoilmoitus (2023-05-17)
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Tästä tarjouspyynnöstä on aiemmin julkaistu tietopyyntö nimellä: HUS 343-2022 Yleisiä ammatillisia valmiuksia kehittävät koulutukset ja valmennukset. HUS...”    Näytä lisää

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 088-268409

Muutokset
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: II.1.4
Muutettavan tekstin paikka: Hankinnan lyhyt kuvaus
Vanha arvo
Teksti:
“Tästä tarjouspyynnöstä on aiemmin julkaistu tietopyyntö nimellä: HUS 343-2022 Yleisiä ammatillisia valmiuksia kehittävät koulutukset ja valmennukset. HUS...”    Näytä lisää
Uusi arvo
Teksti:
“Tästä tarjouspyynnöstä on aiemmin julkaistu tietopyyntö nimellä: HUS 343-2022 Yleisiä ammatillisia valmiuksia kehittävät koulutukset ja valmennukset. HUS...”    Näytä lisää
Muut lisätiedot

“1) Tarjouspyynnön II.1.4.) Lyhyt kuvaus -kohtaa on päivitetty. 2) Liite 3 Yrityksen referenssit on päivitetty. 3) Tarjouspyynnön ESPD-lomaketta on...”    Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 097-302413 (2023-05-17)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-07-04)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Sähköposti: kilpailutus.palvelut@hus.fi 📧

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“KESKEYTYSILMOITUS: Henkilöstön ja esihenkilöiden koulutukset ja valmennukset HUS 343-2022”
Lyhyt kuvaus:
“HUS hankkii julkaistun tarjouspyynnön ja saatujen tarjouksien pohjalta koulutuksia, valmennuksia ja webinaareja joiden tavoitteena on kehittää ja syventää...”    Näytä lisää
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin
Hankinnan laajuus
Otsikko: KESKEYTETTY: Osa 1: Asiakaskokemus ja asiakaspalvelu
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankintamenettely on keskeytetty. Koulutus voi sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Toiminnan, työtapojen ja taitojen kehittäminen...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laatu (yhteensä)
Laatukriteeri (painotus): 40
Hinta (painotus): 60
Hankinnan laajuus
Otsikko: KESKEYTETTY: Osa 2: Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankintamenettely on keskeytetty. Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Strategialähtöisen osaamisen taitojen...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Otsikko: KESKEYTETTY: Osa 3: Johtaminen ja esihenkilötyö
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankintamenettely on keskeytetty. Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltävät asioita: -Esihenkilöiden johtamisosaamisen ja valmentavan...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Otsikko: KESKEYTETTY: Osa 4: Uusien esihenkilöiden valmennus
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankintamenettely on keskeytetty. Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Uusien esihenkilöiden kehittämispolun alun...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Otsikko: KESKEYTETTY: Osa 5: Johtoryhmien ja -tiimien valmennukset
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankintamenettely on keskeytetty. Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Johtoryhmän rooli ja asema -Johtoryhmän...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Otsikko: KESKEYTETTY: Osa 6: Työelämätaidot
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankintamenettely on keskeytetty. Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Työyhteisötaitojen kehittäminen esim....”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Otsikko: KESKEYTETTY: Osa 8: Vuorovaikutus ja viestintä
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankintamenettely on keskeytetty. Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Omaan työhön liittyvien vuorovaikutus- ja...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Otsikko: KESKEYTETTY: Osa 7: Mentorointi
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankintamenettely on keskeytetty. Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Koulutettavat saavat vahvistusta ja työkaluja...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Otsikko: KESKEYTETTY: Osio 9: Palvelumuotoilu
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankintamenettely on keskeytetty. Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Henkilöstön ymmärryksen lisääminen...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Otsikko: KESKEYTETTY: Osio 10: Projektityöskentely
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankintamenettely on keskeytetty. Koulutuksen tulee sisältää ainakin seuraavat käsiteltävät asiat: -Henkilöstön projektimaisen työskentelytavan...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Otsikko: KESKEYTETTY: Osio 11: Kouluttaminen ja fasiliointi
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankintamenettely on keskeytetty. Koulutukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käsiteltäviä asioita: -Koulutustaitojen ja pedagogisen osaamisen...”    Näytä lisää

Menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 088-268409

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: 1
Tiedot muista kuin palkintorahoista
Muut syyt (menettelyn lopettaminen)

2️⃣
Erän tunnistenumero: 2

3️⃣
Erän tunnistenumero: 3

4️⃣
Erän tunnistenumero: 4

5️⃣
Erän tunnistenumero: 5

6️⃣
Erän tunnistenumero: 6

7️⃣
Erän tunnistenumero: 8

8️⃣
Erän tunnistenumero: 7

9️⃣
Erän tunnistenumero: 9

1️⃣0️⃣
Erän tunnistenumero: 10

1️⃣1️⃣
Erän tunnistenumero: 11

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, myöhemmin hankintalain) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Lähde: OJS 2023/S 129-412321 (2023-07-04)