Helen-konsernin rakennuttamisen ja rakennustöiden valvonnan sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävien hankinta

Helen Oy

Hankinnan kohteena ovat Tilaajan kiinteistöihin mm. voimalaitoksiin, lämpö- ja jäähdytyslaitoksiin, energiavarastoihin, sähköasemiin, muuntamorakennuksiin, kytkinlaitoksiin, maanalaisiin laitoksiin ja kalliotunneleiden uudisrakentamiseen, muutos- ja parannustöihin sekä saneerauksiin liittyvät rakennuttamiseen ja rakennustöiden valvontaan sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin liittyvät palvelut.
Hankinta sisältää erikseen sovittujen kohteiden rakennusteknisten- ja taloteknistentöiden rakennuttamis- ja valvontapalveluihin liittyviä tehtäviä sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä.
Tehtävien laajuus sovitaan aina kohdekohtaisesti ennen toimeksiantoa ja Tilaajalla tilaa Palvelua tarvitsemassaan laajuudessa eli joihinkin kohteisiin voidaan tilata esim. ainoastaan rakennustöiden valvontaa tai joihinkin esim. ainoastaan turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä.
Huomioitava, että esim. peruskorjauskohteet voivat olla toiminnassa olevia sähköasemia tai muuntamoita ja tällöin mm. turvallisuusasiat vaativat erityistä huomiota.
Kaikki hankinnan kohteet sijaitsevat lähtökohtaisesti Helsingissä.
Puitesopimuksen kesto on 3 vuotta, jonka jälkeen sopimusta on mahdollista (optiot) jatkaa vuosi kerralla (1+1+1 v.) yhteensä kolme vuotta.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-26. Hankinta julkaistiin 2023-05-05.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-05 hankintailmoitus
2023-10-10 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-05)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Helen Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2630573-4
Postitoimipaikka: Helen
Postinumero: 00090
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Sari Aapro
Puhelin: +358 96171 📞
Sähköposti: sari.aapro@helen.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.helen.fi/ 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Helen Sähköverkko Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2035428-7
Postitoimipaikka: Helen

Hankintaviranomainen
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/helen?id=449406&tpk=d33f6fe4-e28c-4c53-a20a-f3bef0d4ef30 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/helen?id=449406&tpk=d33f6fe4-e28c-4c53-a20a-f3bef0d4ef30 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Helen-konsernin rakennuttamisen ja rakennustöiden valvonnan sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävien hankinta”
Tuotteet/palvelut: Rakentamiseen liittyvät palvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat Tilaajan kiinteistöihin mm. voimalaitoksiin, lämpö- ja jäähdytyslaitoksiin, energiavarastoihin, sähköasemiin, muuntamorakennuksiin,...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 4 200 000 💰

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Rakentamiseen liittyvät palvelut 📦
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan ennakoitu arvo on arviolta 700 000 euroa (alv 0 %) vuodessa. Puitejärjestelyn perusteella toimitettavien palveluiden ennakoitu enimmäisarvo...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 4 200 000 💰
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 72
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus: Optiot 1+1+1 vuotta.
Tiedot kutsuttavien ehdokkaiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Ehdokkaiden arvioitu määrä: 7
Objektiiviset kriteerit rajoitetun ehdokasjoukon valitsemiseksi:
“Tarjouskilpailuun otettavia ehdokkaita otetaan mukaan rajoitettu määrä. Katso tarkemmin valintaperusteet liitteestä "Referenssilomake".”
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus: 1 + 1 +1 optiovuotta (enintään 3 vuotta)

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Valitun sopimuskumppanin on ennen sopimuksen tekemistä toimitettava voimassa olevat tilaajavastuulain mukaiset todistukset, mikäli sopimuskumppani ei kuulu...”    Näytä lisää
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:
“Tarjoajaehdokkaalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan...”    Näytä lisää
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:
“Ks. vaatimukset ESPD-lomakkeella sekä Tarjouspalvelussa välilehdellä "Muut ehdot" ja lataa pyydetyt tiedot liitteeksi.”
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä: Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot:
“Sopimuskumppanin on ennen sopimuksen tekemistä toimitettava voimassa olevat tilaajavastuulain mukaiset todistukset kohdan III.1.1 mukaan sekä...”    Näytä lisää

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Rajoitettu menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 5
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-26 23:30 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.markkinaoikeus.fi 🌏
Lähde: OJS 2023/S 090-278474 (2023-05-05)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-10-10)
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat Tilaajan kiinteistöihin mm. voimalaitoksiin, lämpö- ja jäähdytyslaitoksiin, energiavarastoihin, sähköasemiin, muuntamorakennuksiin,...”    Näytä lisää
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinta sisältää erikseen sovittujen kohteiden rakennusteknisten- ja taloteknistentöiden rakennuttamis- ja valvontapalveluihin liittyviä tehtäviä sekä...”    Näytä lisää

Menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 090-278474

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Otsikko:
“Helen-konsernin rakennuttamisen ja rakennustöiden valvonnan sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävien hankinta”
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-20 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 7
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 2
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 7
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1514298-4
Postiosoite: Karhumäentie 3
Postitoimipaikka: Vantaa
Postinumero: 01530
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys

2️⃣
Sopimuksen tekopäivä: 2023-10-04 📅
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: WSP Finland Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0875416-5
Postiosoite: Pasilan Asema-aukio 1, 13. krs
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Toimeksisaaja on pk-yritys

3️⃣
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-21 📅
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Ramboll CM Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0692498-4
Postiosoite: PL 25
Postitoimipaikka: Espoo
Postinumero: 02601

4️⃣
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Kansallinen rekisterinumero: 07945410
Postiosoite: Bertel Jungin aukio 9
Postinumero: 02600

5️⃣
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-26 📅
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Sweco PM Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2635438-4
Postiosoite: Ilmalanportti 2
Postinumero: 00240

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Lähde: OJS 2023/S 198-621268 (2023-10-10)